Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2019

Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române. Rolul militar al românilor în Evul Mediu - între rezistență și conciliere

Rolul militar al românilor în Evul Mediu - între rezistență și conciliere
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române 26 Iunie 2019 Titlul de mai sus conține două sintagme care nu se bucură de o receptare prea bună în lumea contemporană în general și în cea românească în special. Evul Mediu este, de regulă, o epocă disprețuită, privită de sus astăzi și devenită reper pentru mai toate relele din prezent, de la comportamentul necivilizat al unora până la ignoranța crasă și la lipsa de cultură. Pe de altă parte, pentru mulți contemporani, rolul militar al românilor din secolele revolute este ca și inexistent, susținându-se chiar că înaintașii sunt doar niște figuri mitizate, care, lași fiind, nu au obținut nicio victorie pe câmpurile de bătălie. Societatea medievală a avut, însă, rosturile sale adânci, elaborate de oameni care nu erau cu nimic mai prejos decât noi și care, dacă nu aveau multe dintre abilitățile noastre, aveau altele, pe care, între t…

Ion Măldărescu. Comentarii „neortodoxe” pe marginea aplicării Constituției României

Comentarii „neortodoxe” Ion Măldărescu 19 Iunie 2019 Anii în care a apărut şi s-a schimbat Constituţia României: 1866, 1923, 1948, 1952, 1965, 1991. În aproape trei decenii de la elaborarea şi punerea în drepturi a ultimei versiuni a actului fundamental al Ţării - Constituţia României - a fost, rând pe rând sau simultan, ignorată, ocolită agresată şi batjocorită, fie prin nerespectarea prevederilor înscrise, fie prin alte procedee sfidătoare şi  distructive. De câştigat au avut doar neprietenii Ţării, mult prea mulţi cocoţaţi pe scena Turnului Babel de la Bruxelles, sub adăpostul celor 12 stele... ale cui, că nu peste multă vreme vor fi 28-1? De’! Nu doar noi avem Klauşi, Orbani, Kelemeni, Barne, Dragne, Tăriceni, Liicheni, Pleşi, Patapievici, Cărtăreşti, Boi-ani... Au şi ueiştii ’telectualii lor...
Românii au avut numai de pierdut, inclusiv niscai viteze şi spaţiul Schengen. Ăstea da, „drepturi depline”! La adăpostul scrâşnetelor provocate de „constipaţiile intele…

Ion FILIPCIUC. REPORTAJ CU „BUCOVINA LITERARĂ” DE GÎT

REPORTAJ CU „BUCOVINA LITERARĂ” DE GÎT

După două-trei săptămîni de la aniversarea apriorică a revistei „Bucovina literară” la Suceava, în octombrie 2011, îmi dau seama că neastîmpărul meu cărturăresc sporeşte din zi în zi şi toate încercările de a prinde capătul acestei publicaţii apărute în Cernăuţi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, se năruie ca-n faţa unui zid preistoric. Cîteva telefoane la prietenul Liviu Papuc sună a pustiu, poate şi pentru că bucovineanul iaşiot s-a încîlcit harnic în iţele unei …proaspete ediţii din seria reportajelor de epocă şi nu mai vrea să se încurce cu …reporterii contemporani. Prozatorul Constantin Blănaru, vieţuitor aşijderea de cîţiva ani în Iaşi, pe care îl tot deranjez cu consultarea şi xerografierea unor pagini de care am imediată trebuinţă, îmi scrie că la B.C.U. „M. Eminescu” nu se găseşte nici un număr din vechea revistă „Bucovina literară” şi mă îndeamnă cu toată încrederea să merg la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. Nu-i răsp…