marți, 15 noiembrie 2016

Redobândirea cetăţeniei române [cazurile cetățenilor israelieni]

Redobândirea cetăţeniei române [cazurile cetățenilor israelieni]

 http://telaviv.mae.ro/node/264

Pentru persoanele care au avut cetăţenia română şi au pierdut-o, art. 10 din Legea 21/1991 reglementează trei situaţii de redobândire:
a) Pentru cei care au renunţat la cetăţenia română şi au obţinut o altă cetăţenie (cum este cazul cetăţenilor israelieni), art. 10, al.1 din lege, precizează condiţiile prevazute de art. 8 lit. b, c, d, e, respectiv:
  • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;
  • are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
  • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străiniătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român”.
b) Cei care au renunţat la cetăţenia română şi nu au dobândit o altă cetăţenie (au devenit şi rămas apatrizi) – art. 10, al. 3 din lege (nu este cazul pentru israelieni).
c) Pentru cei cărora cetăţenia română le-a fost retrasă, fără voia lor (nu este cazul pentru israelieni) precum şi urmaşilor de gr. I şi II, art. 10 indice 1 prevede posiblitatea acordării şi cere drept condiţii prevederile art.8, lit.b, c, e şi f, respectiv:
  • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;
  • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
  • cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
Cererea de redobândire a cetăţeniei române, întemeiată pe prevederile art. 10, al.1, art. 10, al. 3 şi art. 10, indice 1 din lege, se formulează în limba română, se depune la Ambasadele sau Oficiile Consulare ale României sau la Ministerul Justiţiei, Comisia pentru Probleme de Cetăţenie, personal ori, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică şi este însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
La Ambasadă se primesc numai cereri întocmite pe prevederile art. 10, al. 1 şi art. 10, indice 1. Cererile întocmite conform art. 8, trebuie depuse direct la Ministerul Justiţiei, Comisia pentru Probleme de Cetăţenie la Bucureşti.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale se face, de către consul, la depunerea dosarului.
Dosarul privind redobândirea cetăţeniei române trebuie sa conţină:
Notă:
Dovada pierderii cetăţeniei române se obţine pe calea unei cereri de clarificare a cetăţeniei române ce se depune la Ambasadă – Secţia Consulară (vezi Clarificarea Cetăţeniei Române).
Pentru cei născuţi în afara României sunt necesare, în plus, acte de origine ale părinţilor/părintelui român / fost cetăţean român.

Conform legii române, părintele care solicită cetăţenia română poate solicita această cetăţenie şi pentru copiii minori (sub 18 ani); în asemenea cazuri sunt necesare, suplimentar, şi următoarele documente:

Taxele consulare:

1. Cererile de redobândire a cetăţeniei conform art.10, aliniat 1:

340 NIS - taxă de cerere;
930 NIS - taxă de autentificare (3 declaraţii x 310 NIS);
160 NIS/document - taxă legalizare copii acte (în funcţie de situaţie).

2. Cererile de redobândire a cetăţeniei conform art. 10, indice 1, sunt gratuite; se percep doar taxele de autentificare şi legalizare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu