Treceți la conținutul principal

Vitalie Pastuh-Cubolteanu. Pe toboganul statului R.Moldova – Dezastrul total al celor 25 de ani


Toate punctele înscrise de autor marchează stări de lucruri perfect aplicabile României. Putem deduce, ca o ironie tragică : cele două state au asemănări atât de evidente încât reunificarea lor este posibilă și simplă. Cine se aseamănă se adună. Dan Culcer

Pe toboganul statului R.Moldova – Dezastrul total al celor 25 de ani

Experiența dezastrului Moldovei de Est în ultimul sfert de veac ne permite deducerea unor concluzii. Iată concluziile mele: 


I. Schimbări favorabile:
 

1. sporirea numărului de persoane cu autoindentificarea de român moldovean;
2. o anumită ameliorare a vorbirii limbii române;
3. dispariția îngrădirii circulației oamenilor de rând, a cărților, artiștilor peste hotarul de pe Prut;
4. apariția posibilității și creșterea numărului de studenți moldoveni care fac o facultate în România;
5. translarea posturilor Tv românești în Moldova de Est;
6. creșterea numărului de persoane care îmbracă costume naționale;
7. ridicarea calității muzicii populare românești din Moldova de Est la nivel superior celei din prezent în România;
8. slobozire la gură – vorbește/scrie ce vrei, cum vrei;
9. slobozire la manifestările de protest – se acumulează tot mai multe pricini de a protesta… ;
10. intrarea tehnologiilor informaționale în comunicații, activitățile profesionale și în cotidian;
11. însușirea unor tehnici calitative în construcții;
12. întreținerea mai bună a drumurilor.
 

II.Schimbări nefavorabile-dezastruoase:

1. dezideologizarea și pierderea reperelor politico-filosofice;

2. dezindustrializarea, transformarea Moldovei din republică indusrial-agrară în una agrară;
3. ruinarea gospodăriei sătești;
4. fărămițarea suprafețelor agricole în loturi individuale mici, cu rentabilitate redusă;
5. privatizarea hoțească a proprietăților poporului gestionate anterior de stat;
6. formarea burgheziei mari – a unei clase dominante exploatatoare;
7. impunerea unui stat antinațional, care stă la straja intereselor clanurilor dominante, stat devorat de mafii și aservit de neocolonialism;
8. scăderea natalității; 

9. depopularea amenințătoare nemaivăzută a satelor prin emigrarea economică;
10. impunerea medicinii cu plată;
11. impunerea studiilor superioare cu plată;
degradarea sistemului de învățământ preuniversitar;
13. stricarea pregătirii profesionale a pedagogilor;
14. deplasarea întreprinderilor importante (rămase în viață) și a băncilor în măini străine, care scot veniturile peste hotare;
15.trecerea majorității păturii intelectuale în serviciul regimului și a clanurilor politico-oligarhice;
16. dispariția optimismului social la majoritatea populației;
17. vasalizarea conducerii statului față de structurile financiare apusene și față de centrele de putere transnaționale și supranaționale;
18. lărgirea puterii și a rolului antinațional al mafiilor;
19. apariția societăților secrete transnaționale masonice – structuri necontrolate nici de stat, nici de electorat;
20. lansarea schemelor de fraudare a banului public (spălarea de bani, scoaterea banilor în bănci off-shore, crearea și funcționarea firmelor intermediare-căpușă, trucarea licitațiilor);
21. apariția practicii raketului;
22. sustragerea banilor populației cu metoda prețurilor înalte la mărfuri și medicamente, gaze și electricitate;
23. creșterea traficului și consumului de narcotice;
24. apariția fenomenului vânzării organelor corpului uman;
25. apariția sclaviei sexuale și a exportului de femei pentru prostituție;
26. apariția fenomenului declasării sociale a unor segmente largi de populație (trecerea intelectualilor și a unor muncitori calificați la activități de muncă necalificată și neprestigioasă);
27. sporirea corupției aparatului administrativ;
dezlânarea considerabilă social-politicăa societății și incapacitatea de creare a unei forțe politice pro-naționale de centru-stânga;
29. instalarea fenomenului poluării culturale masive cu produse sub-culturale ;
30. scoaterea arbitrară, la insistența diriginților de peste hotare, a homosexualității din psihiatrie în normalitate demonstrativă;
31. impunerea din afară a ”educației sexuale ” a copiilor de la vârstă fragedă;
32. dispariția practicii revocării deputaților auto-compromiși de nelegiuiri;
33. destrămarea familiilor, unde măcar un membru este plecat la munci peste hotare;
34. tulburări emoționale și stricarea educației copiilor din familiile cu părinți plecați la slugărit peste hotare;
35. degradarea artei teatrale, coborârea nivelului etic și artistic pănă la vulgar și trivial;
36. dispariția cinematografiei artistice moldovenești;
37. închiderea librăriilor sătești ”Luminița ” și transformarea lor în ”alcoolițe ”- crâșme și baruri;
38. „secetă” în literatura artistică;
39. reducerea numărului școlilor;
40. micșorarea numărului de persoane cititoare de cărți;
41. sporirea mentalității consumiste și filistine;
42. instalarea proprietății private asupra mijloacelor de producere;
instalarea exploatării omului de către om;
44. divizarea pe verticală a societății, împărțirea în clase antagoniste: avuți-dominanți și neavuți-exploatați;
45. degenerarea oportunistă și burgheză a partidului comunist – unicul partid a cărui ideologie ar fi putut întemeia apărarea intereselor oamenilor muncii în lupta cu clasa dominantă;
46. apariția fenomenului șomajului;
47. sporirea supravegherii cetățenilor de către structurile statale;
48. o nouă divizare a societății: în pro-Imperiul Rus și pro-Imperiul colonial UE;
49. instalarea dependenței funcționării statului de remitențele moldovenilor din străinătate și de împrumuturile externe de la băncile mondiale;
50. falimentul statalității Republicii Moldova.

Care sunt adevărurile necesare elaborării strategiei ieșirii din dezastru?

Vitalie Pastuh-Cubolteanu

(”Făclia”, 26 august 2016)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Biblioteca Digitala a Bucurestilor Colecţii > PUBLICAŢII PERIODICE

Raluca Prelipceanu. Conferință- Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie

Conferința cu tema Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu. În primul rând deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările econo…

Radio Erevan Bancuri din Epoca de glorie a bancurilor

1 Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Este bine să dormim cu fereastra deschisă? Radio Erevan răspunde: Da, dar cu o femeie este mai bine.
2 Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Este adevărar că poetul Maiakovsky s-a împuşcat? Radio Erevan răspunde: Da, este adevărat, pentru că ultimele lui cuvinte au fost: Nu trageţi, tovarăşi.
3 Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Care este diferenţa dintre capitalism şi comunism? Radio Erevan răspunde: Într-o societate capitalistă omul exploatează omul, în cea socialistă este exact invers.
4 Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Care este diferenţa dintre comerţul capitalist şi cel socialist? Radio Erevan răspunde: Comerţul capitalist înseamnă că totul este de vânzare. Comerţul socialist înseamnă că totul este de cumpărat
5 Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Care este diferenţa dintre basmele ruseşti şi englezeşti? Radio Erevan răspunde: Basmele englezeşti încep cu: A fost odată ca niciodată. Ale noastre încep cu: Va fi odată.…