joi, 30 iunie 2016

Relansarea Partidului România Mare

Stimaţi şi iubiţi prieteni, colegi şi cunoscuţi,

Împreună cu mulţi dintre voi am încercat, după 1990, să facem ceva pentru „ţărişoara” noastră. Am pus multă bună credinţă, elan şi câtă pricepre am avut! Prea multe n-am reuşit! Şi n-am reuşit în primul rând să ne dăm seama de la început cât de criminale sunt planurile celor care au preluat puterea în decembrie 1989 făcând cele mai atrăgătoare promisiuni. De fiecare dată când începeam să pricepem câte ceva, ne cutremuram şi nu ne venea să credem că putem fi, noi, românii, ţinta unor scenarii atât de scelerate! Şi într-adevăr, se pare că nicicând în istoria lumii nu a mai fost declanşat în timp de pace un proiect de distrugere a unei ţări atât de vast şi de cinic! Un plan pe cât de diabolic, pe atât de bine disimulat sub cele mai democratice lozinci.

Acum ne este clar că intenţiile cu care se abat asupra noastră atâtea necazuri, atâtea suferinţe, sunt dintre cele mai răuvoitoare cu putinţă: genocidul românilor se cheamă proiectul care s-a declanşat în decembrie 1989! Un genocid perfid, atipic, care se desfăşoară cu o susţinere multiplă, pe toate planurile existenţei umane!

Reacţia noastră de apărare nu a întârziat să apară, dar a fost subminată şi deturnată de la direcţia potrivită, prin diversiuni subtile sau cu violenţă, şi mai ales prin trădarea celor ce s-au erijat în exponenţi ai „revoluţiei” din decembrie!

Nu intru în detalii! Important este să cădem de acord că orice variantă de scenariu salvator pentru Neam şi Ţară include în mod obligatoriu existenţa unui partid, a cel puţin unui partid cu vocaţie naţională, patriotică. Avem nevoie de un partid care să ajungă în parlament şi să-şi facă auzită vocea. Cu cât va fi mai mare numărul de parlamentari ai acestui partid, cu atât mai mari vor fi şansele ca noi, doritorii de bine ai Ţării, să ajungem să guvernăm şi să legiferăm în folosul Neamului, al românilor, în general!

Rând pe rând partidele cu vocaţie naţională au fost scoase din Parlament sau chiar desfiinţate: PDAR, PUNR, PSM , PNŢCD, PRM… Dacă se adună electoratul acestor partide putem ajunge la guvernare! Acesta este proiectul la care ne înhămăm!

În momentul de faţă există a sumedenie de partide înfiinţate în ultimele luni, care încearcă să intre în Parlament şi să promoveze acolo cauza salvării naţionale. Intrarea în Parlament este însă extrem de dificilă. Eu am încercat să înregistrez un partid cu doctrină naţionalistă, cuviincios naţionalistă – ca să-l citez pe Petre Ţuţea. Am depus dosarul la 15 septembrie şi nici până acum nu am fost validat de justiţie, procesul de înregistrare este încă în desfăşurare. Partidul va fi înregistrat probabil după alegerile din toamnă!…

Tot răul e spre un bine!… A intervenit, din fericire, invitaţia de a intra în rândurile Partidului România Mare și de a mă ocupa de strategia PRM-ului, în vederea alegerilor parlamentare din noiembrie. În felul acesta blocajul din justiţie nu mai are niciun efect asupra activităţii mele politice… Dimpotrivă, această activitate are toate şansele de a fi mai eficientă în cadrul PRM, partid deja existent, cu renumele pe care îl are, cu filiale şi organizaţii în toate judeţele Ţării. Mult bine mi-a făcut justiția română împiedicându-mă să înființez un partid „al meu”!… Acest partid va fi Partidul România Mare, partidul tuturor românilor care s-au decis că „așa nu se mai poate!”

Situaţia din PRM nu este cea mai fericită, dar este propice pentru o muncă de primenire a partidului, de atragere în PRM a unor membri de valoare. Intră în discuţie şi reactivarea unor membri PRM care au fost marginalizaţi pe nedrept şi spre paguba partidului. În acelaşi timp, tulburările de care a avut parte PRM au avut şi un rezultat pozitiv: plecarea din PRM a unor veleitari ambiţioşi şi gălăgioşi, veritabil balast politic! Astfel că în momentul de faţă Partidul România Mare este pregătit să primească noi membri, numeroşi şi valoroşi, cărora să le ofere o şansă bună de reuşită pe scena politică! M-am angajat în faţa conducerii actuale a PRM – preşedinte interimar profesorul Adrian Popescu, să aduc în PRM astfel de oameni, de calitate şi în număr mare.

În acest scop apelez, în primă instanţă, la cei care mă cunosc personal, colegi, prieteni, cunoscuţi, să nu pregete şi să-mi vină în ajutor. Fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu veţi fi membri activi în PRM, puteţi fi de mare folos dacă veţi convinge un număr oarecare de persoane din cercul dvs de cunoştinţe, care să vină în PRM, fiecare cu ce se poate să se facă util cauzei. Nu există român care să nu găsească ceva util de făcut pentru cauză. Sunt multe de făcut şi fiecare activitate este onorabilă dacă este susţinută cu devotament şi pricepere. Avem nevoie de membri de partid, dar şi de simpatizanţi. Carnetul de partid nu este o condiţie obligatorie pentru a te implica în politica unui partid naţionalist!

Dintre partidele neparlamentare, inclusiv cele înfiinţate în ultimele luni de zile, Partidul România Mare este în poziţia cea mai avantajoasă pentru a creşte, pentru a se dezvolta, pentru a conta în lupta electorală de peste câteva luni. Putem demara o creştere piramidală a Partidului România şi-i invit, pe cei cărora mă adresez, să vină de preferinţă în grup, fiecare cu grupul de prieteni şi cunoscuţi de încredere. Vom încerca să organizăm în PRM o reţea de tip AM WAY, datorită căreia vom putea cuantifica aportul fiecăruia la creşterea partidului. Acesta va fi unul dintre criteriile după care se va stabili în PRM ierarhia membrilor de partid. O ierarhie bazată pe merit! Nu pe intrigi și pe nimicnicie!

Fireşte, în condiţiile în care PRM este în această situaţie privilegiată, iniţiativele personale vor fi bine venite şi apreciate cu toată bunăvoinţa colegială. Dacă este să ne rezumăm la un principiu propriu după care va funcţiona Partidul România Mare, vrem să fim partidul celor care sunt bucuroşi să aibă alături colegi şi parteneri mai competenţi, mai pricepuţi, mai performanţi! Acesta este semnul distinctiv al românului normal, al românului cum se cade să fie, al românului naţionalist! Cu adevărat patriot! (apud Petre Ţuţea)

În PRM respectul pentru valoare, pentru competenţă, pentru performanţă va fi regula de aur care va guverna funcţionarea statutului şi a doctrinei PRM. Această regulă ne vom strădui s-o răspândim la toţi compatrioţii noştri! În toate mediile profesionale! Speranţa noastră cea mai mare este să avem cât mai mulţi tineri printre profesioniştii competenţi, tineri pe care să-i promovăm şi să-i susţinem pentru a-şi realiza integral potenţialul creator cu care au fost înzestraţi de bunul Dumnezeu!

Doamne ajută!

Ion Coja –
membru al Partidului România Mare
29 iunie 2016-06-29

Post scriptum. Pentru corespondența pe subiectul de mai sus, vă rog să-mi scrieți pe adresa ioncojaprm@gmail.com

Mulțumesc.


miercuri, 29 iunie 2016

„Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie” de Alexandru Moraru, Chişinău

„Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie”

PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chişinău   
Miercuri, 29 Iunie 2016 13:15
Alexandru Moraru, ChişinăuLa 31 mai 2016 în incinta Bibliotecii Centale a B.M. „B.P.Haşdeu" s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Ştiinţifice „Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie". Conform relatării profesorului Sergiu Cataraga, „este pentru prima dată în istorie, de la cel de-Al Doilea Război Mondial până în prezent, când se discută liber, aici, în centrul Chişinăului, despre personalitatea mareşalului Ion Antonescu". Manifestarea ştiinţifică a fost organizată cu prilejul comemorării la 1 iunie 2016, a 70 de ani de la asasinarea mareşalului Antonescu, iniţiativa aparţinând cunoscutului istoric arhivist şi publicist Alexandru Moraru, şef oficiu la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale „B.P.Haşdeu" din Chişinău. Profesorul universitar, doctor hab. în istorie Anatol Petrencu şi bibliotecarul principal Elena Şendrea au fost cei care au susţinut în mod substanţial frumoasă iniţiativă conducerea instituţiei fiind de acord cu desfăşurarea menţionatei manifestări în cadrul planului de activitate a Bibliotecii Centrale.
Conferinţa a fost moderată de prof. Daniela Vacarciuc, directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" din Chişinău. La deschiderea conferinţei s-a dat citirie mesajului Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi: „În amintirea regretatului Profesor Gheorghe Buzatu, istoricul de atitudine şi înaltă probitate profesională, care s-a dedicat nemijlocit şi cu pasiune desluşirii personalităţii Mareşalului Ion Antonescu, lăsând posterităţii pagini memorabile despre participarea României la Războiul din Răsărit, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din cadrul Academiei Române - Filiala Iaşi salută şi susţine iniţiativa ştiinţifică a colegilor de la Chişinău, organizatori ai Conferinţei cu titlul: „Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie". Suntem convinşi că prin această Conferinţă, Mareşalul Antonescu - victimă a unui proces nedrept, instrumentat de „cei fără de Neam şi Dumnezeu" -, va avea parte de un binemeritat Recurs. Un Recurs în faţa istoriei, care să slujească, înainte de toate, adevărul istoric, dar şi „dreptul nostru întreg. Atât şi nimic mai mult", după afirma inegalabilul Nicolae Iorga cu privire la Basarabia, în 1940, anul marii Tragedii a României Mari". Deşi subiectul acestei conferinţe s-a dovedit a fi deranjant pentru unii, faptul că sala în ziua conferinţe era arhiplină ne-a convins că suntem pe calea cea dreaptă al restabilirii adevărului istoric.
Comunicări
- Mareşalul Antonescu, primul investigator al deportărilor staliniste din Basarabia ocupată (28.06.1940- 22.06.1941) - Dr. Viorica Olaru Cemârtan
„[...] În timpul guvernării sale, mareşalul a acordat o mare atenţie constatării şi înregistrării crimelor şi abuzurilor efectuate de bolşevici în Basarabia[1]. Printre aceste crime, deportarea basarabenilor era printre cele mai fioroase, şi pe bună dreptate, generalul a ordonat cercetarea acestui aspect cu multă tenacitate. Timp de câteva luni au fost efectuate studii de teren[2], colectându-se din comună în comună date şi mărturii pentru a fi estimată pierderea calitativă şi cantitativă a resurselor umane din Basarabia ca urmare a deportărilor staliniste. Arhivele abundă în mostre care dovedesc o analiză profundă efectuată de autorităţile române privitor la acţiunile de deportare, prigoană, vrăjmăşie, schingiuire, incendiere, profanare a bisericilor şi a elementului românesc de către bolşevici. Au fost întocmite rapoarte şi dări de seamă prin care se descriu formele acţiunii de prigoană, categoriile sociale implicate şi faptele pe care le-au săvârşit[3], tabele şi liste de persoane deportate, condamnate, arestate din diferite comune[4]. Aceste liste completează şi întăresc datele din „Cartea Memoriei"[5] care a fost concepută ca un catalog al victimilor regimului totalitar comunist. Administraţia lui Ion Antonescu adună dovezile ce atestă asasinatele care au avut loc în sediul N.K.V.D.[6] (clădirea fostului Consulat Italian) şi în alte locaţii sumbre din Chişinău. Mergând la faţa locului, se lua act de grozăveniile descoperite şi dacă era posibil, se făcea identificarea victimelor".
Mareşalul Antonescu, previziuni în primăvara anului 1944" - Prof. Univ. dr. Ion Coja
Autorul comunicării neputând veni, tema a fost susţinută prin lectura mesagerului domniei sale, dr. Alexei Creţu:
„Vă felicit pentru ceea ce faceți. La București, colegii dumneavoastră, istorici universitari și academici, nu s-ar încumeta să se întâlnească pentru a discuta câteva ore bune despre „mareșal". Îi pomenesc cu oarecare silă pe acești așa ziși colegi, dar o fac de dragul dumneavoastră, al contrastului fericit în care vă poziționați. Ce ne-am face noi, la București, fără dumneavoastră, basarabenii?! Mă bucur să văd că se confirmă ceea ce am constatat în urmă cu un sfert de veac: inima românismului bate cel mai tare de cum treci Prutul spre Soare Răsare!... Suntem în plină epocă de afirmare a Școlii Basarabene, care a preluat stindardul inițiativei și responsabilității naționale!... Mă înclin în fața dumneavoastră: Patria recunoscătoare! Vă rețin câteva minute ca să vă dau o veste, o informație care completează în chip strălucitor portretul Mareșalului. A apărut un document, un text memorialistic, scris de un fost general al Mareșalului, destul de apropiat de acesta pentru ca în primăvara lui 1944 Ion Antonescu să-i încredințeze o misiune secretă de mare importanță. În condițiile în care ocuparea României de către Armata Roșie devenise iminentă și inevitabilă, Ion Antonescu a apreciat că se impunea organizarea unei rezistențe armate în munți, după modelul luptei de partizani din U.R.S.S. și din Jugoslavia. Ion Antonescu i-a convocat pe doi generali, pe povestitor și pe șeful acestuia, și le-a cerut să studieze cât mai grabnic maniera în care sârbii și rușii au dus lupta de gherilă împotriva ocupantului nazisist. A ordonat să se treacă la amenajarea în munți a unor depozite de armament, de echipamente, a unor ascunzători etcetera, pentru ca după ocuparea Țării să se poată declanșa lupta de partizani..."
Este cazul să menţionăm, că în cadrul conferinţei au fost prezentate câteva fragmente din filme documentare şi filmul artistic „Oglinda", inclusiv un film de scurt metraj actual cu Teodor Donos din Făleşti, fost ostaş în Armata Română pus la dispoziţie de nepotul acestuia, Dorin Grecu. Intervenţia academicianului Sergiu Chirca la acest subiect a fost înalt apreciată şi completată cu aplauze ale publicului avid de adevăr istoric.
- „Ion Antonescu şi Statutul Basarabiei (1941-1944)" - Prof. univ. dr.hab. Anatol Petrencu
„În luna mai 1941 emigranţii basarabeni, stabiliţi în România, au discutat şi au lansat ideii referitoare la viitorul provinciei. Propunerile liderilor basarabeni au ajuns la Conducătorul Statului Român Ion Antonescu. În răspunsul dat, Ion Antonescu sublinia: « Vom reflecta asupra planului pe care-l propuneţi pentru organizarea Basarabiei şi în părţile sale bune şi realizabile ni-l vom însuşi »[7]. El a dat o apreciere înaltă Subsecretariatul Românizării, Colonizării şi Inventarului ca fiind foarte bun şi a dat dispoziţie marilor ziare să publice «şi plângerea d-lui Petre Cazacu şi răspunsul dat » de Subsecretariatul respectiv. In toiul luptelor pentru eliberarea Basarabiei de bolşevism, la 3 iulie 1941, Vice-preşedintele Consiliului de Miniştri, profesorul Mihai A. Antonescu a expus în cadrul unei conferinţe, ţinute în incinta Ministerului de Interne, proiectul organizării celor două provincii româneşti - Basarabia şi Bucovina - expresie a «suveranităţii Statului Român în aceste teritorii»[8]. În fata administraţiei ce urma să sosească în Basarabia a fost pusă sarcina organizării producţiei, valorificării recoltei, aprovizionării populaţiei cu produse alimentare, combustibil etc. « Printre primele acte administrative pe care le va întreprinde Guvernul, a subliniat profesorul Mihai Antonescu va fi stabilirea unui inventar general al bunurilor, a unui recensământ al populaţiei şi al proprietăţii[9]. Programul guvernamental prevedea o nouă organizare administrativă a Basarabiei printre care şi crearea unui nou judeţ în sudul Basarabiei, deoarece judeţele Ismail şi Cetatea Aibă aveau întinderi teritoriale prea mari pentru o administrare eficace»".
- „Ion Antonescu în documentele de arhivă din Chişinău" - Alexandru Moraru
O caracteristică fondurilor arhivistice aflate în arhivele din Chişinău la tema nominalizată, subliniind că în arhivele noastre mai există la acest subiect multe mii de dosare nevalorificate.
- „Personalitatea lui Ion Antonescu ca model al demnităşii naţionale" - Prof. Daniela Vacarciuc.
- „Atitudinea guvernului Antonescu faţă de reformele din Basarabia şi Transnistria" - Prof. univ. dr. Sergiu Cataraga.
- „Ion Antonescu în propaganda sovietică: mit şi realitate" - Prof. dr. Sergiu Munteanu.cercetătorul ştiinţific superior de la Centrul de Cultură şi Istorie Militară.
- „Reglementările în domeniul sanitar din Basarabia sub administraţia Antonescu"
Prof. Dr. Natalia Grădinaru, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
- „Un destin, o misiune: Mareşalul Ion Antonescu şi lupta pentru Basarabia"
Prof. Dr. Corneliu Ciucanu, cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană.
Ultimele trei comunicări, inclusiv cea a scriitorului şi publicistului Grigore Grigorescu (care nu au putut fi prezenţi), vor fi publicate în volumul materialelor conferinţei, în curs de editare. Sursa - Secretele Istoriei
Notă: Filmul desfăşurării lucrărilor conferinţei de la Biblioteca Centrală B.P. Haşdeu din Chişinău pot fi accesate pe You Tube[10]
---------------------------------------
[1] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia. 1941-1944, Iaşi, Editura Demiurg, 2008, 362 pag.
[2] Alexandru Moraru, Basarabia Mareşalului Antonescu..., pp. 30,31, 34.
[3] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu, p. 35.
[4] Ibidem, pp. 40, 41, 42, 43, 44.
[5] Elena Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă, Cartea Memoriei, volumele I-IV, Chişinău: Ştiinţa, 1999-2003.
[6] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu ..., pp. 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77.
[7] Arhivele Statului, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (PCM), dosar 469/1941, f. 7.
[8] Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, p. 72.
[9] Mihai A. Antonescu, Pentru Basarabia şi Bucovina. Îndrumări dare administraţiei dezrobitoare, Bucureşti, 1941, p. 16.
[10]https://morarita.wordpress.com/2016/06/03/exceptional-video-conferinta-maresalul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-31-mai-2016-chisinau/ şi https://istoriemilitarasicultura.wordpress.com/2016/06/03/maresalul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-filmul-conferintei-31-mai-2016-chisinau/

luni, 27 iunie 2016

LAOS 2016 - Sistemul Pha Soung de Liviu Valenas


LAOS 2016 - Sistemul Pha Soung

Liviu Valenas
Clubul de speologie "Z"
Tham Hay (Pha Soung System), labirintul de la intrarea nr. 1, "Parcul Guel". Foto: Liviu Valenas, 2016
In prima parte a anului 2016, sub egida Clubul de speologie "Z", au fost organizate doua expeditii internationale in Laos, sub conducerea exclusiva a presedintelui clubului, Liviu Valenas.

Prima expeditie, 19 ianuarie - 9 februarie 2016


Participanti: Liviu Valenas (Germania /Romania), 65, Maliwan Valenas (Thailanda /Germania), 59, Khamlex Khomseisana (Laos), 43, Petar Beron (Bulgaria), 76, Marjan Vilhar (Slovenia), 31, Christian Lüthi (Elvetia), 42, Gerhard Osswald (Germania), 57, Uwe Walther (Germania), 54 si Wolker Dorausch (Germania), 52. Ghid pe teren in Ban Na: Bunmie Phommaschen (Laos), 63. Partea de geomorfologie, hidrogeologie, topografie si coordonarea exclusiva a explorarilor a revenit (ca si in expeditia restransa din 2015) lui Liviu Valenas. Pentru prima data fost insa acoperit, cu mare profesionalism, si sectorul de biospeologie, in persoana decanului de varsta al expeditiei, reputatul biospeolog Dr. Petar Beron, presedintele Federatiei Bulgare de Speologie.

In prima parte a expeditiei echipa s-a intalnit, absolut intamplator, in satul Ban Na, cu echipa franceza Jean-Francois Vacquie - Claude Mouret (primul speolog care a facut cercetari in Laos, dupa deschiderea spre exterior a tarii de catre autoritatile comuniste in 1991). Acestia au participat de altfel, in cinci zile diferite, la explorarile conduse de Liviu Valenas in masivul Pha Soung.

Probabil a fost prima expeditie internationala in Laos organizata exclusiv pe baza de internet, participantii cunoscandu-se pentru prima data, direct, abia in autogara centrala din Bangkok, Mochit, in seara zilei de 19 ianuarie 2016. Acest fapt a constituit "calcaiul lui Achile" al expeditiei. Speologii germani si cel elvetian au fost absolut nemotivati, pe alocuri avand si o slaba pregatire tehnica si fizica, iar Christian Lüthi, un excelent tehnician de altfel, un caz patologic, extrem de recalcitrant si hotarat sa nu respecte absolut nimic in aceasta expeditie, desi, ca si ceilalti participanti, a semnat in prealabil un amplu regulament disciplinar, cu 21 de puncte. "Productivitatea" expeditiei a fost de asemenea grevata de faptul ca doar o singura persoana a fost capabila de o topografie subterana demna de acest nume: Liviu Valenas. Restul nu au fost in stare sa intocmeasca nici macar un simplu crochiu. Majoritatea participantilor din Europa au dorit si un amplu program turistic si speleoturistic in Laos, ceea ce era total contrar scopurilor expeditiei.

In fine, si trioului de la prima expeditie i se poate reprosa o anumita naivitate: nu a realizat faptul ca pestera Tham Khai Nau, topografiata in 2015 pe 2.019 m, este doar poarta de intrare intr-un sistem subteran gigantic, de zeci de kilometri lungime. Iar un alt repros serios i se poate aduce si sefului expeditiei, Liviu Valenas: in virtutea unei false tolerante nu a aplicat ad litteram regulamentul disciplinar, care prevedea excluderea imediata din cadrul expeditiei a celor certati cu cele mai elementare norme de comportare, Christian Lüthi ar fi trebuit exclus in prima saptamana, mentinerea lui in continuare in cadrul echipei a insemnat insa deteriorarea continua a climatului interuman.


​Pavel Beron (Bulgaria) in
Tham Mangkon, foto Liviu Valenas, februarie 2016.

Cu toate acestea, cu aceasta echipa slab motivata, indisciplinata si total eterogena, rezultatele au fost aproape senzationale. Expeditia si-a propus de la bun inceput sa activeze in doua provincii centrale din Laos, Khammouane si Bolikhamxay. In Khammouane obiectivul a fost zona Ban Na, si anume reluarea explorarilor in Tham Khai Nau si eventual realizarea jonctiunii cu pestera vecina, Tham Hay, explorata in anul 2009 de o echipa franceza si "topografiata" pe o lungime de 1.827 m, declarata insa de speologii francezi ca "terminata" in "linii mari". In plus o ascensiune pe muntele care adaposteste cele doua pesteri, Pha Soung (630 m alt.), in speranta descoperirii unui aven (e), cu o denivelare maxim potentiala de -480 m, care sa debuseze in cele doua pesteri.

In provincia Bolikhamxay obiectivul a fost si mai ambitios: prospectarea in premiera a unui platou cu caracter alpin, lung de 35 km si lat de pana la 4,7 km, platoul situat in apropierea granitei cu Vietnamul. Pentru a urca pe platou trebuia insa invinsa o diferenta de nivel de aproape 900 m. In acest platou se acunde probabil cel mai adanc aven din Laos.

A doua expeditie, 5-25 Aprilie 2016


Particpanti: "trioului" de baza, Liviu Valenas, Maliwan Valenas si Khamlex Khomseisana s-au mai adaugat alti doi speologi din Laos, din satul Ban Na, Khampeng Seitavie, 48 si Thongmey Seitavie, 22. Dupa experienta relativ amara din prima expeditie, Liviu Valenas si Maliwan Valenas au luat decizia de a continua explorarilor in noul sistem Pha Soung, intr-o perioada climatica dificila (temperaturi exterioare de pana la 42 grade C), cu un nou buget, neplanificat de altfel, insa cu o echipa exclusiv asiatica, care garanta din start seriozitatea de abordare a explorarilor in Pha Soung, ceea ce s-a si intamplat. In aceasta expeditie s-a lucrat absolut metodic si meticulos, fara nicio problema de disciplina sau de alta natura. De data aceasta a existat un singur obiectiv: Sistemul Pha Soung, explorat in prima expeditie pe aproximativ 15 km, insa topografiat deficitar, exclusiv din cauza refuzului participantilor din Germania si Elvetia de a lua parte la topografiere, considerata dificila si plicticoasa. Speologii laotieni, extrem de motivati, au dovedit o tehnica perfecta de catarare, o conditie fizica extrem de buna si in plus au fost dotati fiecare cu un echipament personal profesional, cumparat in prealabil din Germania. In expeditia din aprilie 2016 s-a reusit si ralierea a inca 8 intrari la sistemul Pha Soung, inclusiv o pestera de versant, cu un portal impozant, de 16,7 x 7,0 m. In speranta unei noi jonctiuni a fost explorata o alta pestera din versantul sudic al muntelui Pha Soung, Tham Kammatan, situata la numai 70 m NV de ultima intrare in sistem. Cavitatea, axata in principal pe o galerie unica, nu a putut fi inca raliata sistemului principal, ramane pentru 2017 de efectuat in capatul pesterii o escalada artificiala de 17 m. In schimb, printr-o diaclaza extrem de ingusta, verticala, s-a efectuat jonctiunea cu o pestera inferioara, semiactiva, dezvoltarea lui Tham Kammatan ajungand la 916 m, denivelare +57 m.

Rezultate


Provincia Khamouane, satul Ban Na, Nam Don


Expeditia din ianuarie-februarie 2016, pornind de la Tham Khai Nau (in traducere: "Pestera Carnii Rau Mirositoare") , mai precis de la Galeria Marelui Lac (redescoperita prin urcarea unui tobogan dificil, inalt de 20 m) a reusit aproape imposibilul, facand in decurs de doua saptamani jonctiuni cu restul de pesteri importante din zona, Tham Kouan Moo (in traducere: "Pestera Porcilor Salbatici") in prima faza si apoi cu Tham Hay, din data de 6 februarie 2016 existand la V si la SV de raul Nam Don un singur mare sistem, botezat, dupa muntele care-l adaposteste, Pha Soung System. La 8 februarie 2016 sistemul avea deja 15 km explorati, insa cu topografia ramasa serios in urma (motivele care au dus la aceasta situatie au fost expuse inainte). Expeditia din aprilie 2016 a reluat in forta explorarea sistemului, ducandu-l pana la aproximativ 22 km explorati si 30 (!) de intrari principale, cel putin tot atatea secundare, iar de data aceasta topografia a fost facuta sistematic, pe sectoare precis delimitate si marcate, sistemul avand la ora actuala 16.750,5 m topografiati, denivelare: +71 m. Acestea sunt, la ora actuala, cifrele oficiale cu care cavitatea figureaza in topul celor mai mari pesteri din SE Asiei. De mentionat ca au fost efectuate, in aprilie 2016, si ample recartari, Tham Hay fiind retopografiata in intregime, harta echipei franceze din 2009 nefiind utilizabila sub nicio forma. Dupa datele echipei franceze din 2009 Tham Hay avea numai 1.827 m, dupa retopografierea in intregime a cavitatii, in paralel cu noile descoperiri, a ajuns, doar acest sector al sistemului Pha Soung, la 5.602,7 m. Expeditiile, in numar de doua, proiectate deja pentru 2017, vor avea un dublu obiectiv: atingerea a cel putin 25 de km lungime si coinciderea cifrei topografiate cu cea explorata. Fara nicio indoiala, fara nicio discutie, noul sistem Pha Soung a fost descoperirea speologica cea mai mare si cea mai importanta din Laos in anul 2016.

​Khamlex Khomseisana intr-o stramtoare din pestera inferioara a lui Tham Kammatan, foto: Liviu Valenas, aprilie 2014.

In paralel cu explorarile intensive in sistemul Pha Soung a fost prospectat masivul Pha Soung, insa doar la baza (ascensiunea proiectata pana pe varful masivului s-a dovedit imposibila, pe moment, din cauza verticalelor multiple si a lapiezurile extrem de taioase, tipice pentru un carst tropical). In total au fost descoperite alte 12 pesteri, majoritatea de dimensiuni mici, sub 30 m (trei sunt suspendate in perete, pana la 80 inaltime), insa alte trei sunt mai importante. Mai intai Tham Kammatan ("Pestera Meditatiei" - un eremit budist a vietuit cativa ani solitar in sala de la intrare), cu o lungime de 916 m, care, in mod normal, va putea fi jonctionata in 2017 cu sistemul principal. La numai 50 m NV de Tham,
Kammatan, tot la 20 m inaltime, Khamlex Khomseisana a explorat in aprilie 2016 o pestera interesanta cu 3 intrari, pe aproximativ 150 m, din lipsa acuta de timp, necartata si nici explorata pana la capat. O descoperire 1 extrem de importanta a fost facuta insa in ianuarie 2016: un gigantic tunel, care dreneaza in sezonul ploios intreaga uvala a Porcilor Salbatici, cu mai multe intrari paralele si suprapuse, cu o dezvoltare de cel putin 1 km. Echipei franceze Claude Mouret - Jean-Francois Vacquie i-a fost repartizata sarcina topografierii acestui monumental tunel, cu galerii inalte de pana la 60 m, insa, dupa doua zile, francezii au abandonat definitiv proiectul, desi cartasera pana atunci 600 m. Ramane si acest obiectiv pentru 2017. In fine, in extremitatea de N a muntelui Pha Soung, intr-un mic pilon izolat, a fost parcurs un alt tunel, mai mic, lung de aproximativ 100 m. De mentionat ca a fost, in sfarsit, identificat si ponorul (sub forma unui lac adanc, continuat cu un sifon) prin care in sezonul ploios raul Nam Don isi dreneaza o parte din debit in subteran, dupa aprximativ 100 m liniari apele aparand in sifonul terminal din Tham Khai Nau (Pha Soung System).

​ Tham Kouan Moo, Marele Lac, unde s-a realizat pe 6 februarie 2016 jonctiunea (si pe nivelul fosil) cu Tham Khai Nau. Foto: Liviu Valenas, 2016.

Pha Soung System este si un veritabil muzeu paleontologic subteran, unic de altfel in intreg Laosul. Dupa descoperirea a 34 de oase pietrificate in anul 2015 in ultimele doua expeditii din 2016 au mai fost descoperite inca doua puncte fosilifiere de oase si fragmente osoase pietrificate, ambele de asemenea in Tham Khai Nau. Calcarele in care se dezvolta sistemul Pha Soung sunt de varsta permiana (carbonifer), insa fragmentele osoase au fost descoperite intr-o umplutura mai recenta, pietrificata si ea, probabil de varsta jurasic-cretacica, asa ca singura supozitie logica este ca toate oasele pietrificate descoperite in 2015 si 2016 apartin la diferite specii de dinozauri. Din pacate autoritatile laotiene nu s-au aratat, cel putin pana acum, preocupate de cointeresarea unui muzeu paleontologic, pentru identificarea si datarea precisa a fosilelor. Pentru a fi protejate de eventualii hoti de fosile, pe moment localizarea acestor noi puncte fosilifiere din Tham Khai Nau nu a fost comunicata localnicilor. In Tham Hay si in Tham Kouan Moo au fost descoperite in schimb schelete intregi ale unor animale (post-pleistocen) care, in parte, au disparut deja din zona, cazul unui schelet aproape complet de asa numitul cerb porcin, Cervus porcinus.
-----------------
1 Descoperire pe plan speologic, pentru ca localnicii din Ban Na au utilizat, probabil mai mult de un secol deja, acest tunel, ca o cale de acces comoda cu polia Porcilor Salbatici.


Pe plan biologic, desi a doua expeditie a fost lipsita de un biospeolog, Liviu Valenas si Khamlex Khomseisana au executat zeci de fotografii si macrofotografii a unor animale cavernicole descoperite cu acest prilej, se pare ca cel putin o specie noua de broaste cavernicole. Iar la intrarea superioara (suspendata in perete) a lui Tham Kammatan Liviu Valenas a intalnit, in aprilie 2016, o mica colonie de maimute, considerate pana atunci ca si disparute din zona.


​Vipera cu trei coarne (Triceratolepidophis sieversorum) descoperita in sectorul median al sistemului Pha Soung. Foto: Liviu Valenas, 2016.


Ceea ce lipsea pana acum in sistemul Pha Soung a fost in fine descoperit in a doua expeditie din 2016: doua puncte arheologice, doua vase de ofranda din ceramica, cel din galeria care porneste de la intrarea nr. 2 din Tham Kouan Moo (intrare descoperita cu acest prilej) este un vas mai vechi, cioburile sunt in parte concretionate, cu toate acestea se distinge clar efigia lui Budha pe marginea unui fragment.

Provincia Bolikhamxay - Lak Sao
In aceasta provincie conducerea expeditiei a hotarat efectuarea doar de prospectiuni in cadrul unei perioade limitate de timp. Obiectivul expeditiei a fost masivul Pha Hong situat la NV de orasul Lak Sao din apropierea frontierei cu Vietnamul. Cercetarile au fost efectuate in special de echipa Christian Lüthi si Marjan Vilhar. Ei au reusit doua ascensiuni spectaculoase (pornind de la versantul din NE al masivului) in platoul, cu caracter alpin, invingand o diferenta de nivel de aproape 900 m! A fost urcat inclusiv cel mai inalt varf al masivului, de 1413 m. Din pacate descoperirile speologice majore au lipsit, fiind gasite doar cateva pesteri mici, de pana la 25 m lungime, in rest un platou cu doline gigantice, intr-o zona aproape total impadurita. In ultima zi a expeditiei in Lak Sao aceasi echipa a urcat un perete de 320 m, in conditii dificile, pentru a atinge un important portal. Din pacate acesta a dat acces doar la o pestera de aprox. 50 m, in interiorul careia a fost descoperit un foarte mic templu budist recent, cum au urcat calugarii budisti pana aici, mister! De remarcat ca ascensiunea, in parte artificiala, si coborarea peretului de 300 m, a durat 9 ore si jumatate! In fine, echipa Liviu Valenas - Petar Beron a parcurs din nou pana la capat pestera resurgenta Tham Mangkon, negasind nicio continuare fata de explorarile anterioare (cavitatea a fost topografiata in trecut de Claude Mouret - harta nepublicata). S-au efectuat doar o documentatie fotografica completa si cercetari de biospeologie.

​ Masivul Pha Hong. In dreapta-sus Pestera Templului, explorata de echipa Christian Lüthi - Marjan Vilhar, dupa o escalada de 320 m. Foto: Liviu Valenas, 2016.
Este evident ca masivul alpin Pha Hong (lung de 35 km, latime maxima 4,7 km), ciuruit de nenumarate doline, mega-doline si uvale, ascunde un mare sistem carstic subteran, probabil mai multe, iar aici se poate usor bate si recordul de denivelare al Laosului: potential de aprox. 800 m. Mai multe resurgente importante la baza masivului demonstreaza o clara subteranizare a lui Pha Hong. Din pacate terenul este impadurit in proportie de 90%, potecile sunt extrem de rare, iar ascensiunea pana pe platou dureaza min. 4-5 ore. Este evident ca pe viitor orice expeditie speologica trebuie sa-si instaleze o tabara de corturi pe mijlocul platoului - o mare operatiune logistica, in conditiile in care nu exista  nicio sursa de apa de altitudine.


Masivul Pha Hong, zona Lak Sao. Harta topografica militara americana din 1965.

Morfologia si hdrogeologia sistemului Pha Soung

Zona in care se situeaza masivul calcaros Pha Soung apartine carstului tropical (practic la limita intre carstul tropical si cel subtropical) cu mogote, asa numitul "carst piramidal". Calcarele masive sunt in general de varsta carbonifera, puternic faliate si diaclazate. Mogotele se ridica pana la altitudinea de 891 m de la o baza absolut plata (terasa de lunca a raului Nam Don), situata la o altitudine de 152-150 m, ceea ce corespunde, in mare, si nivelului la care se afla fluviul Mekong, aflat la numai 18 km V in linie dreapta de teritoriul studiat. Nam Don, afluent al Mekongului, este unul din raurile importante ale provinciei Khammouane, el apare la zi din imensa resurgenta Khoun Don, de la care porneste si cea mai mare retea subterana a Laosului, Khoun Don - Houey Say, cu o dezvoltare totala de 45 km 2. Nu avem date precise hidrometrice asupra debitelor lui Nam Don, la etiaj poate seca complet, cum a fost cazul in aprilie 2016 (secarea lui Nam Don s-a repercutat si in subteran, nivelul freatic scazand pana la 24 aprilie 2016 cu 45 cm), iar spre sfarsitului sezonului musonic (septembrie) raul poate depasi si 100 m cubi/s, inundand mari suprafete de teren, inclusiv satele limitrofe, Ban Na si Ban Phon Du, asa cum s-a intamplat in vara-toamna lui 2015.

La aproximativ 900 m S de resurgenta Khoun Don, de la terasa plata de pe malul drept al lui Nam Don, se ridica abrupt un mare monolit calcaros (care pare a apartine mai mult carstului de tip alpin decat celui piramidal, cu mogote), muntele Pha Soung (630 m altitudine maxima) care domina cu 480 m terasa plata a lui Nam Don. Masivul este orientat pe o axa longitudinala SE-NV, lunga de 4,78 km, cu o latime de 2,45 km. Suprafata lui Pha Soung, inclusiv cele trei mici uvale pe care le adoposteste, este de 9,75 km patrati. Pozele aeriene executate de armata americana in 1965 arata o suprafata calcaroasa, partial impadurita, plina de lapiezuri tropicale, cu doline, mega-doline si mai mult ca sigur si intrari de avene. Terenul extrem de accidentat nu a permis nici macar localnicilor prospectarea in amanunt a acestei suprafete. Punctul culminant, la 630 m altitudine, se afla in partea centrala a muntelui. Pha Soung adaposteste si trei uvale relativ mici, una de 490/485 m in sectorul V a masivului, iar alte doua in partea de S, una de 440/250 m si ultima, cea mai mare dintre toate, uvala Porcilor Salbatici, de 900 m lungime si 850 m latime, avand forma aproximativ a unei inimi. Toate uvalele au fundul absolut plat, la aceasi altitudine practic cu terasa 1 a lui Nam Don (164 m alt. uvala din V, 156 m alt. uvalele din S). Uvala Porcilor Salbatici este de departe cea mai importanta, nu numai din cauza marimii, ci mai ales din cauza faptului ca in peretele care o margineste la N se deschid cele 7 intrari sudice principale al sistemului subteran Pha Soung. In partea de NV a muntelui Pha Soung exista trei pesteri importante, toate sub forma de tunel. Mai intai, exact la limita de NV a masivului Pha Soung, Tham Pha Chan, un tunel gigantic, activ, cu o dezvoltare de 506,7 m, cu doua portale de intrare-iesire late de aproximativ 100 m. Apoi, intr-un lob calcaros, in extremitatea de V a masivului, doua pesteri transversale, tunel, aproape rectilinii, lungi de 897,6 m (Tham Jongchott) si respectiv 506,5 m (Tham Sompoy). Intr-un mic pilon izolat, in NV masivului, se mai afla un alt tunel, mult mai mic, lung de 100 m, descoperit de expeditia noastra din ianuarie-februarie 2016. Aceste pesteri-tunel nu au, evident, nicio legatura morfologica sau hidrogeologica cu Pha Soung System.
--------------
1 Informatie primita online in februarie 2016 de la Charles Ghommidh, conducatorul ultimei (februarie 2016) expeditii franco-romane in acest sistem subteran. Insa dupa Claude Mouret, primul explorator al acestui sistem, cifra de 45 km este insa oarecum artificiala, fiind rezultatul si ralierii unor pesteri adiacente, care insa nu au putut fi inca jonctionate in subteran retelei principale. Mentionam ca, la calcularea dezvoltarii sistemului Pha Soung nu s-au luat in calcul decat pesterile jonctionate in subteran, motiv pentru care Tham Kammatan, lunga de 916 m, aflata la numai 70 m de sistemul principal, este considerata de noi pestera separata.

Masivul Pha Soung, harta topografica militara americana din 1965. In zona marcata cu cifra 40 se dezvolta in subteran sistemul Pha Soung (16.750,5 m dezvoltare) si Tham Kammatan (916 m dezvoltare).
In partea de SE a masivului Pha Soung, se ridica pana la altitudinea de 444 m un dom secundar fata de varful principal (630 m alt.), un dom calcaros brazdat de mii de lapiezuri ascutite, marginit la S de uvala Porcilor Salbatici, iar la E si N de terasa de lunca a raului Nam Don. In acest dreptunghi, lung (axa N-S) de 1.100 m, lat (axa E-V) de 1.000 m, cu o suprafata de numai 1,10 km patrati, se dezvolta in subteran marele sistem endocarstic Pha Soung, topografiat pana la data de 24 aprilie 2016 pe o dezvoltare totala de 16.750,5 m si o denivelare de +71 m. Reteaua subterana strapunge in intregime acest dom calcaros, pe directiile principale N-S si E-V si pe mai multe directii secundare, adiacente insa celor doua axe principale. In schimb, din denivelarea maxim-potentiala de +290 m s-a ajuns cu explorarea la numai +71 m.
Cercetarile intensive efectuate de noi in Tham Khai Nau in 2015 si in 2016 in noul sistem Pha Soung au sustinut, insa si completat, ipoteza genetica avansata in 2015 ("Speomond", nr. 18/2015, pag. - ). Intregul sistem Pha Soung, toate cele trei pesteri jonctionate, Tham Khai Nau, Tham Hay si Tham Kouan Moo sunt rezultatul exclusiv al raului Nam Don, care la ape mari, in sezonul musonic, isi pierde in subteran o buna parte din debit. Punctul principal de pierdere este un lac-sorb, descoperit in ianuarie 2016, situat la baza abruptului vertical de la N al domului calcaros care se ridica pana la altitudinea de 444 m. Este mai mult ca sigur ca raul Nam Don se mai infiltreaza in subteran si difuz, prin fisuri insa impenetrabile omului. Dupa aproximativ 700 m (luand in calcul si sifoanele) o parte din debit reapare in Nam Don, la intrarea resurgenta (intrarea nr. 1) a lui Tham Khai Nau, raul subteran parcurgand cei 700 m paralel cu Nam Don, pe directia generala NV-SE. Insa cu 60 m inainte de a debusa la suprafata exista in Tham Khai Nau o importanta bifurcatie activa, de la care porneste spre SV asa numitul Brat Mort, doar ca denumire, fiindca in sezonul ploios apa circula aici in regim fratic si apoi vados, cu o viteza considerabila. Din Bratul Mort raul subteran apare in Marele Lac din Sala André Espinasse (jonctiunea dintre Tham Khai Nau si Tham Kouan Moo), iar apoi pe 644,5 m curge exclusiv vados, pana la iesirea in resurgenta Tham Kouan Moo din uvala Porcilor Salbatici. Cu alte cuvinte, in interiorul lui Tham Khai Nau exista o difluenta subterana, unica, cel putin dupa datele noastre, in intreg Laosul. Dupa proportiile galeriilor se pare ca cea mai mare parte din debit curge spre S, spre intrarea resurgenta a lui Tham Kouan Moo. Toate intrarile importante din Tham Khai Nau si Tham Hay au functionat pe rand, fie ca insurgente, fie ca resurgente (mai ales), in perioade diferite de timp geologic, in schimb absolut toate intrarile sudice ale sistemului, din polia Porcilor Salbatici, au fost, in perioade de timp diferite, exclusiv resurgente ale lui Nam Don, inclusiv pestera suspendata in perete la 20 m inaltime si inca neraliata sistemului, Tham Kammatan. Dovada indubitabila sunt miile, mai precis zeciile de mii de cochilii de mari dimensiuni din Tham Kouan Moo si Tham Kammatan ale unor melci de apa dulce, proprii raului Nam Don. In galeriile fosile, care nu mai sunt inundate din Tham Kouan Moo, au fost descoperite mii si mii de cochilii din aceasi specie de melci, in prezent puternic concretionate, ceea ce constituie, pe de o parte dovada ca, tot apa din raul Nam Don a creat si aceste galerii, iar pe de alta parte concretionarea acestor melci-fosile arata ca aceste galerii sunt in prezent complet abandonate de Nam Don, constituind de altfel etajele superioare ale sistemului. Este greu de spus pana la ce inaltime se ridica in prezent in subteran apele in sezonul musonic, depunerile de argila de pe pereti indica o cifra intre 6 si 8 m fata de etiaj. Evident ca la sfarsitul sezonului musonic o buna parte din sistemul endocarstic Pha Soung este inundat, profilul batifreatic al multor kilometri de galerii vorbeste de la sine.

​Activul din Tham Kouan Moo, foto: Liviu Valenas, aprilie 2016.

In afara de cursul principal din Tham Khai Nau si din Tham Kouan Moo, cu o lungime totala de aprox. 1.800 m, incl. sifoanele, mai exista in Tham Khai Nau si in Tham Hay doua galerii terminale, care sfarsesc in niste puturi inundate (lacuri de sifon) adanci de 15 si respectiv 10 m. Oglinda apei din aceste lacuri trebuie sa corespunda cu nivelul freatic din interiorul masivului Pha Soung. In Tham Kouan Moo au fost identificate si trei mici cursuri de apa, permanente, deci si in sezonul secetos, cu o lungime de pana la 110 m, paradise pentru fauna cavernicola acvatica. Toate aceste paraiase se pierd prin sorburi impenetrabile, probabil direct spre suprafata freatica.
In perioada marilor debite, apele care ies cu mare forta din resurgenta lui Tham Kouan Moo, se revarsa in polia Porcilor Salbatici, inundand-o complet. Se formeaza un lac temporar imens, cu un diametru de aproape 1 km. Lacul se dreneaza prin tunelul enorm reperat de expeditia noastra in ianuarie 2016, un tunel gigantic ca proportii, insa scurt, doar 150 m liniari. Din acest tunel apele revin din nou in Nam Don.

​Coroziune extrema in Tham Khouan Moo, foto Liviu Valenas, aprilie 2016.
Pha Soung System este o retea subterana destul de atipica pentru Laos, unde pesterile mari ca dezvoltare sunt si uriase ca proportii ale cavernamentului, cum sunt marile retele Kong Lor, Xe Bangfei, Nam Nom etc. In sistemul Pha Soung cea mai mare sala, Sala André Espinasse, are "doar" dimensiunile de 70 x 45 x 38 m, din aceasta sala porneste spre S si cea mai mare galerie din retea, cu latimi de pana la 32 m si inaltimi de pana la 36 m. Sala cea mai inalta este Sala Khamphordee Khamchan, H: 40 m. Cea mai mare intrare, mascata insa de vegetatia tropicala, este intrarea nr. 5 din Tham Guan Moo, un portal lat de 35 m si inalt de 7,5 m, descoperit in ianuarie 2016. Majoritatea galeriilor au insa dimensiuni modice, este foarte interesant Marele Laminoar, lung de 112,7 m, perfect orizontal, o galerie aproape rectilinie, lata de 6,5-7,0 m si inalta doar de 70-80 cm, formata evident pe fata de strat. Alte galerii sunt diaclaze tipice, tot sistemul Pha Soung fiind excavat pe doua sisteme principale de falii, SV-NE si SE-NV. Insa majoritatea galeriilor, sigur dezvoltate pe directiile de fisurare, au un profil perfect batifreatic, tot sistemul s-a dezvoltat initial in acest regim inecat.

Pha Soung System este fara indoiala cea mai labirintica pestera din tot Laosul, cei 16.750,5 m galerii se dezvolta pe o lungime aeriana de doar 1.100 m. Tot sistemul este labirintic, insa sectoarele cele mai ramificate, se poate spune monstruos ramificate, se afla in Tham Hay si mai ales in sectorul sudic al lui Tham Kouan Moo, in Marele Labirint, unde la fiecare 5-10 m exista o ramificatie importanta si de mentionat ca diametrul galeriilor in acest sector nu este deloc mic (in medie 5 x 5 m). In schimb, intre intrarile nr. 1 si nr. 4 din Tham Hay, intr-un dreptunghi de numai 75 pe 35 m exista un total de 811,9 m de tuburi freatice si "rezerva" nu a fost inca epuizata! Tot acest inextricabil labirint este dispus pe doua nivele, pe alocuri trei, insa niciodata mai mult de trei.

Repartitia celor 16.750,5 m in cele trei pesteri care formeaza sistemul este urmatoarea:

Tham Khai Nau: 2.897,8 m
Tham Hay: 5.602,7 m
Tham Kouan Moo: 8.250,0 m

Sistemul Pha Soung este in proportie de 90 % lipsit complet de orice concretiune, in schimb prezinta cele mai fantastice forme de coroziune posibile, septe, caneluri etc., totul la un nivel grandios, un adevarat muzeu viu (in carsturile tropicale coroziunea lucreaza foarte rapid) al peisajului freatic si batifreatic. Insa restul de 10 % de galerii prezinta si splendide concretiuni, in special in apropierea intrarilor, dar si in zonele mai profunde, Galeria Marelui Lac de pilda. Sunt prezente toate formele posibile de speleoteme: stalactite, stalagmite, coloane inalte de pana la 8 m, draperii, gururi, coralite, perle de caverna etc., plus cristalizari, de la cristale masive de calcit, de zeci de kilograme, pana la fine helectite. Iar in Tham Kammatan Khamlex Khomseisana a descoperit, pentru prima data in zona, cristalizari de gips.

​Galeria Minunilor din Tham Khai Nau, foto: Liviu Valenas, 2016

Temperaturile in sistem variaza, in functie de localizare, intre 18,9 si 19,1 grade C, umiditatea este relativ redusa, intre 60 si 80 %. Cauza sunt cele 60 de intrari (numarand si cele secundare) care fac ca mai toata cavitatea sa fie puternic ventilata, iar in functie de temperaturile exterioare acesti curenti de aer pot sa ia forma unui veritabil mini-uragan, care bate cu tarie chiar in galeriile cu sectiuni mari.
Cateva cuvinte si despre pestera neraliata inca sistemului, Tham Kammatan. Ea se afla la numai 70 m NV de ultima intrare, nr. 7, din Tham Kouan Moo, suspendata in perete la 20 inaltime. De aici porneste o galerie destul de rectilinie, orientata in directia NE, spre sistemul Pha Soung, galeria este de proportii relativ mari, dar are si cateva pasaje joase si destul de dificila de parcurs, din cauza unor traversari delicate. Dupa o verticala de 5,5 m, un scurt parcurs orizontal, intr-o sala relativ mare, se termina cu un put de 25 m, care duce la suprafata freatica, insa in peretele opus, galeria continua. O escalada artificiala de aproximativ 17 m nu este chiar simpla, tinand cont ca peretele, inclinat la 80 de grade, este concretionat. Doar din acest punct se poate spera o jonctiune cu Pha Soung. In sectorul median pestera are si un labirint de galerii freatice, cu o dezvoltare totala de 184,8 m, inclusiv un put de 20 m, care de asemenea debuseaza la suprafata freatica. Cu 20 m mai jos in faleza se afla o pestera cu trei intrari, destul de labrintica, insa printr-o diaclaza verticala de 15 m, lata de numai 15 cm, s-a putut efectua jonctiunea cu pestera superioara. Pestera inferioara prezinta si un lac de sifion destul de profund, iar ca o curiozitate, un put de 6 m din apropiere, da acces la o mica galerie fosila, cu 4 m sub nivelul lacului de sifon! Dezvoltarea totala a acestui mic sistem este de 916 m, denivelare de +57 m. De remarcat ca galeria principala este imbatranita si puternic corodata, fiind pana acum cea mai veche resurgenta a raului Nam Don in polia Porcilor Salbatici.

Care sunt sansele de progresie ale sistemului Pha Soung? In prezent explorarile, din cauza perioadelor limitate de cercetare, s-au oprit exclusiv in fata unor obstacole tehnice serioase: escalade de pana la 20 m inaltime si traversari extrem de expuse de pana la 50 m. Toate acestea trebuie abordate cu mijloace tehnice adecvate. Plus au ramas foarte multe galerii cu sectiuni extrem de mici care mai trebuie fortate. Aceste probleme vor fi rezolvate in cea mai mare parte in primele luni ale anului viitor, 2017. Concret, cifra de 25 de km poate fi atinsa in urma a doua expeditii consecutive, in iarna lui 2017. Iar o jonctiune, care pare probabila, cu Tham Kammatan, va mai aduce un plus de cel putin 1,5 km, probabil chiar ceva mai mult.

Insa adevarata progresie spre o cifra mult mai mare, poate cel putin dubla, adica cel putin 50 km dezvoltare, nu va putea fi atinsa decat in conditiile unei avansari substantiale spre NV, unde exista o rezerva de calcar/lungime aeriana de aproximativ 3 km. Insa nu este deloc sigur daca Nam Don si creat si in acest sector un adevarat burete subteran. Iar daca si-a creat, ar putea fi, la urma urmelor, o alta retea uriasa, separata insa de actualul Pha Soung System. Ultima varianta pare totusi putin probabila, numai daca ne gandim la jonctiunile spectaculoase efectuate de expeditia noastra din ianuarie-februarie si aprilie 2016. O intrare mare, suspendata la 80 m inaltime in faleza nordica a muntelui Pha Soung, la aproximativ 400 m NV de ultima galerie din Tham Kai Nau, poate duce la ideea existentei unui paleo-sistem subteran urias, la V de actualul Pha Soung, dintr-o perioada geologica ceva mai veche. Iar daca exista acest urias paleo-sistem, va putea fi si jonctionat cu sistemul mult mai recent al lui Pha Soung? In orice caz, pe plan rational, explorarea sistemului Pha Soung nu se va termina niciodata, pe viitor va trebuie sa apara o alta generatie de speologi, macar tot atat de motivati cum au fost cei din expeditia noastra din aprilie 2016, ca sa duca cercetarile mai departe.

Problemele tehnice si de echipament
Corelata dezvoltarea extrem de mare cu o denivelare redusa, duce la ideea unei pesteri relativ orizontale, fara prea mari dificultati tehnice. Nimic mai fals! Pha Soung System este, fara nicio indoiala, una din pesterile cele mai dificile din Laos. Contribuie in primul rand la acest calificativ nenumaratele traversari si verticale care trebuie abordate la liber, "stil Hodobana". Insa reteaua prezinta si o serie de puturi, ce necesita o  echipare, in special in zona mediana, care fac legatura intre nivelul superior si nivelul inferior, in parte activ, in parte fosil. Verticale sunt pana la 25 m, cu o singura exceptie: un aven cu doua intrari, care debuseaza in Axa Estica din Tham Hay, cu o verticala absoluta si surplombata de 41 m. Din fericire nu trebuie abordata, fiind doar "o piesa de decor". Iar din cauza sectiunilor mici a multor galerii, kilometri si kilometri trebuie parcursi taras sau in "stil de patruped", desigur nu dintr-o bucata, iar un taras sever intr-o atmosfera de sauna, la aproape 20 de grade, nu este prea placut. Reteaua este si domiciliul preferat a mii si mii de paianjeni, inclusiv uriasi, insa sunt complet inofensivi, nu acelasi lucru se poate spune si despre vipera cu trei coarne (Triceratolepidophis sieversorum), care prefera, in sezonul secetos, comoditatea climatica a portiunilor chiar profunde din Pha Soung System. Sarpele are un venin mortal, din fericire, ca mai toate viperele, nu este agresiv, avand un temperament echilibrat.

​Marjan Vilhar (Slovenia) pe V 24 deasupra Marelui Lac din Pha Soung System. Foto: Liviu Valenas, ianuarie 2016.
Ca fapt extrem de pozitiv ambele expeditii nu au inregistrat niciun accident /incident si nicio problema medicala demna de acest nume, iar relatiile cu localnicii din Ban Na si cu oficialitatile locale, inclusiv cele de politie, au fost excelente. De remarcat ca, toate expeditiile speologice internationale au avut obligativitatea de a plati un politist atasat, "privilegiu" de care expeditiile noastre din 2016 au fost scutite. Motivul: prestigiul de care se bucura Germania in tot spatiul asiatic. Fara comentarii. De asemenea autorizatiile de explorare ne-au fost date fara absolut nicio problema. Paranteza: in anul 2016 catorva expeditii speologice internationale le-a fost refuzata insa autorizatia respectiva, inclusiv unei echipe japoneze, care dorea sa activeze tot in provincia Khammouane (in zona Ban Na?).

Expeditiile organizate de Clubul de speologie "Z" in Pha Soung System si in platoul Pha Hong in anul 2016 au dispus de tot echipamentul necesar, aproximativ 300 m corzi statice si dinamice, 25 m scari electron, 4 barci pneumatice, corturi pentru un eventual campament subteran (care nu a mai fost necesar, din cauza multiplelor intrari, prin care orice punct din Pha Soung System poate fi atins in maximum 3 ore), zeci de spituri, carabiniere, pitoane normale, un perforator electric, echipament electronic de cartare etc. Plus aparatura fotografica de ultima generatie. Exceptand o coarda statica de 23 m si una dinamica de 40 m, celelalte nu au folosit la absolut nimic, pentru ca speratele avene nu au fost inca gasite. Verticalele mici din Pha Soung, de pana la 15 m, pentru a castiga timp, au fost echipate exclusiv cu scari electron "Pierre Alain", care, iata, nu au disparut, dincontra, din arsenalul speologie explorative moderne! In schimb ce au disparut, definitiv, fara niciun regret, dupa o experienta traumatizanta din expeditia din ianuarie-februarie 2016, au fost salopetele impermeabile sau semipermeabile, excelente in Europa, dar in atmosfera de sauna din Pha Soung au consumat cel putin 30 % din energia personala, pierduta printr-o transpiratie insuportabila. Ele au fost inlocuite in aprilie 2016, fie cu salopete textile, fie, mai ales, de asa numitii "pantaloni de munca", din doc, cu bretele, completati cu un tricou cu maneca scurta. Cizmele sanatoase de cauciuc s-au dovedit net mai bune in subteran decat bocancii de trecking. Iar cum satul Ban Na era dotat, non-stop, cu curent alternativ normal la 220 v, incarcarea acumulatorilor lampilor frontale si a aparaturii foto nu a pus nicio problema.
Istoricul explorarilor in masivul Pha Soung
Masivul a fost complet ignorat de toate expeditiile straine, in special franceze si britanice, pana in anul 1995 cand, in cadrul lui LPDR Caves Project, o echipa britanica (Adrian Gregory, Steve Openshaw, Kevin Senior si Phil Pepard) au topografiat trei pesteri tunel in V si NV lui Pha Soung, Tham Pha Chan, Tham Sompoy si Tham Jongchott, cu o deuvoltare cumulata de aprtoape 2 km, dupa care au abandonat cercetarile in zona.

In 1998 un club de scufundatori din Franta a efectuat prima explorare in Tham Khai Nau. Ei au fortat toate sifoanele si au reusit pentru prima data sa faca jonctiunea intre aceasta pestera si intrarea resurgenta din Tham Guan Moo, o certa performanta tehnica. Au topografiat doar 1.200 m (explorat cca. 2 km), neavand insa nicio idee clara asupra potentialului urias al cavitatii. Nu avem nicio informatie unde s-ar gasi harta celor 1,2 km din Tham Khai Nau. Din pacate echipa franceza a publicat doar o descriere neclara a cavitatii, au localizat pestera complet intr-o alta locatie, la NE de un alt sat, Ban Phon Du, iar intrarea resurgenta din Tham Khai Nau au descris-o ca intrare-insurgenta (?!), verticala de 24 m care debuseaza in Marele Lac au apreciat-o la doar 18 m etc., toate acestea facand ca imposibil de recunoscut si identificat pestera. In plus, in "Atlas of the great caves and the karst of southeast Asia, part 1" , autor Michael Laumanns, sintetizat in decembrie 2010, si in care este publicat topul tuturor pesterilor cunoscute din Laos mai lungi de 1.000 m, nu figureaza niciun Tham Khai Nau /Tham Khay Nao.

In 2009 o alta echipa franceza exploreaza si topografiaza pe 1.827 m pestera vecina, fosila, Tham Hay, nedescoperind pasajul fortat la 6 februarie 2016 de Liviu Valenas si Khamlex Khomseisana, care face legatura cu Tham Kouan Moo. In plus harta francezilor din 2009, corecta ca distante si orientari, a fost realizata intr-o maniera simplista, fara nicio atentie fata de morfologia reala a pesterii, fiind neglijate mai toate lateralele si buclele, ca si o serie de intrari, iar portiunile labirintice ignorate total.
In anul 2010 Liviu Valenas, Maliwan Valenas si Khamlex Khomseisana repereaza din nou Tham Khai Nau, peste care se asternuse o uitare totala de 12 ani si decid reluarea explorarilor. Ele au avut loc, intr-o prima faza, in ianuarie 2015, in aceasi componenta, reusindu-se explorarea si topografierea a 2.019 m.
In fine, in ianuarie-februarie 2016  expeditia internationala condusa de Liviu Valenas a reusit sa efectueze jonctiunea dintre toate cele trei pesteri mari din zona, Tham Khai Nau, Tham Hay si Tham Khouan Moo (ultima raliata deja in 1998 lui Tham Khai Nau de expeditia franceza nominalizata mai sus, jonctiune trecuta insa in uitare completa, in 2016 cele doua pesteri au fost raliate insa si printr-un etaj superior). Noul sistem rezultat, botezat Pha Soung System, a ajuns la 8 februarie 2016 la 15 km explorati. Sub aceasi conducere noua expeditie din aprilie 2016 a marit dezvoltarea sistemului la 22 km explorati, din care 16.750,5 topografiati, cifra oficiala la ora a actuala a lui Pha Soung. In paralel, in aprilie 2016, a fost explorata si topografiata Tham Kammatan, pe o lungime de 916 m si +57 m denivelare. In prezent se lucreaza la harta 1:500 a sistemului Pha Soung, termen de finalizare: primavara anului 2017, dupa noile explorari, la care, poate, de data aceasta, se vor ralia si speologi din Romania.Khampeng Seitavie (seful politiei si totodata al satului Ban Na) intr-o stramtoare severa in Tham Hay. Foto: Liviu Valenas, 2016.

Multumiri
Autorul ii multumeste mai intai lui Charles Ghommidh, pentru toate informatiile pretioase oferite cu multa amabilitate, privind explorarile in zona Ban Na, inclusiv materialul topografic si cartografic pus la dispozitie, inclusiv pentru precizarile de ordin istoric. De asemenea multumiri sincere lui Claude Mouret (primul speolog care a facut cercetari in Laos dupa 1990) pentru informatiile furnizate si sprijinul acordat expeditiilor din 2016. Pentru munca titanica de secretariat la cele doua expeditii LAOS 2016 multumiri din suflet lui Gheorghe Popescu. O recunostinta sincera pentru toti sponsorii expeditiilor din 2015 si 2016 din Germania, Statele Unite si Romania, care au dorit insa sa-si pastreze anonimatul. Si nu neaparat la urma multumiri redactiei revistei "Speomond" pentru spatiul tipografic pus la dispozitie in 2015 si in 2016. Iar in final cele mai calduroase multumiri locuitorilor satului Ban Na, care au primit cu cea mai mare ospitalitate posibila pe toti membrii celor doua expeditii din 2016, oferind, dezinteresat, tot sprijinul posibil. Aceasi recunostinta pentru oficialitatile locale, din administratie si politie, lui Khamphordee Khamchan, seful Politiei de Turism al provinciei Khammouane si lui Khampeng Seitavie, seful politiei si totodata al satului Ban Na, care au asigurat tot ce era necesar pentru succesul cercetarilor noastre in masivul Pha Soung.

Parteneri

Travel & Trek, Nürnberg, Germania
Speleo Concepts, Grossenseebach, Germania
SportScheck, Nürnberg, Germania
Parteneri media
SPEOMOND, Romania
NEODACII, Strasbourg, Franta
LISTA SPEOLOGILOR, Romania

ANEXE
Topometria in detaliu a sistemului Pha Soung
Tham Khai Nau
110,0 m Curs activ intrarea 1 - Sifonul 1
115,0 m Brat Mort. total
24,0 m laterale din Activul I
201,2 m Curs activ Sifonul 1 - Sifonul 2
116,0 m laterale din Activul II
80,0 m Curs activ terminal
53,0 m Galeria de la intrarea nr. 2
13,0 m diverticol din galeria de la intrarea nr. 2, incl. un P 5
93,0 m Galeria de Legatura, total dezvoltare
28,0 m fereastra intre intrarile 2 si 3
25,0 m legatura concretionata intre intrarile 2 si 3
68,0 m Galeria de la intrarea nr. 4
188,9 m labirint freatic intre galerile de la intrarile 2 si 4 + noua intrare
20,0 m nivel superior intre galeriile de la intrarile 3 si 4
55,0 m Marea Laterala (intre intrarile 3 si 4)
107,0 m laterale si puturi din Marea Laterala
35,0 m sala de la intrarea nr. 5
30,0 m sala de la intrarea nr. 6
5,7 m diverticol din intrarea nr. 6
40,0 m galeria de legatura intre intrarile 5 si 6, total dezvoltare
15,0 m galeriile de la intrarile nr. 7, incl. un P 5
184,0 m Galeria Liviu Valenas
269,4 m laterale din Galeria Liviu Valenas
154,0 m Galeria Camlex Comsaisana (incl. P 15 si lacul lung de 20 m)
20,0 m laterale si puturi din Galeria Camlex Comsaisana
77,0 m Galeria Maliwan Valenas, total cu laterale
85,1 m Galeria Dino (incl. un nivel superior lung de 10 m)
86,4 m galerie fosila intre Gal. Dino si activ, total
6,0 m diverticol langa Intrarea Mica
6,0 m minilabirint intre intrarile 1-2
8,9 m galerie de legatura intre cele doua tobogane argiloase
52,5 m Galeria Statuii lui Budha, total

230,8 m Galeria Marelui Lac (incl. P 24)
26,8 m laterale din Galeria Marelui Lac
268,1 Galeria Minunilor, total
--------------------------
TOTAL: 2.897,8 m

Tham Hay
189,2 m Galeria de V
43,4 m Racord Mic69,3 m Laterale si NS din Racordul Mic
744,3 m Sector N

692,8 m Sector NV

14,0 m laterale mici din Galeria de V240,7 m Labirint sudic de la Intrarea 1
811,9 m Labirint nordic de la Intrarea 1
97,9 Bucla Suspendata de langa Intrarea 1
30,0 m Intrarea 2
51,9 m Intrarea 3
244,5 m Intrarea 4 total

185,7 m diaclaza labrintica cu intrarea 9
345,6 labirint de la intrarile 11-12-13
449,8 m Galeria de E

28,5 m laterala „3 Degete“

100,6 m Laterala Furnicilor
220,8 m laterale din Galeria de E41,0 m Intrare Aven P 4
1
41,7 m Laterala de E2
208,5 m labirint de la Intrarea 5
69,6 m Laterala N de la Intrarea 5
148,7 m laterale de la Laterala N de la Intrarea 5

350,8 m Racord dublu Labirintic

145,5 m Galeria de Racord

36,0 m laterale din Galeria de Racord
-------------------------
TOTAL: 5.602,7 m

Tham Guan Moo

Activ: 1.219,4 m total, din care:
activ exclusiv (incl. Marele Lac): 644,5 m
Laterala Argiloase, T: (131+13) 144,0 m
laterala V de la Marele Lac: 50,0 m

Bucla Mare E, 58,9 m

Laterala cu Pilier: 20,6 m

Laterala ascendenta I: 10,0 m

Laterala ascendenta II: 20,0 m

Tub freatic I: 15,0

Tub freatic II: 15,0 m

Labirint median: 84,6 m

Alte laterale de pe activ: 138,4 m

intrare secundara: 18,4 m
Bucla Mare: 184,1 m
laterale in Bucla Mare (incl. H 23): 42,0 m Galeria Neterminata Joasa, T: 44,5 m
diaclaza: 20,0 m
Bucla de evitare, total: 41,7 m (32,7 m + 9,0 m)
Intrarea nr. 2, T: (73,2+34,3) 107,5 m
Marea Galerie Neterminata: 58,8 m
diaclaza inferioara, T: 80,5 m
Galeria Micilor Lacuri (incl. V 7,2): 50,9 m
Laterala N din Gal. Micilor Lacuri: 25,0 m
Labirint de la P 7,5, total: 258,8 m
Galeria de Legatura intre intrarile 5 si 6: 256,0 m
laterale din Galeria de Legatura intre intr. 5 si 6: 112,0 m
diaclaza de legatura, T: 41,0 m

intrari 6 b si 7: 56,0 m

Galeria Petar Beron, T (66,8+26,5): 93,3 m

Laterala V I: 19,1 m

Laterala V II: 12,0 m
Labirint Vestic de la intrarea 5, incl. Galeria Maimutei: 162,2 m
Labirint de la intrarea 6, total: 414,4 m
Galeria de Legatura spre intrarea 4: 60,6 m
laterale: 24,7 m
laterala cu P 14 (incl.): 31,3 m
Galeria Sperantei (Marele Racord): 386,0 m
Sala Khamphordee Khamchan, partea V, incl. P 15, T: 83,6 m
Sala Khamphordee Khamchan, partea E, T: 65,8 m
laterale din galeria Marelui Racord: 236,3m

Galeria Raului de Zapada: 106,0 m

laterale din Galeria Raului de Zapada: 28,0 m

Galeria Uwe + Frido, T: 105,0 m

Afluentul Melcilor, T: (108,5 + 95,0) 203,5 m

bucla joasa de de legatura: 50,5 m

Galeria Suspendata neterminata: 22,0

Bucla de legatura cu P 2,7: 38,2 m
Galeria Marelui Lac din TGM, incl. P 24: 284,4 m
laterale din Galeria Marelui Lac din TGM: 186,2 m
bucla suspendata din Galeria Marelui Lac: 53,5 m
Galeria celor 10.000 de Melci: 100,0 m
laterale: 119,3 m
Marele Laminoar: 112,7 m
Sala Marelui Sarpe: 44,6 m
Gaura de Soarece, incl. D 4,7, T: 56,1 m
Galeria Vantului – Sala Domului: 158,7 m
laterala din Galeria Vantului: 24
Galeria Omului de Piatra, T: 381,9 m
Sala Domului: 33,0 m
laterale din Sala Domului: T: 147,2 m
afluent (Afluentul Lacului cu Broaste) din Galeria Domului, T: (22+6) 28,0 m
Labirint de langa intrarea nr. 3, total: 295,0 m
Uriasul Labirint, total: 1.667,4, din care:
Labirintul Fara Nume, total: 907,4 m
Marea Galerie: 262,2 m

laterale din Marea Galerie: 32,0 m

Sala Suspendata langa intrarea 5: 32,0 m

fereastra spre Sala Suspendata: 9,6 m

Racord Topo 5, T: 33,6 m

Axa Estica: 55,4

Labirint E la intrarea 5: 51,4 m

Racord Topo H-E: 54,0 m

laterale din Racord H-E: 17,0 m

Marele Canion, total: 212,8 m
----------------
TOTAL: 8.250,0 m
TOTAL GENERAL: 16.750,5 m
DENIVELARE: +71 m

MIC GLOSAR
Ban = sat
Nam = apa, rau
Pha, Phou = munte, varf
Tham = pestera, abri


BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1

Espinasse, A., "Synthèse des explorations réalisées lors de l’expédition FFESSM – Laos 98". – Le Fil, Bull. de liaison de la commission nationale plongée souterraine, Féd. Française d’etudes et de sports sous-marin (FFESSM), 4, p. 5 – 10, 1999
Ghommidh, C., "Explo-Laos", blog, 2000-2016
Gondras, E., Faure, B., "Compte-rendu d’expédition Laos 2009", rapport à la CREI - FFS, 2009
Gregory, A., Openshaw, S., Senior, K., Pepard, P., "LPDR Cave Project - A prospect to explore und develop the caves of the Lao Peoples Democratic Republic" (eegc.free.fr/laos/LPDR_1996.pdf), 1996
Valenas, L., "LAOS 2016", SPEOMOND, nr. 18, pag., 2015
Valenas, L., "Expeditia speologica internationala LAOS 2015 - Raport preliminar ", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015

Valenas, L., "Raport al expeditiei speologice internationale LAOS 2015", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015Valenas, L., "Raport al expeditiei speologice internationale LAOS 2015", revista online ASYMETRIA, Franta, 2015
Valenas, L., "Expeditia speologica internationala Khammouane - LAOS 2015", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015

Valenas, L., "Misterioasa lume subterana a Laosului", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015

Valenas, L., "Raport preliminar al expeditiei speologice internationale LAOS 2016", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015
Valenas, L., "Misterioasa lume subterana a Laosului", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015Valenas, L., "Raport preliminar al expeditiei speologice internationale LAOS 2016", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015
Valenas, L., "Preliminary report on the International Caving Expedition LAOS 2016", revista online NEODACII, Strasbourg, 2015
Valenas, L., "Sistemul subteran Pha Soung a ajuns la 22 km", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
Valenas, L., "Vipera asiatica cu trei coarne", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
Valenas, L., "Raport LAOS 2016 - Sistemul Pha Soung", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
Valenas, L., "Pha Soung Cave System from Laos reached 22 km develepoment", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
Valenas, L., "Prin lumea subterana a Laosului - expeditiile internationale LAOS 2016", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016Valenas, L., "Cerbul-porc descoperit in sistemul subteran Pha Soung din Laos", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
Valenas, L., "Descoperiri arheologice in sistemul subteran Pha Soung din Laos", revista online NEODACII, Strasbourg, 2016
------------------
1 Bibliografia selectiva se refera exclusiv la cercetarile speologice efectuate in masivul Pha Soung, Khammouane, Laos.

Suferința, discriminată pe criterii politice în Parlament. Urmașii deținuților politici nu primesc drepturile dacă părinții au fost legionari. S-a votat!

  Suferința, discriminată pe criterii politice în Parlament. Urmașii deținuților politici nu primesc drepturile dacă părinții au fost legi...