marți, 25 decembrie 2012Intre Ardeal si Banat pe de o parte si Moldova este o diferenta vizibila de bogatie. Taranii din Banat sint mult mai asezati, au case mai mari si mai frumoase si gospodarii bine inchegate. Aceasta situatie nu poate fi contestata. Dar ce a facut sa apara aceasta diferenta ?? Eu ma abtin in a da explicatii. Va rog sa cititi urmatoarele si sa judecati singuri. 
Din rapoartele consulilor si agentilor francezi: Rusia cere Moldovei să predea 24.000 cetverturi de făină, 58.500 de ovăz, 2450 de crupe, 560.000 oca de carne şi 4.000 vedre de rachiu. “Numărul trupelor care în acest moment este evaluat la 90.000 oameni. Dacă se ţine seama de faptul că o armată atât de numeroasă n-a fost până astăzi urmată de nici o casă de bani, de nici o subzistenţă, nici măcar de o singură cutie de medicamente, şi că toate trebuinţile ei, până chiar şi solda trupelor, sunt îndestulate pe cale de rechiziţie militară, îşi poate face cineva o idee de împovărarea locuitorilor acestei nenorocite ţări? ” (Hugot către Laferronnays, 30 mai 1828) Pe lîngă rechiziţiile de hrană, ţăranii au fost şi ei rechiziţionaţi pentru transporturi şi săpatul tranşeelor, chiar în perioada lucrărilor de pe câmp, aşa încât recolta a fost compromisă. Ruşii au mai cerut, în plus, şi 5.500.000 puduri de fân, confecţionarea a 80.000 potcoave, pentru a potcovi 40.000 boi rechiziţionaţi tot de la ţăranii români în scopul transportării prin Balcani, a artileriei ruseşti, după care, boii înşişi trebuie să servească drept hrană soldaţilor ruşi. ” toate aceste lucruri nu costă Rusia nimica. Sunt rechiziţionate şi alcătuiesc numai o mică parte din ceea ce românii sunt îndatoraţi să furnizeze.. Dacă Ţara Românească n-ar fi închisă din toate părţile, n-ar mai rămâne într-însa după 24 ceasuri nici un locuitor altul decât boierii şi grecii “(Hugot către Laferronnays, 23 iunie 1828) Satele aflate în calea armatei ruse încep a fi pustiite, ţăranii – cu grânele rechiziţionate şi vitele omorâte de căratul proviziilor sau lovite de epidemii – fugind în Transilvania.. . Generalul rus Jeltuhin pretinde chiar ca Ţara Românească să suporte în totalitate armata rusă şi după ce aceasta va trece Dunărea in Bulgaria . ” Când boii lipsesc sau, ceea ce se întâmplă des, mor sub jug, se înjugă în locul lor ţărani” (Viollier către Polignac, 30 iulie 1829) 
Moldovei I se mai cer 24 – 25.000 de care pentru transportul a 100.000 cetverturi de făină de pe malarile Prutului pe acelea ale Dunării.. toate carele din ţară vor fi rechiziţionate.. pentru acest transport. Lipsa oricăror produse va duce la scumpiri excesie “o căruţă de lemne de foc va ajunge, de la 3 lei la 24. “Generalul Jeltuhin administra prin lovituri de sabie, întemniţa, sughiunea, maltrata pe toti cei care nu erau ruşi” (Hugot catre Portalis, 6 iulie 1829) Exodul Moldovenilor in 1812 dupa anexarea Basarabiei la Rusia. ,,Fenomenul migraţiei masive a populaţiei româneşti din Basarabia avea la bază mai multe motive. Unul dintre ele a fost teama ţăranului modovean de eventuala introducere a şerbiei în provincia ocupată. Din această cauză au fost cazuri în care sate întregi , în frunte cu preoţii lor, ,,au fugit piste Prut “. Abandonarea Basarabiei de către miile de români era dictată şi de maltratările şi umilirea la care erau supuşi românii basarabeni din partea autorităţilor ţariste. Vexaţiunile cazacilor şi soldaţilor ruşi, încartiruiţi pe la casele băştinaşilor, comportamentul discrimatoriu al poliţiei ruseşti faţă de populaţia românească din tîrgurile şi satele basarabene, a constituit o altă cauză a acestui exod.,, Cu istoria nu-i de glumit de Barbu Cioculescu 
În biblioteca părintească, în mare parte alcătuită din cărţi franţuzeşti, se sufoca, strânsă în raft între tomuri voluminoase, o broşură care, adolescent fiind, îmi astrăsese atenţia prin titlul ei redundant: Ni paix, ni sécurité en Europe avec la Russie telle qu’elle est, scrisă de contele Walewski, fiul lui Napoleon Bonaparte – din cea mai mediatizată aventură amoroasă a acestuia – şi, la acea vreme, ministru de Externe al Franţei. În textul cărţuliei se mai afla şi o caricatură, pe care parcă o am în faţa ochilor: un cazac călare, trăgând cămeşoiul de pe un ţăran pe cale de a rămâne despuiat. Textul suna: “Encore ce petit sacrifice, mon cher Moldo-valaque, et je m’en vais.” Se referea la acea ocupaţie rusească a Ţărilor Române de pe urma căreia acestea încetaseră a mai fi mari producătoare/exportatoare de vite, o dată ce generalul rus cutare raporta superiorului său că nu mai dispune de nici atâta “provision” cât să-i pună la fript un biftek. Timpul anume când ilustrul strateg Suvorov, răspunzând unor plângeri ale localnicilor, declara că vrea să lase moldo-valahilor ochii, ca să aibă cu ce plânge. Probabil, unde era de aceeaşi pravoslavnică religie! 
Într-o carte de anul acesta, datorată istoricului român din Statele Unite Aurel-Sergiu Marinescu şi intitulată 1944-1958, Armata Roşie în România, jafuri, violuri, crime, furturi, tâlhării, confiscări, devastări, rechiziţii, sechestrări de persoane – (două volume, 1.100 de pagini, edit. “Vremea”), amplul prim capitol tratează tema cronologiei prezenţelor militare ruseşti pe teritoriul României, de la începutul secolului al XVIII-lea şi până în 1958, acela al părăsirii ţării noastre de către armata roşie. Relaţiile diplomatice sunt mai vechi: în 1674, ţarul moscovit Alexei Mihailovici propunea un tratat de alianţă domnitorilor Moldovei şi Ţării Româneşti, împotriva stăpânirii otomane. În 1688, o scrisoare adresată voievodului Şerban Cantacuzino îl încuraja pe acesta să ceară asistenţa ţarului. Dar prima pătrundere avea să se producă la 10 iunie 1711 când oastea ţarului Petru cel Mare trecea Nistrul spre a fi, curând pe urmă, nimicită la Stănileşti. În scurta vreme cât au hălăduit în Moldova , noii aliaţi s-au ilustrat printr-un furt care a izbit imaginaţia cronicarului: scările de argint de la şeile boierilor, care tocmai gustaseră pentru prima oară şampania franţuzească, rămânând “înmărmuriţi de beţi.” 
Ulterior, invaziile se repetă cu o anumită periodicitate, de câte ori Poarta este agresată de o Rusie în plină expansiune teritorială, mai întâi în jurul bazinului Mării Negre, apoi către Apus, către Moldova. În 1739, 1770-’74, 1787-’92, 1806-1812 – citez din cartea d-lui Aurel-Sergiu Marinescu -, ocupaţia armată a provocat ţărilor române pagube imense, generând o perioadă nefericită de despopulare şi sărăcire. Armatele ţariste şi-au arătat întregul potenţial al samavolniciilor: abuzurile, jafurile sistematice, dimpreună cu rechiziţiile, confiscările de bunuri şi animale transformaseră Principatele noastre în ţări cu un înalt grad de mizerie. 
Când nimic nu mai era de luat, oştile imperiale se întorceau acasă, spre a reveni de cum se întrema situaţia în Principate. Diplomatic, în tot acest timp, Rusia, în concurenţă cu Austria , manevra întru alipirea Principatelor dunărene -, etapă necesară în drumul către Constantinopol – şi, cum s-a văzut, excelente vaci de muls. Fapt ce n-a împiedicat apariţia unei facţiuni boiereşti pro-ruse. Între anii 1828-1834 are loc cea de a şasea invazie rusească, citez: “Campania rusească din 1828 a adus, în acelaşi timp, tot felul de nenorociri: foamea datorită uriaşelor rechiziţii ale armatei invadatoare, ciuma adusă din Turcia, o iarnă grea cu o epidemie printre animale care a făcut ravagii, ţăranii fiind folosiţi ca vite de povară; alţii au fost luaţi cu forţa în Bulgaria, pe câmpiile pustii şi bântuite de ciumă ori în flăcări, pentru a recolta grâul părăsit de turci.” 
Cea de a şaptea invazie se produce în anii 1848-49 (“Amestecul ruşilor lui Kiseleff în înăbuşirea revoluţiei a fost hotărâtor. În spatele represiunii şi a măsurilor guvernamentale româneşti antirevoluţionare au fost ruşii, la originea deportărilor, arestărilor şi maltratărilor.”). Prilej, totodată, pentru nesătula împărăţie de a pretinde sume uriaşe pentru întreţinerea trupelor, 11 milioane de franci pentru Ţara Românească şi 2 milioane şi jumătate pentru Moldova . La începutul războiului Crimeei, pentru liniştirea populaţiei, o proclamaţie a ţarului Nicolae I justifica ocupaţia Principatelor române “pentru chestiuni de onoare”. Se mai afirma în acel act neamestecul asigurat în afacerile interne “exact ca Ministrul Molotov peste 90 de ani”. Considerând Moldo-Vlahia ca şi anexată, pusă sub oblăduirea baronului Budberg, oficialităţile militare ruse au trecut la ocupaţia preferată: jaful. 
Anii 1877-78 marchează a noua invazie şi cea de a doua răpire a Basarabiei, perioada 1916-1929, cea de a zecea, răpirea, în 1940 a Basarabiei şi ocupaţia militară dintre anii 1944-1958 încheind lista. Despre aceasta din urmă, reprezentantul american la Bucureşti, Roy M. Melbourne se exprima astfel, la 18 august 1945, deci la mai puţin de un an de la declararea armistiţiului: “În istoria sa tulbure, România a trecut prin multe invazii, dar nici una nu a dus poporul într-o astfel de stare de disperare şi deznădejde ca actuala ocupaţie a ruşilor.” 
Ideea, generalizată, că seculara exploatare otomană a cauzat în exclusivitate izolarea ţărilor române de acea Europă ce construia catedrale, ridica universităţi, înfăptuia Renaşterea, apoi lumea modernă industrială, trebuie amendată prin precizarea că mai bine de un sfert de mileniu de vampirizare rusească a pus capac unei stări şi aşa deplorabilă. 
Ultimei cotropiri – cea sovietică – i-am fost martor, cele consemnate în masivele volume ale d-lui Aurel-Sergiu Marinescu fiind pentru mine în special un prilej de rememorare. Datele sunt numeroase, importante, într-o largă sinteză. Cu toate că şi pe atunci secretul de stat stătea la baza guvernării, se ştia de către o lume întreagă că având de plătit Uniunii Sovietice, ca despăgubiri de război, suma de trei sute de milioane de dolari, eşalonaţi pe un număr de ani, în timp suma a fost depăşită de câteva ori. Cererile sovieticilor se vădeau exorbitante. De ex. în mai 1945, luna încheierii războiului, când nu mai putea fi vorba de nevoile frontului, părţii române i s-au pretins 55.000 de vagoane şi 115 locomotive. În aceeaşi lună s-au capturat ca “trofee de război” 67 de fabrici şi uzine aparţinând industriei alimentare, uşoare şi petroliere. Numai din industria petrolieră au fost ridicate 51.173 tone de material tubular. Scrie în carte: “Valoarea bunurilor aparţinând căilor ferate, aviaţiei şi marinei române rechiziţionate de trupele sovietice fără nici o formă s-a ridicat la suma de 338 miliarde de lei.” Dacă ne gândim că leul din 1945 era cel puţin de o sută de ori mai puternic decât cel de astăzi, iar România zăcea sleită de patru ani de război, realizăm catastrofa. În secul limbaj al cifrelor: “în primele şapte luni de la armistiţiu s-au livrat într-un ritm alert, cantitativ, mult peste prevederile din Convenţie, care se întindeau pe şase ani.” 
În acea vreme, când încă nu se produsese ruptura de Tito, Ana Pauker îi mărturisea acestuia că ruşii iau şapte piei de pe noi. Afară de plăţile legate de despăgubiri, restituiri de bunuri, pe lângă ceea ce, cu entuziasm slav, jefuiau trupele în trecere, mai exista şi obligaţia întreţinerii acestora, sute de mii, dacă nu milioane. Între 23 august 1944 şi 31 mai 1945 s-au predat în acest scop 15.357 vagoane de cereale, 10.407 vagoane legume, 1885 vagoane de carne, 387 vagoane de conserve de carne, 163 vagoane de grăsimi, 88 vagoane de peşte, 124 vagoane de lactate, 27 vagoane de delicatese, 155 de vagoane de băuturi spirtoase, 1023 vagoane de sare, 4902 vagoane de furaje, 279 vagoane de tutun, 528.647.000 ţigări. Iar chibrituri: 35.134.000 cutii… Din septembrie 1944 până la 1 iulie 1945 se livrează Armatei Roşii 385.000 tone de alimente – numai raţia zilnică de făină se ridica la 851.482 de porţii! Încât “România devensie o veritabilă colonie a Rusiei, când ţările Europei vestice renunţau la coloniile lor care, pe rând, şi-au câştigat independenţa.” 
Bani mai necesita şi întreţinerea Comisiilor aliate de control pe judeţe: statul român a avansat în anul 1946 suma de 185.532.163.520 lei în contul lor. Cât priveşte produsele predate, ele trebuiau să fie de cea mai bună calitate, conform dispoziţiilor: “Nu se vor preda depozitelor sovietice produse de proastă calitate (alterate, prost afumate, cozi, fălci, fâşii etc.)”. În schimb, din înaltă umanitate se specifica: “oasele cu măduvă vor fi predate trupelor române, şcolilor, spitalelor pentru a fi fierte pentru ciorbe.” 
În răstimpul în care autorităţile sovietice goleau în cea mai mare grabă România cam de tot ce apucau, eroicii soldaţi roşii îşi făceau partea lor, după împrejurări. O listă judeţeană din 1948, numea pe luna respectivă: agresiuni contra jandarmilor 42, devastări locuinţe, întrepridneri 7929, persoane jefuite 4105, femei siluite 213, ucişi 56, răniţi 27″. Era, desigur, în ciuda liniei oficiale a unei tovărăşii pe cât de recente, pe atât de calde, replica unui război dus adânc pe teritoriul sovietic. Dar şi altceva. Cele peste o mie de pagini ale lucrării lui Aurel-Sergiu Marinescu, eminent istoriograf de vastă informaţie şi fost coleg de facultate, reînvie o epocă. Era, oare, necesar? Pentru simpla aducere aminte, mai puţin, pentru luminarea celor în necunoştinţă de cauză mai mult, iar ca reper în orice orientare într-un viitor ale cărui surprize mai mult ne rânjesc, decât ne surâd, tema se esenţializează. Ea ţinteşte anume constante ale situaţiei noastre în lume, în pura fatalitate a unor circumstanţe istorico-geografice date, dar şi cu egală trimitere la propriile reacţii şi decizii. Umbra trecutului stă la spate, dar nu se desparte niciodată de noi. Fie că trăim sau nu în circularitate, cu istoria nu-i de glumit. “Stalin si poporul rus libertate ne-au adus!” (23 August 1944 – din Cotidianul) 
Jaful sovietic 
Nu doar o data, istoricii nostri si istorici occidentali, mai putin cei sovietici, au considerat ca efectele loviturii de stat de la 23 august 1944 au constituit pentru Wehrmacht o infrangere mai severa decat cea de la Stalingrad. Perfect adevarat, din punctul acesta de vedere nu este nimic de obiectat. Numai ca, in conformitate cu statisticile Marelui Stat Major, acelasi eveniment a provocat si Armatei Romane pierderi in oameni si material militar considerabil mai mari decat cele pe care le indurase in batalia din Cotul Donului, parte integranta din ansamblul operatiunilor de la Stalingrad. Dispunem de o asemenea statistica si, cu cifrele la vedere, putem proceda la comparatiile de rigoare. De la 1 noiembrie la 31 decembrie 1942, perioada celor mai dure confruntari cu sovieticii de pe frontul din Cotul Donului, Armata romana a inregistrat 353 ofiteri, 203 subofiteri si 6680 soldati morti in lupta, 994 ofiteri, 582 subofiteri si 30175 soldati raniti in lupta si 1829 ofiteri, 1567 subofiteri si 66959 soldati disparuti, in marea lor majoritate cazuti in prizonierat sovietic. 
Mult mai ridicate au fost pierderile Armatei romane din perioada 1 iunie – 31 august 1944, cu precizarea ca intre 1 iunie si 19 august, data declansarii ofensivei sovietice, frontul din Moldova si Basarabia de Sud a fost stationar si nu s-au purtat lupte cat de cat semnificative. Efectiv, de data aceasta a fost vorba de pierderi insumand 509 ofiteri, 472 subofiteri si 10262 soldati morti, 1255 ofiteri, 993 subofiteri si 33317 soldati raniti si 2628 ofiteri, 2817 subofiteri si 171243 soldati disparuti, in mare majoritate capturati de sovietici dupa ce regele proclamase la radio un armistitiu inexistent. 
 Dupa cum vedem, la toate categoriile cifrele pierderilor din 12 zile din august 1944 sunt net superioare celor din noiembrie-decembrie 1942, daca nu chiar duble. Oricum diferentele nu pot fi considerate un mizilic, ele fiind lipsite de importanta numai pentru politicienii iresponsabili, care isi inchipuie ca asa se face istorie: batjocorind, prin aruncarea lor in neant, zeci si zeci de mii de ofiteri, subofiteri si soldati ai unei natiuni. 
Ramane sa stim si ce s-a intamplat in aceasta tara nenorocita din momentul in care comunistii au inceput sa urle ca nebunii pe strazi: “Stalin si poporul rus libertate ne-au adus!”, si asta in timp ce sovieticii jefuiau Romania din temelii. La aceste jafuri apocaliptice istoriografia comunista s-a referit cu o extrema parcimonie, destul de tarziu, prin anii ’70 si ’80. A avut totusi bunul simt sa nu le justifice. 
In schimb, la numai o jumatate de veac de la petrecerea faptelor, in 1949, s-a insinuat cu nedemnitate in postura de avocat al rusilor diplomatul italian Renato Bova Scoppa, fost ministru al Romei la Bucuresti din 1941 pana in 1946. In memoriile sale, intitulate Colloqui con due dittatori, acesta s-a grabit sa explice distrugerile si jafurile comise in Romania de rusi prin distrugerile si jafurile pe care le-ar fi savarsit Armata Romana in teritoriile ocupate din Rusia. Penibila explicatie, fabricata de un om incapabil sa tina seama de realitati! In retragerea lor in adancimea propriului teritoriu, ca si in vremea invaziei lui Napoleon, armatele ruse practicasera tactica pamantului parjolit. Cand germanii, romanii si italienii au reusit sa ajunga la fata locului, n-au mai avut ce distruge, deoarece totul era pus la pamant. Iar din saracia mujicului rus, cu toata bunavointa, nu se putea jefui nimic. Ca sa nu mai vorbim si de faptul ca literatura istorica a invingatorilor din al doilea razboi mondial, in mod sistematic, s-a obstinat sa asimileze cu jaful capturile de razboi legale, privind depozitele de munitii si subzistente, bunurile si armamentul abandonat pe campul de lupta, apartinand Armatei sovietice. Cum dupa orice razboi, istoria este scrisa de invingatori, n-am avut incotro si am fost nevoiti sa ne supunem verdictelor lor. 
Astazi, din fericire, putem discuta si altfel despre aceste verdicte. Intarzierea deliberata cu aproape trei saptamani a semnarii asa-zisei Conventii de Armistitiu, de fapt un act de capitulare, a fost provocata de rusi cu intentia clara de a oferi militarilor ei o plaja de timp cu statut incert si ambiguu, pentru a putea jefui in voie una din cele mai bogate tari ale Europei. Nu trebuie sa uitam ca, vreme de aproape cinci ani, de la instituirea blocadelor economice determinate de izbucnirea celui de-al doilea razboi mondial, Romania tinuse in spate un colos asemeni Germaniei, cu petrol si ulei mineral, cu cereale, cu oleaginoase, cu carne si peste, cu tutun etc., primind in contrapartida masini agricole, arme si in jur de 45 de vagoane de aur. Si asta in conditiile in care situatia alimentara a tarii, in toti anii campaniei din est, a fost literalmente infloritoare fata de cea a intregului continent. Cu alte cuvinte, aici, in Romania, intr-adevar, se putea jefui din gros. 
Si primele ordonante emise de comandamentele ruse au impus populatiei predarea aparatelor de radio, care au fost asezate sub paza sovietica. Prin asta s-au impuscat doi iepuri: in primul rand, cetatenii romani erau izolati de restul lumii civilizate. La a doua miscare, toate aceste aparate au fost transportate in Uniunea Sovietica, fiind considerate capturi de razboi, desi erau bunuri particulare. Jafurile intreprinse de militarii sovietici din initiativa personala si pe cont propriu, niciodata sanctionate de superiorii lor, aveau un specific care i-a contrariat pe romani, deseori frizand nebunia. Confiscau in nestire automobile particulare si ale statului – au furat pana si masina de serviciu a generalului Aurel Aldea, parcata in fata Ministerului de Interne – si, pentru ca nu stiau sa conduca, le faceau tandari, izbindu-le in primul obstacol din cale. In cazul cand reuseau sa depaseasca primul impact, ajungeau la momentul cand se epuiza benzina din rezervoare si atunci automobilele erau abandonate si impinse de regula intr-o rapa, unde se faceau praf. Furau sub amenintarea armei cai din gospodariile taranesti si-i calareau pana cand se toceau potcoavele bietelor animale, si cand acestea incepeau sa schioapete, bateau caii cu violenta pe crupa, ii izgoneau din coloane si-i lasau de izbeliste. 
In primii ani de dupa razboi, padurile din Muntenia si din Oltenia erau pline de cai nebuni, alienati de durerea atroce din copitele neingrijite. Sa nu fi stiut rusii ca un cal se mai duce din cand in cand pe la potcovar, ca mai are nevoie si de o furca de fan, si de un pumn de graunte? Caii, mai ales caii ii fascinau pe sovietici si cele mai mari lovituri le-au dat garnizoanei Cislau, unde se aflau hergheliile de prasila ale armatei. Incepand cu 1 septembrie 1944, in trecere prin localitate, diversi militari ai armatei de ocupatie au jefuit garnizoana de armasarii si iepele de reproductie si chiar de cabalinele tinere, de un an si jumatate sau doi, nededate la calarie, sub pretextul ca se grabesc sa cucereasca Berlinul, ca si cum Berlinul s-ar fi aflat peste deal. Le-au folosit la ceva acele animale nefericite? Aiurea. Au calarit armasarii, iepele, manjii pana la totala epuizare, nu le-au lasat nici un ragaz de odihna, nu i-au hranit, abandonandu-i infometati prin satele de jur-imprejur, unde au fost salvati de tarani si recuperati mai tarziu de personalul hergheliilor de la Cislau. 
Daca salbaticia cu care erau tratati oamenii putea fi oarecum explicabila, romanii se aflau de trei ani in razboi cu Rusia si resentimentele trec foarte greu, salbaticia cu care tratau sovieticii niste animale nevinovate nu se poate scuza. Nimeni nu putea intelege de unde venea si ce hram purta stirpea aceasta de oameni, pentru ca tarani nu pareau sa fie si nici oraseni. Parea ca vin direct din niste caverne din varstele ancestrale ale umanitatii. 
Uneori, hotiile rusilor se derulau la un nivel de meschinarie greu de imaginat. Iata ce s-a intamplat in seara unei singure zile, 2 septembrie 1944, la Calarasi. La ora 21.30, in holul Hotelului Regal din localitate, Cristian Panghezi, un brailean sosit acolo cu treburi, a fost jefuit de ceas de un ofiter si trei soldati rusi. La ora 22.30, alti trei soldati rusi au intrat prin efractie in frizeria lui Leon Rusten din str. Petre Enescu nr. 21 si i-au furat patru brice, doua foarfece, trei masini de tuns si 2000 lei. In sfarsit, la ora 23.00, doi soldati rusi au intrat prin forta in casa lui Enciu Mavrodin din cartierul garii si, cu revolverele in mana, l-au deposedat de o fata de masa si de un borcan cu dulceata. Asta pentru ca n-au mai gasit altceva. 
Alti ostasi ai asa-zisei armate “eliberatoare” se instalau intre timp in alte locuinte din Calarasi, spargeau toate mobilele, spre a-si arata muschii, cerandu-le apoi proprietarilor rachiu si femei. Cu toate ca proprietarii in speta nu erau patroni de bordeluri, ci niste gospodari ca toti gospodarii din Romania . 
Sa fim intelesi, aici nu era vorba despre cazuri intamplatoare si izolate, ci despre actiuni multiplicate in zeci si zeci de mii de ipostaze, la scara intregului teritoriu al tarii. Abuzurile fiind incurajate deschis de la cele mai inalte esaloane ale conducerii armatei de ocupatie. Nu intamplator, autoritatile militare sovietice au negat sistematic ca faptele raportate de autoritatile romanesti ar fi fost comise de soldati rusi si le-au impus sa precizeze, si in documentele interne, si in comunicatele de presa, destinate opiniei publice, ca nu era vorba despre soldati rusi, ci despre “indivizi necunoscuti, imbracati in uniforme militare sovietice furate”. 
Intrucat existenta de toata ziua a oamenilor curgea inainte si nu putea fi tinuta in loc de razboi, si toamna lui 1944 a fost in Romania un sezon fastuos al nuntilor. In repetate randuri, serviciile informative ale Armatei romane au semnalat comportamentul abject al militarilor rusi cand se intampla sa dea buzna intre niste nuntasi. De regula, mai de frica, mai dintr-un spirit ospitalier ancestral, erau invitati la masa si omeniti dupa datina. Insa, dupa ce se chercheleau bine, scoteau automatele dintre genunchi, ciuruiau tavanele cu rafale prelungi si asezau toti nuntasii la zid. Urma deposedarea tuturor de verighete si ceasuri, nefiind iertati nici mirele si mireasa. 
La Bucuresti, aceiasi militari rusi s-au dedat la hotii de o stranietate marcata. Mai multe biserici au fost jefuite de odajdiile preotilor. Icoanele nu i-au interesat, ca sa nu fie nevoiti sa dea socoteala, probabil, propriilor lor comisari politici. Un subofiter rus a navalit in atelierul unui croitor de le str. Theodor Sperantia si l-a somat cu arma in mana sa-i faca pe loc cadou un costum civil la trei ace. Pentru ca nici unul din costumele existente in atelier nu s-a potrivit cu statura subofiterului rus, croitorul a fost impuscat, pur si simplu. Din Teatrul Alhambra, rusii au furat costume de epoca, utilizate in piese cu subiecte istorice, si costume de… Mos Craciun! Mai multi militari sovietici au jefuit pe Calea Victoriei, in plina zi, un magazin de pantofarie de dama, fiecare plecand de acolo cu 10-15 perechi de pantofi cu toc si cu toate brizbrizurile la moda pe vremea aceea. Era greu de stiut la ce puteau sa le foloseasca, de vreme ce vivandierele lor purtau uniforme soldatesti si cizme cazone. 
In sfarsit, este greu de crezut, dar o banda de militari rusi a jefuit in totalitate si un magazin de ciorapi de dama, de corsete si sutiene. De data aceasta, pe b-dul Elisabeta si tot la amiaza zilei. Nu doar o data, asemenea escapade de jaf, pentru sovietici, s-au incheiat in mod tragic, nu numai datorita rezistentei romanilor cu viata si averea amenintata, ci si din cauza neghiobiei jefuitorilor. Un singur exemplu ni se pare revelator. Aproape un pluton intreg de militari rusi, in septembrie 1944, a navalit in pivnitele exploatarii viticole de la Minis, a mitraliat sirul lung de butoaie, continand fiecare cateva mii de litri de vin, si au inceput sa soarba lichidul miraculos chiar din jeturile care tasneau prin gaurile facute de gloante. Treptat, pivnitele au fost inundate de continutul butoaielor pana la carambul cizmei jefuitorilor, si au murit toti inecati in vin, la gramada, doborati din picioare de gazele de fermentatie care tasneau din budane laolalta cu vinul. Bineinteles, accidentul a fost imputat personalului exploatatiei viticole, care n-ar fi vrut sa-i serveasca pe rusi la pahar, oferindu-le si o gustare pe langa vin. 
De fapt, comandantii sovietici pareau a nu fi in stare sa-si tina trupele in mana si sa le imprime o conduita de oameni civilizati. Un raport din 8 septembrie 1944, al colonelului Victor Andreescu, comandantul Regimentului de pontonieri, ne lamureste cam ce fel de raporturi existau intre ofiterii sovietici si trupele din subordinea lor. “Nu exista nici un fel de disciplina in Armata rusa – consemna colonelul roman, in raportul nr. 334. Nici macar unul din 200 nu-si saluta superiorii, fie ei chiar generali; ca sa am o discutie personala cu dl general Ignatiev, comandantul geniului Armatei 46 ruse, am schimbat de trei ori locul pe camp si totdeauna am fost inconjurati de zeci de ostasi care tineau sa auda convorbirea; acestia se scobeau in nas si scuipau in fata generalului, fara ca cineva sa le faca vreo observatie.” La randul lui, statul major al Armatei a 3-a romane, in raportul operativ din aceeasi zi, semnat de generalul I. D. Mihaescu, preciza: “Modul de comportare al trupelor ruse lasa de dorit; astfel: in comunele unde cantoneasa sau pe unde trec, jefuiesc populatia de vite, cereale, imbracaminte, bani etc. Autoritatile romane nu sunt respectate si sunt obligate a executa diferite servicii degradante. In garnizoana Slatina, magazia Regimentului 8 vanatori a fost sparta cu forta, iar continutul a fost luat de o coloana in trecere prin acel oras. Desi in garnizoana Craiova s-au instalat o comenduire si patrule ruse, totusi actele de betie, jaf si amenintare nu au incetat inca. 
Toti comandantii si ofiterii rusi dau asigurari pentru o purtare demna a Armatei sovietice si un tratament omenos fata de populatia civila. In realitate, insa, ostasii si subofiterii se dedau la tot felul de jafuri si samavolnicii, care au adus populatia in stare de alarmare si neliniste continua. Daca de la unitati si formatiuni militare ridica cu mai putina indrazneala tot ce vor, la populatia civila de la periferiile oraselor si in special la sate jefuiesc si batjocoresc fara nici un menajament. In majoritatea satelor pe unde trec, iau cai, carute, trasuri, bani, ceasuri, inele etc., tot ce gasesc si le place, cu revolverul in mana.” De la conacul mosiei Scarisoreanca, din Ulmeni, Ilfov, au jefuit o caleasca vieneza din veacul trecut, o adevarata bijuterie, piesa de muzeu pur si simplu. A fost gasita facuta praf la intrarea in Bucuresti, aruncata in santul soselei. Colac peste pupaza, padurile Codlei foiau de numerosi dezertori din armata sovietica. Acestia se combinasera cu trenarzi din armata germana si devastau in nestire toate satele de jur-imprejur. 
In primele zile ale lui septembrie 1944, totusi, situatia promitea sa se aseze intr-un fagas nou: colonelul Kalinin a fost desemnat ofiter de legatura al comandamentului Frontului 2 ucrainean pe langa Marele Stat Major de la Bucuresti si una din misiunile lui principale chiar asta era, cel putin teoretic: sa ancheteze si sa infraneze toate conflictele dintre armata de ocupatie si civilii si militarii romani. Insa, de fiecare data cand ii erau prezentate detaliile unor incidente, colonelul sovietic raspundea stereotip: “Nu recunosc culpa Armatei Rosii in provocarea de incidente. Din cercetarile sumare intreprinse s-a constatat ca aceste nereguli au fost savarsite de banditii lui Vlasov si dezertorii romani sau germani travestiti in uniforme sovietice.” Conform logicii sale, la data aceea, Romania ar fi trebuit sa fie cutreierata de mii de ostasi sovietici in maieu si izmene, carora “dezertorii romani sau germani” le furasera vestoanele si pantalonii. Cat privea armata lui Vlasov, aceasta nu se repliase prin Romania din teritoriile ruse si se afla demult in refacere, in nordul Italiei si in Slovenia . 
Mult mai dureros era faptul ca asemenea atitudini erau incurajate si de declaratiile de o lasitate inspaimantatoare ale noilor autoritati romane. “Armata sovietica – clama un manifest lansat de Grigore Niculescu-Buzesti, la 13 septembrie 1944 – a fost primita in Romania in spiritul cel mai amical. Noi ne dam seama ca, in perioada operatiunilor militare in curs, mici incidente pot in mod necesar sa se produca. Dar noi nu ne asteptam sa le atribuim o semnificatie oarecare. Este vorba despre incidente episodice si fara importanta. Guvernul roman are profunda convingere ca tot ceea ce a fost convenit cu URSS va fi integral respectat.” Asa “episodice si fara importanta” cum erau incidentele, au afectat cateva sute de mii de romani si pe multi i-au costat viata. 
Pe de alta parte, Guvernul roman nu convenise nimic cu cel al URSS: prevederile asa-zisei Conventii de Armistitiu i-au fost impuse. Si atat de respectate au fost incat am platit despagubiri de razboi de cinci ori mai mari decat cele la care am fost obligati in noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944. Totul multiplicandu-se pana la un nivel incredibil, daca luam in consideratie si jafurile asupra particularilor, imposibil de calculat statistic. De asemenea, toate aceste detalii nu se pot intalni intr-o istorie scrisa exclusiv dupa documente de cabinet, in care destinul unei natiuni este privit de sus, de acolo de unde se estompeaza tot ceea ce reprezinta un relief. Din astfel de documente aflam ca regele a facut, ca Sanatescu a dres, ca Neagu Djuvara a fost trimis la Stockholm , ca Emil Ciurea a fost trimis la Ankara si asa mai departe. 
Insa, despre tragedia adevarata a acestei natiuni inca nu se stie prea mare lucru. Ceea ce le permite unor diversionisti contemporani ai politicii romanesti sa sarbatoreasca ziua de 23 august 1944 drept “o victorie fenomenala impotriva nazismului”, cand ea ramane, in realitate, simbolul celui mai sinistru dezastru traversat de romani. 
In decembrie 1971 ma aflam la Moscova, ca ziarist in misiune, si am fost invitat la un mic banchet de un redactor sef adjunct de la Komsomolskaia Pravda. Din vorba in vorba, rusul se imbatase si incepuse sa ma ia peste picior in mod grosolan, acuzandu-mi compatriotii si acuzandu-ma si pe mine ca suportam in tacere si fara reactii tirania lui Ceausescu. Ca si cum Ceausescu ar fi fost varul tatalui meu. Inainte de a pleca la Moscova, abia revenisem de la München si Köln si i-am replicat interlocutorului meu, foarte calm: “Draga Ivane, daca lasam de o parte ce se intampla in Romania, care e treaba noastra, uite care e situatia: am fost si in Germania Occidentala, am fost de cateva ori si la voi si pot sa-ti comunic, in cunostinta de cauza si cu mana pe inima, ca voi ati pierdut razboiul, nu nemtii.” In clipa aceea, rusul a ramas siderat si, pe neasteptate, a inceput sa planga in hohote, ingaimand printre lacrimi: “Asa este! Si eu am fost in Germania Occidentala si am vazut cum se traieste acolo. Noi am pierdut razboiul, nu ei!” 
Si asa a ramas, pana in zilele noastre.

sâmbătă, 22 decembrie 2012


Les 27 auteurs roumains présents au Salon du livre de Paris

Découvrez la bibliothèque numérique d'Actuallité avec Google books

Les 27 auteurs roumains présents au Salon du livre de Paris

Avec biographie et quelques photos

Par Nicolas Gary, le jeudi 13 décembre 2012 à 18:50:00 - 0 commentaire
Zoom moins Zoom plus Signaler erreur Imprimer Envoyer à un(e) ami(e)
Cette année, la Roumanie est le pays mis à l'honneur par le Salon du livre de Paris, et 27 auteurs viendront représenter la littérature contemporaine, dans toute sa diversité et sa créativité, assurent les organisateurs du Salon. C'est aussi « la justesse de son ton et le mordant de son regard sur la société roumaine », que l'on pourra découvrir. 

Le Salon a invité « toutes les générations de la littérature roumaine », avec une grande représentation des genres, « du roman à la bande dessinée en passant par la poésie, le théâtre et l'essai ». En tout, donc, 27 auteurs, invités en partenariat avec le Centre national du livre, l'Institut français et l'Institut culturel roumain. 

Pour exemple, on retrouvera un écrivain actuellement considéré comme un possible candidat au Prix Nobel de Littérature, mais aussi la détentrice du Prix du Courrier international 2010, ainsi qu'un auteur au rayonnement international considéré comme un des plus grands écrivains du XXsiècle et récompensé par le Prix Médicis étranger 2006, ou encore un sénateur roumain, ancien ministre de l'Économie et des Finances, sans oublier un prêtre éditeur vivant dans un monastère, un conducteur de bus, un homme de cinéma particulièrement remarqué au Festival de Cannes 2010, et bien d'autres encore...

Roman
Norman Manea
Date de naissance:1936
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Norman Manea est  né en 1936 à Suceava en Bucovine. Rarement un lieu et une date de naissance auront été plus définitoires de l'œuvre à venir. Écrivain de la Shoah dont il a miraculeusement réchappé après une déportation en Transnistrie par les troupes roumaines fascistes alliées à l'Allemagne nazie, Norman Manea est également le chroniqueur attentif et précis de l'exil – celui qu'il vit aux États-Unis. Des nouvelles publiées en 1969, un roman en 1970, un deuxième roman en 1977. Son troisième roman, intitulé L'Enveloppe noire est celui qui le conduit à l'exil forcé. Norman Manea y traite les deux grands thèmes qui parcourent toute son œuvre. Le père du narrateur reçoit, sous le régime fasciste des Légionnaires, une enveloppe noire dont on ne saura jamais ce qu'elle contient. Il disparaît, on ne retrouve jamais son corps. Ce roman qui mettait la Roumanie face à son passé narrait aussi les difficultés des Roumains sous le communisme : des thèmes trop inconfortables au regard des idéologues du Parti. Dans La Tanière, Norman Manea tend le miroir de l'humour à ses concitoyens roumains exilés aux États-Unis. On voit aussi passer dans ces pages, marquées par des réflexions sur la vie et le destin, l'ombre d'un autre destin extraordinaire, celui de Mircea Eliade. Norman Manea est aujourd'hui professeur de culture européenne et écrivain en résidence au Bard College, dans l'État de New-York.
Le Bonheur obligatoire : nouvelles, traduit par Alain Paruit et André Vornic, Albin Michel, 1991.
Le Thé de Proust : et autres nouvelles, traduit par Marie-France Ionesco, Alain Paruit et André Vornic, Albin Michel, 1990. 
Le Retour du hooligan : une vie, traduit par Nicolas Véron, Seuil, 2006. 
Les Clowns : Le dictateur et l'artiste, traduit par Marily Le Nir et Odile Serre, Seuil, 2009.
L'Enveloppe noire, roman, traduit par Marily Le Nir, Seuil, 2009. 
La Tanière, roman, traduit par Marily Le Nir, Seuil, 2011.
La Cinquième impossibilité, essais, traduit par Odile Serre et Marily Le Nir, Le Seuil, 2013.
Roman
Cimpoeşu
Date de naissance:1952
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Avec Petru Cimpoeșu, ce romancier né en 1952 à Vaslui, nous découvrons le portrait de la société roumaine contemporaine... vue depuis un ascenseur. La vie dans un immeuble comme les autres bascule le jour où le cordonnier s'installe dans cet équipement collectif. La guérison miraculeuse qu'il opère sur un des voisins conduit tous les autres à voir en lui une sorte de saint, un stylite à la mode actuelle : du jour au lendemain, l'homme est surnommé Saint Siméon l'Ascenseurite. Par effet d'entraînement, l'homme enchaîne les prophéties. Une légende se construit…  Cinquième roman de l'auteur qui débuta en 1983 et a publié des romans comme Un royaume pour une mouche en 1995 et Le récit du grand brigand en 2000, Saint Siméon l'Ascenseurite est son premier ouvrage traduit en français. Mais il a déjà conquis d'autres pays européens. Les Tchèques lui ont accordé leur grand prix de littérature dès 2007. L'ingénieur de l'extraction du pétrole roumain devenu enseignant en lycée professionnel puis journaliste culturel est aujourd'hui directeur dans un service régional de la culture et il se consacre largement à la rédaction de ses romans. 
Saint Siméon l'Ascenseurite, traduit par Dominique Ilea, éditions Gingko, 2013.


Roman
 Uricaru
Date de naissance:1946
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1946, Eugen Uricaru dirigea  à Cluj, dans les années 1970, la revue « Echinox » dont l'activité littéraire apolitique permit de réunir des centaines de contributions. La revue comptait des pages en hongrois et en allemand. Cette expérience qui dura plus de quarante ans demeure un repère dans l'histoire des lettres roumaines du XXème siècle. Chargé d'affaires culturelles dans différents ministères, Eugen Uricaru est un romancier prolifique auteur de onze romans publiés entre 1977 et 2008. Ils arrivent, les barbares ! (1981), traduit en 2009 chez Noir sur blanc, est un roman historique dans lequel la description de la guerre de 1914-1918 peut être vue comme une allusion à l'histoire de la Roumanie communiste (occupation soviétique, rationnement alimentaire, ruine du pays…).  
Ils arrivent, les barbares ! traduit par Marily Le Nir, éd. Noir sur Blanc, 2009.
La soumission, traduit par Marily Le Nir, éd. Noir sur Blanc, 2013.
Roman
Marius Daniel
Date de naissance:1963
Langue(s) d'expression:français
Biobibliographie 
Marius Daniel Popescu, né en 1963 à Craiova, est établi à Lausanne depuis 1990, où il gagne sa vie en qualité de chauffeur de trolleybus. Il fait partie de ces écrivains qui enrichissent le patrimoine littéraire français. José Corti a publié ses deux romans : la langue exceptionnelle de ce romancier est ce qui frappe de prime abord. On est ensuite happé par les galeries de personnages de La symphonie du loup. Le traumatisme de la mort accidentelle du père, la chronique d'une Roumanie à l'époque du Parti unique ne servent que de cadre à une expressivité tout à fait particulière. Les Couleurs de l'hirondelle, qui a reçu en 2012 le Prix de l'Inaperçu est tout aussi autobiographique. Le récit s'enroule autour du corps de la mère décédée, autour du corps de la femme et explore tout l'univers avec une sensibilité tactile. Animal littéraire tout à fait hors du commun, cet auteur exilé dans une autre langue donne à lire la Roumanie autrement. 
4x4 poèmes tout-terrains, Lausanne, Éditions Antipodes, 1995.
Arrêts déplacés, Lausanne, Éditions Antipodes, 2004.
La Symphonie du loup, roman, Éditions José Corti, 2007.
Les Couleurs de l'hirondelle, roman, Éditions José Corti, 2012.


Théâtre
Alina Nelega
Date de naissance:1960
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Alina Nelega, née en 1960,  est dramaturge et romancière. Elle est l'auteur d'un étonnant « Monologue pour personnage féminin, en un acte et 8 séquences » (ou « respirations »), intitulé Amalia respire profondément, monté en 2007 en Roumanie et joué à l'automne 2012 à Paris, à l'Institut culturel roumain. Pourquoi Amalia doit-elle « respirer profondément » ? C'est l'effort qu'elle doit faire pour supporter dans un contexte idéologique asphyxiant. Ses pièces ont été traduites et jouées en Roumanie, à Londres, Zurich, Berlin, Heidelberg et New York. Aujourd'hui, Alina Nelega maintient la tradition du théâtre radiophonique. Elle publie également des récits pour les enfants, également radiodiffusés. Amalia… fait partie d'un ensemble de monologues et monodrames pour acteurs et actrices : Projet XX, Egos, Décalogue selon Hess, Kamikazes.
Amalia respire profondément, traduit par Mirella Patureau, avec une préface de Iulia Popovici, Éditions d'un instant, 2012.


Théâtre
Nicoleta Esinencu
Date de naissance:1978
Langue(s) d'expression: roumain (Moldavie)
Biobibliographie
Née en 1978 en Moldavie, Nicoleta Esinencu représente un courant dramaturgique très manifeste en Europe de l'Est où des auteurs jeunes s'exprimant dans une société en mutation n'ont plus besoin de dissimuler ce qu'ils ont à dire. Ils sont en rupture avec leurs aînés. Désillusionnés, ils refusent à la fois la société de consommation et les idéologies démonétisées qui ont enfermé leurs parents dans les pièges du totalitarisme. Ils sont à la recherche de nouveaux repères. Nicoleta Esinencu a vu son pays passer en peu d'années par plusieurs régimes. Elle en trace le portrait intime et saisissant, à travers le récit d'un voyage à la Mer Noire, lequel est  rendu toujours plus compliqué par la politique : c'est le texte intitulé 7 km, publié dansOdessa Transfer. Les œuvres de Nicoleta Esinencu sont jouées en Europe. Elle a été titulaire d'une bourse d'études à Stuttgart en 2003 puis en  2005. Elle a été invitée en résidence d'auteur en 2006 au Centre International d'Accueil et d'Échanges des Récollets.
Fuck you Eu.ro.pa! traduit par Mirella Patureau, éd. L'Espace d'un instant, 2007.
Le Septième Kafana (co-auteurs : Dumitru Crudu et Mihai Fusu), traduit par Danny Aude Rossel, Espace d'un Instant, 2004.


Roman
Răzvan Rădulescu
Date de naissance:1969
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Răzvan Rădulescu, né en 1969, on le connaît sans le connaître : son nom figure au générique de nombreux films de la nouvelle vague du cinéma roumain. L'étudiant en lettres devenu romancier est aussi le scénariste, avec Cristi Puiu, du film La Mort de Dante Lazarescu. Il a fait partie, également, de l'équipe du film Palme d'Or 4 mois, 3 semaines, 2 joursLa Vie et les Agissements d'Ilie Cazane (1997) a marqué son entrée dans la littérature roumaine. Vif et amusant, ce roman n'en offre pas moins une vision de la Roumanie d'avant 1989 avec sa Securitate, ses records de production et son fantastique jaillissant du quotidien opprimé. Dans son second roman, Teodosie le Petit, l'auteur se révèle encore plus fantaisiste. 
La Vie et les agissements d'Ilie Cazane, roman, traduit par Philippe Loubière, éd. Zulma, 2013.
Roman
Dumitru Tsepeneag
Date de naissance:1937
Langue(s) d'expression:français et roumain
Biobibliographie 
Né à Bucarest en 1937, Dumitru Tsepeneag est l'un de ces écrivains dont le talent permet d'innover aussi bien dans leur langue maternelle que dans la langue d'adoption, le français. Son extraordinaire roman LeMot sablier en apporta la preuve formelle. Il est, dans la Roumanie des années 1960 et 1970, avec le poète Leonid Dimov, le chef de file de l'onirisme, le seul courant littéraire à s'opposer alors au réalisme socialiste. En 1975, pendant un séjour à Paris, il est déchu de sa nationalité par Ceauşescu et contraint à l'exil. Dans les années 80, il se met à écrire directement en français. La chute du mur de Berlin le ramène à la langue maternelle, sans pour autant qu'il renonce à sa langue d'adoption. Il fonde et dirige à Paris de célèbres revues comme les Cahiers de l'Est puis Seine et Danube. Dumitru Tsepeneag est également un grand traducteur. Dès les années 60, il traduit en roumain Albert Béguin, Michel Deguy, André Malraux, Gérard de Nerval, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, etc. Et plus récemment Maurice Blanchot, Alexandre Kojève et Jacques Derrida. Dumitru Tsepeneag est édité depuis 1985 aux éditions P.O.L.
La Belle Roumaine, P.O.L. 2006.
Attente, P.O.L. 2003.
Au pays du Maramures, P.O.L. 2001.
Pont des Arts, P.O.L.1998.
Hôtel Europa, P.O.L.1996.
Pigeon vole, P.O.L.1989, sous le pseudonyme Ed Pastenague.
Roman de gare, P.O.L.1985.
Le Mot sablier, P.O.L.1984.
Quinze poètes roumains (recueil), éd. Belin, 1990.
La Défense Alekhine, éditions Garnier, 1983.
Les Noces nécessaires, éditions Flammarion, 1977.
Arpièges, éd. Flammarion, 1973.
Exercices d'attente, éd. Flammarion, 1972.Roman
Radu Aldulescu
Date de naissance:1954
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1954 à Bucarest, Radu Aldulescu ne publie rien durant toute la période communiste et devient ensuite un auteur prolifique. Depuis son premier roman, Sonate pour accordéonpublié en 1993, l'auteur a publié sept autres romans au titre évocateur et au style marqué par une belle oralité sur un fond réaliste et cru.  Son deuxième roman, Amantul colvaresei, publié en Roumanie en 1996, est le premier à être traduit et il est publié en France sous le titre L'Amant de la veuve, en 2013. En dépit de ses succès d'estime, l'auteur a continué jusqu'à récemment à travailler à l'usine ou sur des chantiers. Radu Aldulescu est considéré comme l'un des écrivains les plus importants depuis 1990. 
L'Amant de la veuve, traduit par Dominique Ilea, éditions des Syrtes, 2013.


Poésie
Doina Ioanid
Date de naissance:1968
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Doina Ioanid est née en 1968 à Bucarest. Professeur de français, traductrice, journaliste littéraire, elle construit avec persévérance son univers poétique. Parfois écrits en prose, ses textes explore l'individualité féminine tout en tendresse, rythmes et formules initiatiques. Ses recueils de vers ont été salués par la critique. Ils ont régulièrement figuré parmi les meilleurs ouvrages dans les classements établis par les revues littéraires: La demoiselle de Massepain en  2000, Le temps des bijoux en 2001,Le livre des ventres et de la solitude en 2003, Poèmes de passage en 2005. Rythmes pour apprivoiser la hérissonne en 2010. En 2007, Doina Ioanid a obtenu de la part de l'Institut Culturel roumain de Paris une bourse de création dans le cadre du projet Mon Paris à moi. En mai 2009, Doina Ioanid a été invitée au Festival International de Poésie d'Istanbul, qui a réuni 39 poètes du monde entier.
Boucles d'oreilles, ventres et solitude, poèmes, traduit par Jan H. Mysjkin, éd. Cheyne, 2014.
La demoiselle de Massepain, poèmes, traduit par Jan H. Mysjkin, éd. Atelier de l'agneau, 2013.
Rythmes pour apprivoiser la hérissonne,  traduit par Jan H. Mysjkin, L'Arbre à paroles, 2013.
Poèmes de passage, poèmes, traduit par Jan H. Mysjkin et Monica Salvan, 2012.
Essai
Andrei Oişteanu
Date de naissance:1948
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1948, Andrei Oişteanu est historien des religions et des mentalités, ethnologue, anthropologue culturel, critique littéraire et romancier. Après trois ouvrages dédiés aux mythes dans la culture roumaine (1980, 1989 et 1997), après un roman en 1995, Andrei Oişteanu publie en 2001 une étude monumentale consacrée à l'image du Juif dans la culture roumaine, un travail salué par l'ensemble de la communauté intellectuelle.  Par l'ampleur de la réflexion sur la construction de la représentation sociale des Juifs, ce travail dépasse largement les frontières de son pays.
L'Image du Juif dans la culture roumaine, traduit par Pompiliu Ştefanescu, éditions Non Lieu, 2013.
Essai
Andrei Pleşu
Date de naissance:1948
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie
Andrei Pleşu, né en 1948, est  une conscience, une voix entre toutes reconnaissable et, sans doute, l'exemple de ce que la culture européenne produit de plus beau dans le domaine de la pensée. Andrei Pleşu s'intéresse à la place de l'homme dans la société. Vaste programme qu'il prend à bras le corps dès son quatrième ouvrage publié en 1988 à Bucarest. Minima Moralia – éléments pour une éthique de l'intervalle publié en français sous le titreÉthique de Robinson pointe le fait que nous vivons une « inflation baroque de la compétence morale ». Le grand désordre du monde viendrait alors du fait que tous nous sentons moralement parfaits. Si l'enfer c'est les autres, alors, le paradis, c'est nous-mêmes ? Andrei Pleşu questionne. Essayiste prolifique il est également un homme engagé aux côtés de la société civile. Il fait partie de ces intellectuels d'Europe de l'Est qui ont accepté d'assumer des charges politiques dans leur pays en voie de démocratisation. Il est doué d'un humour qui fit sans doute des merveilles lorsqu'il était à la tête de la diplomatie de son pays entre 1997 et 1999. Ce même humour est teinté de critique dans L'Obscénité publiqueen 2004 ou dans Visages et masques de la transition dès 1996. De la joie à l'Est et à l'Ouest et autres essais est tout aussi révélateur d'une pensée roumaine tournée vers le monde. 
Actualité des anges, traduit par Laure Hinckel, éd. Buchet-Castel, 2005.
Éthique de Robinson, traduit par Grazyna Klewek et Thomas Bazin, éd. de L'Herne, 1990.
Pittoresque et mélancolie : analyse du sentiment de la nature dans la culture européenne, éd. Somogy, 2007.BD
Alex Talamba
Date de naissance:1980
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1980, Alex Talamba fut remarqué par un éditeur à Angoulême. Le dessin à la ligne forte et aux couleurs sombres, immédiatement reconnaissable, séduit l'auteur français qui travaille avec lui sur l'album Sidi Bouzid Kids. L'univers graphique d'Alex Talamba, qui vient de la publicité, a également intéressé la maison roumaine Mandragora qui se lance avec lui dans le roman graphique. En Roumanie, ce genre n'avait jusqu'à present intéressé personne. Le jeune dessinateur a ainsi publié deux albums : Mila 23, sur la vie, dans le delta du Danube, d'un futur champion du monde de canoe-kayak. Elabuga est un journal du goulag par un soldat allemand prisonnier de l'armée rouge.http://alextamba.blogspot.fr/
Sidi Bouzid kids, album, scénario Éric Borg, dessin Alex Talamba, Casterman, 2012. 

 


Essai
Gabriel Liiceanu
Date de naissance:1942
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1942 à Râmnicu-Vâlcea, Gabriel Liiceanu est l'une des plus importantes personnalités de la vie intellectuelle roumaine et l'un des portes parole d'une conscience civique à reconstruire, au lendemain de la chute de la dictature. Fondateur des éditions Humanitas, il est en Roumanie l'éditeur de Cioran. Formé auprès de Constantin Noica, il diffusa dans un très beau et stimulant Journal de Paltiniş un modèle de formation rigoureux et attaché à la perfection intellectuelle. De cette époque datent ses premières traductions de Platon puis de Heidegger. Après 1990, Gabriel Liiceanu enseigne la philosophie, dirige sa maison d'édition et écrit.  De la limite, petit traité à l'intention des orgueilleux paraît en français. De nombreux autres ouvrages sont encore non traduits. Avec sa série Du mensongeDe la haine et De la séduction, Gabriel Liiceanu inaugure un discours d'essayiste en prise avec la vie de la cité. Il est également un mémorialiste à la plume raffinée. 
Journal de Paltiniş récit d'une formation spirituelle et philosophique,traduit par Marie-France Ionesco, éditions La Découverte, 1999.
De la limite : petit traité à l'usage des orgueilleux : essai traduit par Alexandra Laignel-Lavastine, éditions Michalon, 1997
Itinéraires d'une vie, E.M. Cioran - Suivi de Les continents de l'insomnie : entretien avec E.M. Cioran - Suivi de La mort de Cioran, éditions Michalon, 2007.BD - Jeunesse
Ileana Surducan
Date de naissance:1987
Langue(s) d'expression:français
Biobibliographie 
Née en 1987, Ileana Surducan est la plus jeune créatrice de notre sélection. A 20 ans à peine, Ileana Surducan eut l'occasion d'illustrer quelques albums jeunesse écrits par des auteurs français chez des éditeurs comme Caïman (L'Ami interdit). Les éditions Makaka la repèrent lors d'un concours en ligne et éditent aujourd'hui son travail. Son album  Le Cirque – Journal d'un dompteur de chaises met en scène Manu, un homme rêvant d'être dompteur de chaises car il sait qu'elles sont vivantes et il connaît leur personnalité hors du commun. Mais dans une ville sous dictature qui glorifie les sciences et la raison, son espoir semble vain. Au-delà des frontières de la cité, à l'intérieur de laquelle les habitants sont enfermés, se trouve Le Cirque, un univers mystérieux où tous les songes sont permis… D'une grande beauté, ses planches composent avec délicatesse un monde poétique, tendre et chargé de sens. On peut retrouver Ileana Surducan sur son blog http://ileanasurducan-fr.blogspot.fr/ et sur le sitehttp://30joursdebd.com/
Le Cirque – Journal d'un dompteur de chaises, album, éditions Makaka, 2012.Roman
Varujan Vosganian
Date de naissance:1958
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1958  à Craiova, dans une famille d'origine arménienne, Varujan Vosganian est certes un homme politique mais c'est surtout un conteur. Il portait en lui les récits empreints de sagesse et de couleurs des vieux Arméniens écoutés dans son enfance. Il les confie aux lecteurs français dans son premier roman bouleversant, Le Livre des chuchotements. Vibrant hommage à la figure des deux grands-pères, Garabet et Sétrak,  ce livre se lit comme on déguste de la confiture de roses, comme on boit du café : à l'ombre de l'abricotier, dans la cour de la maison familiale des Vosganian, à Focşani. Faute de pouvoir nous y transporter, laissons Le livre des chuchotements nous y conduire. 
Le Livre des chuchotements, traduit par Marily le Nir et Laure Hinckel, éditions des Syrtes, 2013.Roman
Adina Rosetti
Date de naissance:1979
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Née en 1979, Adina Rosetti fit d'abord des études dont le but était de bien s'intégrer dans une Roumanie mondialisée, démocratique ou aspirant à l'être et c'est finalement vers sa vocation première, l'écriture, qu'elle s'est tournée. Certes, il y a eu le passage par la presse (un épisode intéressant), mais ce qu'elle voulait, c'est écrire des romans. Avec Deadline, paru à Bucarest en 2010 et presque aussitôt traduit, c'est chose faite. Pour la première fois dans la littérature roumaine, on évoque le travail qui tue. Son héroïne est trouvée morte chez elle d'avoir trop travaillé. Trop esseulée, dans une société ultracapitaliste et américanisée. Elle vit entre son chat et son ordinateur. La romancière utilise le contrepoint d'un autre fait-divers, celui mettant en scène un SDF artiste, un génie de l'art pop qui a la vision du fantôme de la jeune femme morte... 
Deadline, traduit par Fanny Chartres, éd. Mercure de France, 2013.
Roman
Savatie Bastovoi
Date de naissance:1976
Langue(s) d'expression:roumain (Moldavie)
Biobibliographie
Ştefan BAŞTOVOI est né en 1976 à Chişinau, dans ce qui était à l'époque la république Socialiste soviétique Moldova. Son père est professeur de philosophie et surtout, propagandiste de l'athéisme scientifique. Jusqu'à son entrée dans les ordres, le jeune auteur a été ancré dans les conceptions de son père. Au lycée, il est interné sur demande d'un de ses enseignants, dans un hôpital psychiatrique où il écrit les poèmes du recueilUn Valium pour Dieu qui le consacre comme poète. À partir de 1993, il publie de la poésie, des récits, des fragments de roman, des essais et des articles dans les revues littéraires les plus importantes de Roumanie et de Moldavie. Entre les années 1996 et 1998, il est étudiant de la Faculté de Philosophie de l'Université de l'Ouest à Timişoara, cursus qu'il abandonne. En 1999, il reçoit la tonsure monacale et prend le nom de Savatie. Le 28 octobre 2000, il est ordonné diacre puis, en 2002, prêtre. Il vit aujourd'hui au Monastère de la Nativité du Christ de la paroisse Edinet et Briceni, situé dans la région sécessionniste de Transnistrie. Il a publié plusieurs ouvrages ouvrant un dialogue entre la spiritualité orthodoxe et la laïcité postmoderne.
Les Lapins ne meurent pas, traduit par Laure Hinckel, éd. Jacqueline Chambon, 2012.


Roman
Florina Ilis
Date de naissance:1968
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Née en 1968, Florina Ilis vit à Cluj, dans la grande région de Transylvanie, et elle est l'auteur d'une fresque romanesque de la Roumanie contemporaine récompensée en 2010 par le prix Courrier International : La Croisade des enfants. Elle débute dans son pays avec deux romans publiés en 2006,Cinq nuages colorés et La Descente de la croix avant de publier, en 2008 La Croisade…. Son quatrième roman a été publié, toujours aux éditions Cartea Românească, fin 2012. Les Vies parallèlesreconstitue de manière romanesque un mythe littéraire, celui du poète « national » Mihai Eminescu. 
La Croisade des enfants, traduit par Marily Le Nir, éd. des Syrtes, 2010.Poésie
Ana Blandiana
Date de naissance:1942
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Née en 1942 près de Timişoara, Ana Blandiana est la poétesse emblématique d'une Roumanie entre oppression et créativité. Auteur d'une œuvre délicate presque totalement méconnue en français en dépit de sa notoriété de femme engagée auprès de la société civile, Ana Blandiana est aussi l'auteur d'un roman polyphonique sur les conditions de la création littéraire dans une société fermée et totalitaire. Après la publication de son premier poème paru sous le pseudonyme d'Ana Blandiana, elle fut dénoncée comme « fille d'un ennemi du peuple » et se vit empêchée de s'inscrire à la Faculté pendant quatre années de suite. Après ce faux départ imposé par le régime communiste, elle se réinscrit en 1963 à la Faculté de philologie de Cluj et publie, en 1964, son premier recueil de poèmes au titre annonciateur de ses engagements futurs : La Première personne du pluriel. Ana Blandiana crée en 1990 l'Alliance civique, maillon essentiel dans la vie de la « polis » après la chute de la dictature. Elle fonde également le Mémorial des Victimes du Communisme et de la Résistance, à Sighet (nord de la Roumanie). Elle a été traduite dans de nombreuses langues.
Autrefois les arbres avaient des yeux, poèmes traduits par Luiza Palanciuc, éd. Librairie Bleue, Troyes, 2005. 
Clair de mort, poèmes traduits par Gérard Bayo, éd. Librairie Bleue, Troyes, 1996. 
L'architecture des vagues, poèmes traduits par Hélène Lenz, éd. Les ateliers du Tayrac, Saint-Jean-de-Bruel, 1995. 
Étoile de proie, poèmes traduits par Hélène Lenz, éd. Les ateliers du Tayrac, Saint-Jean-de-Bruel, 1991.

Roman
Bogdan Suceavă
Date de naissance:1969
Langue(s) d'expression:roumain 
Biobibliographie 
Né en 1969, Bogdan Suceavă est un écrivain mathématicien. Il passe un doctorat à la Michigan State University en 2002 et il est aujourd'hui conférencier à la California State University de la ville de Fullerton, dans l'État de Californie. Et tout cela en écrivant de la littérature. Un recueil de nouvelles en 1990, une intense activité dans la presse culturelle et quelques romans plus tard, Bogdan Suceava voit son deuxième roman, Venu du temps dièse, traduit en français. Un héros nommé Vespasien Moïse, né avec la carte de Bucarest imprimée sur son torse et qui devient gourou dit beaucoup sur les errances d'une société en recherche de repères. Son troisième roman, Miruna, une histoire est un conte pour adultes, une jolie traversée de l'imaginaire collectif roumain. Quant à Vincent l'Immortel, c'est un thriller d'anticipation qui reflète nos préoccupations actuelles sur le climat, la surpopulation et les recherches sur la mémoire.
Venu du temps dièse, traduit par Dominique Ilea, éditions Gingko, 2012.
Théâtre
Matei Visniec
Date de naissance:1956
Langue(s) d'expression:roumain pour le roman et français pour le théâtre
Biobibliographie 
Né en 1956 dans le nord de la Roumanie, Matei Visniec a ses racines en Roumanie et les ailes en France, selon sa propre expression. Il est le dramaturge dont les pièces portent des titres coup de poing et restent aisément dans les mémoires avant de toucher le cœur et l'esprit par leur contenu décapant et tonifiant. Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement fauxL'Histoire du communisme racontée aux malades mentaux, Petit boulot pour vieux clown ou La Femme comme champ de bataillen'en sont que quelques exemples. Auteur interdit de création dans son pays pendant des années, il demande asile politique à la France en 1987. Il choisit la langue française et se consacre à l'écriture dramatique. Il est aujourd'hui journaliste à RFI et une trentaine de ses pièces écrites en français sont éditées. Il est l'un des auteurs les plus joués au Festival d'Avignon (off), avec une quarantaine de créations. En Roumanie, depuis la chute du communisme, Matéi Visniec est devenu l'auteur dramatique vivant le plus joué. Les lecteurs français découvrent également en 2012 l'auteur de romans… qu'il écrit dans sa langue maternelle, le roumain. Syndrome de panique dans la Ville Lumière est consacré aux fantasmes… sur Paris.
Monsieur K. libéré, roman, traduit par Faustine Véga, éditions Non Lieu, 2013.
Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman, traduit par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012.
Les détours Cioran ou Mansarde à Paris avec vue sur la mort, théâtre, postface Gilles Losseroy, éd. Lansman, 2007
Attention aux vieilles dames rongées par la solitude, théâtre, éd. Lansman, 2004.
Du pain plein les poches et autres pièces courtes, éd. Actes Sud – Papiers, 2004.
Petit boulot pour vieux clown, Suivi de : L'Histoire des ours, éd. Actes Sud – Papiers, 1998.Roman
Gabriela Adameşteanu
Date de naissance:1942
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Née en 1942 à Târgu Ocna, Gabriela Adameşteanu vit et travaille à Bucarest où elle se partage entre écriture romanesque et activité journalistique. Elle débute en 1975 avecVienne le jour, un roman publié, seulement en 2009, en traduction française. Ce premier roman réaliste sur la jeunesse scrutée jusque dans ses moindres détails et un roman sans âge, celui d'une adolescence universelle. En 1983, paraît le grand roman social dont le personnage principal, la couturière Vica a marqué les esprits : Une matinée perdue publié en France en 2005 retrace cent ans d'histoire roumaine familiale. En 2013 paraît son troisième grand roman qui est celui du couple dans le totalitarisme et la chronique d'une intimité impossible.
Une matinée perdue, traduit par Alain Paruit, éd. Gallimard, 2005. 
Vienne le jour, traduit par Marily Le Nir, éd. Gallimard, 2009.
Situation provisoire, traduit par Nicolas Cavaillès, éd. Gallimard, 2013.  
Roman
Dan Lungu
Date de naissance:1969
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1969 à Botoşani, dans une famille d'ouvriers, Dan Lungu a chaussé les lunettes de l'humour et de la tendresse pour donner vie à ses personnages. Très fin observateur de ses concitoyens, il les met en scène dans des romans à la fois et réalistes et drôles. Le paradis des poules en 2004 explorait les relations de voisinage dans une rue des faubourgs du nord à l'heure du passage à la démocratie et à l'économie de marché.Je suis une vieille coco ! en 2007 voyait s'affronter avec humour deux générations de femmes aux opinions politiques différentes. Avec Dan Lungu, le lecteur français découvrait ainsi dès 2008 le concept de « nostalgie paradoxale ».  Dans son troisième roman, en 2009, l'écrivain auscultait les relations amoureuses dans Comment oublier une femme. Auteur prolifique et parfait francophone, il enseigne également à la Faculté de Sociologie de l'université de Iaşi. Lauréat de nombreux prix parmi lesquels le premier prix du concours « Rue des poètes » à Lille en 2003.
Le Paradis des poules, traduit par Laure Hinckel, éd. Jacqueline Chambon, 2005.
Je suis une vieille coco !, traduit par Laure Hinckel, éd. Jacqueline Chambon, 2007.
Comment oublier une femme, traduit par Laure Hinckel, éd. Jacqueline Chambon, 2010.

Roman
Mircea Cărtărescu
Date de naissance:1956
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1956, Mircea Cărtărescu est l'auteur d'une œuvre traduite en de nombreuses langues. Son principal roman, la célèbre trilogie Orbitor  - L'Aile gauche, Le Corps et L'Aile droite  récompensée par des prix prestigieux dans plusieurs pays est publié sous trois titres différents en français : Orbitor,L'œil en Feu et L'Aile tatouée. Ce livre-monde est une nouvelle Recherche, recherche du double à travers le personnage du jumeau fantasmé, recherche de la Ville à travers les promenades hallucinées, recherche de l'accomplissement à travers l'accomplissement de l'œuvre en elle-même. L'auteur qualifie son roman de « fractale », ce qui donne une parfaite idée d'une écriture qui se déploie puis se rétracte, donnant au lecteur l'étrange impression de lire un objet qui respire. Le symbole tutélaire du papillon, que l'on retrouve dans le titre de la trilogie, évoque également la palpitation, le battement, et surtout, renvoie à la perception grecque de l'immortalité de l'âme. 
Son œuvre est aujourd'hui célébrée à l'étranger. En tant que théoricien du postmodernisme en littérature, il a été invité à enseigner dans des universités étrangères.
Le rêve, traduit par  Hélène Lenz, éd. Climats, 1992.
Lulu, traduit par Hélène Lenz éd. Austral, 1995.
Orbitor, traduit par Alain Paruit, éd. Denoël, 1999.
L'œil en feu, traduit par Alain Paruit, éd. Denoël, 2005. 
Pourquoi nous aimons les femmes, recueil de nouvelles, traduit par Laure Hinckel, Denoël, 2008.
L'Aile tatouée, traduit par Laure Hinckel, Denoël, 2009.
Roman
Lucian Dan Teodorovici
Date de naissance:1975
Langue(s) d'expression:roumain
Biobibliographie 
Né en 1975 à Rădăuţi, Lucian Dan Teodorovici nous invite à faire connaissance en 2013 avec la marionnette Vasilacke, troublant alter ego du personnage principal de son dernier roman qui est également le premier à être traduit en français. Lucian Dan Teodorovici déborde d'énergie créative et littéraire, il est déjà l'auteur de trois romans, d'autant de recueils de nouvelles et l'on pouvait s'attendre, finalement, à l'apparition dans son œuvre d'un pensionnaire aussi étonnant. Écrivain à la plume tantôt ironique, burlesque ou pleine d'humour, Lucian Dan Teodorovici est aussi, dans ce roman, au plus près du réel. L'Histoire de Bruno Matei un grand roman sur la vie concentrationnaire, sur l'amnésie et sur la terrible expérience de la construction de l'Homme Nouveau. Il s'organise autour de trois personnages principaux merveilleusement campés…. Trois personnages, plus une marionnette. 
L'Histoire de Matei Brunul, traduit par Laure Hinckel, éditions Gaia, 2013.


  


Essai
Lucian Boia
Date de naissance:1944
Langue(s) d'expression:roumain et français
Biobibliographie 
Né en 1944, Lucian Boia est un historien des idées et de l'imaginaire, un essayiste roumain dont l'œuvre est abondante, écrite directement en français ou bien en roumain, chez l'éditeur de référence en matière de sciences humaines, Humanitas. A Bucarest, il dirige le Centre d'Histoire de l'Imaginaire. Ses recherches concernent l'histoire des idées et de l'imaginaire. Il mène des investigations poussées sur une large variété de mythes contemporains, de la vie extraterrestre à la fin du monde ; du communisme au nationalisme et à la démocratie. 
Les pièges de l'histoire - Les élites intellectuelles roumaines entre 1930 et 1950, traduit par Laure Hinckel, éd. Les Belles Lettres, 2013.
Quand les centenaires seront jeunes : L'imaginaire de la longévité de l'Antiquité à nos jours, Les Belles Lettres, Paris, 2006.
Jules Verne : Les paradoxes d'un mythe, Les Belles Lettres, Paris, 2005.
L'homme face au climat : l'imaginaire de la pluie et du beau temps, Les Belles Lettres, Paris, 2004.
Le mythe de la démocratie, Les Belles Lettres, Paris, 2002.
La Mythologie scientifique du communisme, Belles Lettres, 2000.
Pour une histoire de l'imaginaire, Les Belles Lettres, Paris, 1998.
Entre l'ange et la bête: le mythe de l'homme différent de l'Antiquité à nos jours, Plon, Paris, 1995.
La fin du monde, une histoire sans fin, La Découverte, 1989.
L'exploration imaginaire de l'espace, La Découverte, 1987.
Par Nicolas Gary, le jeudi 13 décembre 2012 à 18:50:00 - 0 commentaire