Treceți la conținutul principal

România. Acțiuni politice dispuse după 25 decembrie 1989

Istoria Romanilor: Intrebari fara raspuns (XI) – Partea a II-a
Regimul post comunist de exploatare a Romaniei


Scris de Invitat Miercuri, August 17, 2011, 10:49. Publicat in sectiunea Intrebari | 1,815 vizualizari


Actiuni politice dispuse dupa 25 decembrie 1989
b.1. Actiuni politice dispuse in perioada 26 decembrie 1989 – 31 decembrie 1990
Dupa executarea sotilor Ceausescu, noua conducere a statului, a dispus o serie de actiuni politico – economice, cu efecte daunatoare, actiuni din care se prezinta :
1 – Cu prima actiune dispusa prin D. L. № 1/26XII, au fost abrogate 13 legi, decrete si alte norme.
Cu aceasta actiune juridica oficiala, noua conducere a Romaniei a hotarat si :
− abrogarea Legii № 3/1982, privind participarea cu parti sociale ale oamenilor muncii din unitatile economice, la constituirea Fondului de dezvoltare economica si restituirea fondurilor respective ;
− abrogarea Legii № 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico – financiara si autofinantarea unitatilor administrativ – teritoriale ;
Prin abrogarea celor doua legi, Ion Iliescu a impus :
inlaturarea calitatii de co – proprietari de la patrimonial unitatilor economice, a celor 8 milioane de salariati;
inlaturarea obligatiei de administrare nationala a fortelor de productie pe teritoriul tuturor judetelor si localitatilor din tara, impreuna cu independenta economica a acestora;
inlaturarea posibilitatii de a introduce si de a se dezvolta o democratie autentica – romaneasca, in conducerea si functionarea unitatilor economice din tara noastra si a celor romanesti din exterior;
eliminarea posibilitatilor reale de crestere a nivelului material si spiritual al populatiei romanesti, cu dezvoltarea normala a satelor si oraselor noastre;
extinderea fara nici o opreliste si raspundere a desfiintarii patrimoniului national prin infractiuni economice ;
inlaturarea consultarii oficiale a salariatilor pentru aprobarea acestora de a renunta la calitatea de proprietari asupra unitatilor din economia romaneasca.

2 – In ziua de 27 decembrie a fost emis D. L. № 2 prin care au fost dispuse masurile :
− constituirea Consiliului F.S.N. din 145 membrii ;
− formarea in cadrul Consiliului respectiv a unui numar de 111 Comisii de specialitate ;
− infiintarea Consiliilor F.S.N. in unitatile administrativ – teritoriale, judetene, municipale orasenesti si comunale , organe ale puterii locale, ierarhic subordonate C.F.S.N., neexistand informatii oficiale nici pentru :
identitatea, profesiunea si functia detinuta anterior de cei 111 noi membri, in completarea formatiei nominalizata de Ion Iliescu, dupa transmiterea Comunicatului catre tara, la 22 decembrie ;
identitatea, pregatirea profesionala si functia detinuta anterior de membrii C.F.S.N. din :
− Comisia de reconstructie si dezvoltare economica ;
− Comisia pentru agricultura ;
lista obiectivelor cuprinse in programul celor doua comisii, si modul de realizare a acestora ;
activitatea desfasurata de cele 2.989 Comisii teritoriale ale F.S.N., formate din aproape 40.000 de membrii, pe plan local si raspunderile acestora pentru organizarea si desfasurarea activitatilor :
− economice, comerciale ;
− ocrotirea sanatatii ;
− invatamantul si cultura ;
− ocrotirea drepturilor cetatenesti ;
− asigurarea legalitatii ;
− mentinerea ordinei publice, in unitatile administrativ – teritoriale in care au fost constituite.
3 – In Monitorul oficial № 4 din 27 decembrie, a fost publicat Comunicatul C.F.S.N., privind :
− alegerea in functie de presedinte al C.F.S.N. pe Ion Iliescu ;
− prezentarea de catre presedintele C.F.S.N. a informarii ‘’ privind activitatea desfasurata si a masurilor luate in primele zile dupa declansarea luptei revolutionare ‘’, ramanand neclarificate oficial :
componenta formatiei politice F.S.N., care a hotarat alegerea ca presedinte a lui Ion Iliescu si documentul emis ;
continutul informatiei prezentata de Ion Iliescu, cu privire la masurile luate in primele zile dupa ‘’ declanşarea luptei revolutionare ‘’ ;
legalitatea emiterii in ziua de 26 decembrie a primului D.L., desi Ion Iliescu nu avea calitatea de presedinte al C.F.S.N.
4 – Cu D.L. № 4 din 28 decembrie a fost abrogat Decretul № 408/1985 privind unele masuri referitoare la apararea secretului de stat si la modul de stabilire a relatiilor cu strainii, ramanand necunoscute :
masurile referitoare la apararea secretului de stat, care au fost abrogate ;
motivarea abrogarii masurilor respective ;
avantajele aduse tarii noastre prin emiterea acestui D.L.
5 – Prin Decretele № 6 si № 8 din 28 decembie, pesedintele C.F.S.N. a legalizat in principal :
− transfomarea Comitetului de stat al planificarii si aprovizionarii tehnico – materiale , in Ministerul Economiei Nationale ;
− numirea generalului Atanasie – Victor Stanculescu in functia de ministru al economiei nationale, nefiind publicate oficial informatii nici pentru :
structura organizatorica desfiintata si a celei noi infiintate, cu numarul de salariati si identitatea cadrelor de conducere ;
principalii indicatori economici transmisi in luna decembrie la C.S.P.A.T.M., pana la desfiintarea acestei institutii, macar pentru activitatile :
− productia industriala ;
− productia agricola ;
− comertul socialist si cooperatist ;
− comertul exterior – import-export ;
− rezerva valutara ;
gradul de indeplinire a contractelor de aprovizionare tehnico – materiala, la principalele produse ( utilaje si materii prime ) ;
statutul privind organizarea si functionarea noului minister condus de catre generalul Stanculescu ;
programul intocmit pentru normalizarea economiei nationale, prin obiectivele cuprinse la punctul 4 din ‘’ Comunicatul catre tara ‘’ , adica :
− restructurarea intregii economii nationale pe baza criteriilor rentabilitatii si eficientei ;
− eliminarea metodelor administrativ – birocratice de conducere economico – centralizata, si
− promovarea liberei initiative si a competentei in conducerea tuturor sectoarelor economice ;
6 – Tot in ziua de 28 decembrie, presedintele tarii prin Decretul № 20 a dispus eliminarea generalului maior Gusa Ghe. Stefan din functia de prim – adjunct al ministerului apararii nationale si sef al Marelui Stat Major – si inlocuirea acestuia cu generalul – colonel in rezerva, Ionel Stefan Vasile, fara sa se fi avut in vedere :
activitatea intensa si utila interesului national dispusa de generalul – maior Ghe. Stefan incepand cu noaptea zilei de 22 decembrie 1989, activitate prin care, in final, a oprit intrarea unor forte straine in tara noastra ;
diminuarea potentialului de conducere eficienta a armatei nationale, prin numirea in postul respectiv a unui general – colonel in rezerva, cu activitate si rezultate complet necunoscute.
7 – Presedintele tarii prin D.L. № 8 din 31 decembrie, privind inregistrarea si functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti in Romania a dispus in mod deosebit:
− in Romania este libera constituirea partidelor politice, cu exceptia partidelor fasciste sau care propaga conceptii contrare ordinei de stat si de drept in Romania.
In aceasta lege nu au fost incluse prevederi care sa contribuie la refacerea si intarirea tarii noastre, prevederi cum ar fi :
prevederea de interzicere si a partidelor comuniste ;
judecarea si condamnarea crimelor comuniste din tara noastra si a faptuitorilor acestor crime ;
obligatia refacerii traditiei romanesti si in special refacerea satelor noastre .
8 – Presedintele C.F.S.N. , prin D.L. № 9 din 31 decembrie a dispus abrogarea a 20 de norme legale, in care au fost incluse si :
− Legea № 17/1968, pentru reglementarea unor conditii de remunerare a salariatilor care indeplinesc functii de conducere tehnico – administrative si de specialitate ;
− Legea № 25/1976, privind incadarea intr-o munca utila a persoanelor apte de munca ;
− Legea № 3/1983 cu privire la Contractul – angajament ;
− Legea № 3/1989, privind interzicerea creditelor din strainatate ;
In cazul inlaturarii celor patru legi, nu au fost publicate informatii oficiale nici pentru :
motivarea neinfiintarii cumulului de functii renumerate, indiferent de locul de munca ;
motivarea abrogarii obligatiei persoanelor apte de munca, de a se incadra oficial intr-o munca utila ;
justificarea desfiintarii calitatii de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si de beneficiari ai valorilor materiale si spirituale – a colectivelor de munca productive, din intreprinderi, centrale economice, ministere si alte organe centrale, precum si a comitetelor executive ale Consiilor populare judetene.
De asemeni nu a fost publicata sinteza privind gradul de indeplinire a angajamentelor individuale, la sfarsitul lunii noiembrie 1989, nici la ministere, organe centrale si de la centrale economice :
principiului economic, social si politic care a sustinut masura de reluare a creditelor din strainatate ;
situatia creditelor externe existente la sfarsitul anului 1989, in tara noastra.
9 – Cu D.L. № 10 din 31 decembrie, Presedintele tarii a dispus constituirea, organizarea si functionarea guvernului Romaniei, cu obligatii din care au facut parte :
− indeplinirea obiectivelor cuprinse in programul C.F.S.N. , asigurand executarea masurilor stabilite prin decrete adoptate de acesta ;
− publicarea in Monitorul Oficial a Hotararilor guvernului semnate de primul – ministru, neexistand informatii oficiale privind :
continutul obiectivelor cuprinse in programul C.F.S.N. care urmau a fi indeplinite de guvern ;
cazuri de neindeplinire de catre guvern a unor obiective din programul C.F.S.N. si justificarea neindeplinirii acestora ;
motivarea primului ministru pentru nepublicarea in Monitorul Oficial a unor Hotarari de guvern ;
recuperarea daunelor materiale provocate tarii noastre prin nepublicarea oficiala a unor Hotarari de guvern.
10 – Presedintele C.F.S.N., prin Decretul № 3 din 1 ianuarie 1990, a legalizat desfiintarea Consiliului central de control muncitoresc al activitatii economice si sociale, fara aducerea oficiala la cunostinta romanilor, macar a urmatoarelor informatii :
schema de organizare si efectivul de activisti din Consiliul respectiv ;
sinteza actiunilor intreprinse in anul 1989 in capitala si in judete ;
constatarile si propunerile prezentate de conducerea Consiliului respectiv, in anul 1989, conducerii centrale de partid si celei de stat ;
modul in care au fost folosite informatiile din documentele respective de noua conducere a tarii ;
activitatea depusa de activistii respectivi dupa incheierea anului 1989 .

Istoria Romanilor: Intrebari fara raspuns (XI) – Partea a II-a – Regimul post comunist de exploatare a Romaniei

Scris de Invitat Miercuri, August 17, 2011, 10:49. Publicat in sectiunea Intrebari | 1,816 vizualizari

11 – Cu D.L. № 4 din 5 ianuarie a fost organizata functionarea Academiei Romane, actiune care nu a fost urmata nici cu clarificarea urmatoarelor probleme de fond :
identitatea, pregatirea profesionala si serviciile aduse tarii noastre de cei 181 membrii titulari si corespondenti, existenti la inceputul anului 1991
identitatea membrilor Academiei Romane, care au desfasurat activitati potrivnice intereselor tarii si a poporului roman si masurile dispuse de Adunarea generala in cazurile respective ;
cuprinderea in programul sau de activitate, indeplinirea sarcinii de a cerceta si finaliza Dreptul Romanesc, care reuneste totalitatea normelor juridice ale neamului nostru, pe care romanii le-au numit ‘’Obiceiul Pamantului’’  (93 – 30 ) ;
finalizarea lucrarii inceputa de academicianul Radulescu, bazata pe cele 762 probleme incluse in “ Chestionarul pentru adunarea obiceiurilor juridice ale poporului roman” ( 93 – 153 – 203 ) ;
propunerea pentru cuprinderea in legea de baza a tarii noastre, a partilor principale din Dreptul Romanesc, adica : obligatiile parintilor, a scolilor si ale statului ;
12 – Cu D.L. № 9 din 7 ianuarie, au fost abrogate:
− Decretul № 78/1988 pirvind constituirea, administrarea si utilizarea fondului valutar centralizat al statului ;
− Decretul № 163/1989, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala ;
− Decretul № 3/1989, privind unele masuri referitoare la negocierea si semnarea contractelor externe ;
− Decretul № 381/1988, privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii unitatilor de comert exterior, art. 2 – 5.
In D.L. № 9/1990, si nici in alte documente oficiale, nu au fost incluse informatii privind :
volumul fondului valutar existent la sfarsitul anului 1989 in administrarea Ministerului finantelor prin secretarul sau de partid Theodor Stolojan, si destinatia data fondurilor respective ;
sinteza indeplinirii contractelor de comert exterior, la sfarsitul anului 1989.
13 – Guvernul condus de Petre Roman, a dispus prin Hotararile № 42/13 I, 55/19 I, 136/12 II si № 459/28 IV.
− trecerea Centrului de perfectionare a cadrelor C.E.P.E.C.A. in subordinea Ministerului economiei nationale ;
− desfiintarea Academiei de studii social – politice ;
− desfiintarea Institutului de studii istorice si social – politice ;
− desfiintarea Academiei de Stiinte Sociale si Politice fara a fi prezentate oficial informatii privind :
numarul absolventilor, de la infiintarea institutiilor respective, pana in anul 1989, pe sectiuni de invatamant ;
lista nominala a cursantilor din anul de invatamant 1989 – 1990 ;
lista nominala a cadrelor didactice, pe specialitati existente la sfarsitul anului 1989 ;
14 – Cu D.L. № 30 din 18 ianuarie 1990, a fost ordonata trecerea in proprietatea statului a patrimoniului ex – P.C.R.
Guvernul, trebuia sa prezinte pana la 1 martie un raport privind trecerea in patrimoniul statului a bunurilor respective si modul in care aceste bunuri urmau sa fie folosite in interesul poporului.
Noua conducere a statului nostru nu si-a adus la indeplinire obligatia informarii poporului roman, nici asupra urmatoarelor elemente de la patrimoniul respectiv :
continutul Raportului care trebuia prezentat la C.F.S.N. de generalul Atanasie Stanculescu, pana la 1 martie 1990 ;
continutul masurilor dispuse de C.F.S.N. condus de Ion Iliescu, pentru folosirea bunurilor respective in interesul poporului roman ;
continutul ultimului raport prezentat de C.F.S.N. pentru patrimoniul in cauza ;
valoarea totala a patrimoniului preluat in baza D.L. № 30/1990.
15 – Prin D.L. № 35 din 19 ianuarie a fost dispusa masura modificarii unor reglemantari privind salarizarea.
Din modificarile respective au facut parte si urmatoarele :
− abrogarea prevederilor referitoare la acordarea salariilor in raport cu realizarea criteriilor, a conditiilor si a exportului, cuprinse in Legea № 1/1986 si in Decretul № 161/1986.
− abrogarea reglementarilor referitoare la diminuarea nelimitata a salariilor si neasigurarea unui venit garantat ;
− abrogarea prevederilor referitoare la : limitarea numarului care pot fi incadrati in ultima categorie a retelelor tarifare – si la limitarea numarului de persoane care pot fi trecute in gradatiile 4, 5, 6 si 7 ;
− abrogarea prevederilor referitoare la obligativitatea asigurarii unei stricte corelari intre retributii si cresterea productivitatii muncii ;
− oprirea restituirii sumelor platite in plus salariatilor pana la 31 decembrie 1989.
Pentru modificarile ordonate de noua conducere a statului nostru in reglementarile privind salarizarea, nu au fost prezentate informatii oficiale privind :
criteriile economice care au conditionat acordarea salariilor in intregime, chiar si salariatiilor care nu si-au indeplinit obligatiile de munca ;
criteriile economice care au stat la baza abrogarii restrictiilor de incadrare a salariatiilor in categoriile 4,5,6 si 7 ;
criteriile economice care au impus anularea strictei corelari care trebuie sa existe intre retributie si cresterea productivitatii muncii ;
volumul retributiilor platite in plus pana la sfarsitul anului 1989 ;
16 – Presedintele C.F.S.N., prin D.L. № 45 din 1 februarie a ordonat regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei.
Cu cele 33 articole ale acestei legislatii, au fost abrogate 74 articole din :
− Decretul № 679/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat, cu 36 articole ;
− Decretul № 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romanesc, cu 38 articole.
In cazul abrogarii celor doua decrete, nu au fost prezentate explicatii oficiale nici pentru:
inlaturarea folosirii de catre trupele de graniceri a armamentului, pentru indeplinirea misiunilor de serviciu :
oprirea ofiterilor de frontiera de a efectua cercetari penale in cazul infractiunilor de frontiera ;
oprirea subofiterilor graniceri de a intocmi acte pentru constatarea infractiunilor de frontiera ;
neincluderea in noua legislatie a reglementarii accesului pe apa si pe uscat in portul militar Mangalia si de interzicere a accesului strainilor in localitatile Arsa, Albesti, Lineanu si Hagieni, limitrofe portului militar.
Inlaturarea controlului pentru trecerea frontierei de stat romane, prin scoaterea in afara legii a :
− 52 puncte de control ( rutiere, feroviare si a celor navale) ;
− 31 puncte de control la trecerea frontierei ( pasapoarte, bagaje, arme si munitii, autoturisme, a navelor, trenurilor , navelor de pasageri, aeroporturi, etc.) .
17 – Noua conducere a statutului nostru, a hotarat prin D.L. № 47 din 4 februarie 1990, abrogarea Legii № 1/1976 emisa pentru adoptarea ‘’  Programului national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din R.S.R. ‘’
Programul respectiv trebuia indeplinit intr-o perioada de 30 de ani, adica pana in anul 2006, cu urmatoarele obiective principale :
− amenajarea intregii retele hidrografice, inclusiv a paraielor ;
− realizarea controlului apei prin lacuri de acumulare ;
− regularizarea si indiguirea albiilor cursurilor de apa in corelatie cu efectele de atenuare a undelor de viitura, prin lacuri de acumulare ;
− realizarea in prima etapa a lucrarilor de aparare a oraselor care au avut de suferit in urma inundatiilor – cat si a lucrarilor de combatere a eroziunii solului, corectare a torentilor, si a celor pentru dezvoltarea lucrarilor de imbunatatiri funciare ( irigatii, desecari ).
Pentru actiunea politica impusa prin D.L. mentionat, nu au fost date publicitatii informatii oficiale nici pentru :
suprafata de teren care a fost eliberata din cele 7,4 milioane ha., care erau expuse excesului de apa ;
suprafata de teren care a fost recuperata din cele 7,3 milioane ha., care erau afectate de eroziune si de ploi terentiale ;
canale, galerii si conducte de derivatie, indiguiri, bazine, piscine, hidrocentrale, realizate pana la sfarsitul anului 1989 ;
motivarea blocarii lucrarilor de amenajare a bazinelor hidrografice din tara noastra .
18 – Cu D.L. № 48 di 4 februarie a fost ordonata actiunea abrogarii Legii № 2/1976 privind ‘’  Programul national pentru conservarea si dezvoltarea fondului ferestier in perioada 1976 – 2010 ‘’
In articolul 2, din acelasi D.L., a fost inscrisa obligatia ca in termen de 6 luni, de la data acestuia, Ministerul apelor, padurilor si mediului inconjurator, impreuna cu ministerele interesate vor intocmi noul program de conservare si dezvoltare a fondului forestier.
Pana in prezent nu au fost aduse la cunostinta romanilor, informatii oficiale macar pentru :
motivarea abrogarii programului de conservare si dezvoltare a fondului forestier din tara noastra ;
noul program asemanator intocmit si pus in executare de Ministerul apelor si padurilor – si gradul de indeplinire a acestuia ;
gradul de indeplinire a programului de impadurire pentru 765.000 ha., din perioada 1976 – 1989 ;
gradul de indeplinire a programului de refacere a celor cca. 700.000 ha. padure slab productiva ;
suprafata de plantatii speciale pentru producerea lemnului de celuloza, obtinuta din suprafata totala de 450.000 ha., programata a fi realizata pana in anul 2000 ;
modul de organizare a valorificarii produselor accesorii ale padurii, adica : fructe, ciuperci comestibile si cresterea viermilor de matase.
19 – Cu Decretele № 90 si 91, din 6 februarie, au fost infiintate : Comisia muzeelor si Colectiilor si Comisia nationala a monumentelor, asamblurilor si siturilor istorice :
Cu primul Decret au fost abrogate si :
− Decretul № 13/1975 privind Comisia centrala de stat a patrimoniului cultural national ;
− Decretul № 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase, ori semipretioase ;
Noua comisie a muzeelor si colectiilor, trebuia sa prezinte in termen de 30 de zile, propuneri de reglementare generala in domeniul sau de activitate, precum si de organizare a acestei institutii specializate.
Noua reglementare pentru protectia patrimoniului cultural national, a fost emisa peste 900 zile, prin ordonanta № 27 din 26 august 1992, neexistand informatii oficiale nici in cazul urmatoarelor parti componente ale acestei avutii nationale ;
calitatea si stadiul la sfarsitul anului 1989 a Evidentei centralizate de stat a bunurilor care au fost incluse in patrimoniul cultural national ;
modul in care a fost luata in primire de catre noua Comisie, la 6 februarie 1990, inventarul patrimoniul cultural national, de la vechea Comisie ;
modul in care a ramas in stare de functionare oficiala, Evidenta centralizata, si a celor teritoriale , privitoare la patrimoniul cultural national ;
legalitatea scoaterii din patrimoniul respectiv timp de 900 zile a unor obiecte de inventar ;
volumul valoric si destinatia obiectelor din metale pretioase, care faceau parte din tezaurul national si se tineau in evidenta B.N.R., dupa abrogarea decretului in cauza.
20 – Prin Decretul № 94 din 7 februarie, a fost dispusa masura desfiintarii Curtii superioare de control financiar, institutie care avea ca principala obligatie, efectuarea controlului financiar asupra organelor centrale de stat, nefiind publicate :
raportul anual pentru 1989, asupra activitatii de control financiar-bancar in economie ;
lista nominala a cazurilor judecate in baza aprobarii Consiliului de stat sau a Consiliului de ministri, cu volumul despagubirilor si amenzilor aplicate pentru pagubele provocate avutului obstesc ori savarsirea de abateri cu caracter financiar ;
lista nominala a cazurilor judecate si a hotararilor dispuse cu privire la plata de despagubiri de catre directorii generali si directorii din ministere si celelalte organe centrale, conducatorii centralelor economice sau a unitatilor asimilate acestora ;
motivarea desfiintarii Curtii superioare de control financiar.
Istoria Romanilor: Intrebari fara raspuns (XI) – Partea a II-a – Regimul post comunist de exploatare a Romaniei

Scris de Invitat Miercuri, August 17, 2011, 10:49. Publicat in sectiunea Intrebari | 1,817 vizualizari

21 – Cu Decretul № 103 din 7 februarie, a fost ordonata sistarea lucrarilor de amenajare a Deltei Dunarii, concomitent cu abrogarea Decretului № 92/1983, privind programul de amenajare si exploatare integrala a zonei respective – program in care erau incluse si urmatoarele parti componente :
− prelucrarea in celuloza a stufului, in unitati mici amplasate in delta ;
− prelucrarea speciilor celor mai productive pentru masa lemnoasa in conditiile deltei ;
− dezvoltarea turismului in delta ;
− introducerea energiilor neconventionale ( solara si a vantului ) in unitatile economice si localitatile deltei ;
− obiectivul de investitii ‘’Protectia litoralului Nord – Midia’’ ;
− repartizarea anuala, cu prioritate, a fortei de munca excedentara, in anumite zone ale tarii, spre delta, in functie de necesarul solicitat de Centrala ‘’ Delta Dunarii’’.
In cazul acestei actiuni politice, nu au fost prezentate informatii oficiale de catre noua conducere a statului nostru, nici pentru :
gradul de indeplinire a programului de amenajare a Deltei Dunarii, in perioada 1983 – 1989 ;
identitatea obiectivelor de investitii realizate si valoarea acestora ;
identitatea obiectivelor care erau in curs de executare la sfarsitul anului 1989 si volumul valoric al lucrarilor de constructii – montaj respective ;
numarul salariatilor care erau angajati la sfarsitul anului 1989, in noile unitati economice din zona, si a salariatilor de la unitatile de constructii ;
masurile dispuse de noua conducere a tarii, pentru functionarea noilor unitati prelucratoare din zona deltei, conservarea lucrarilor aflate in curs de constructie, cat si pentru folosirea fortei de munca ramasa disponibila.
22 – Cu Decretul № 108 din 8 februarie, a fost redat gradul de general – maior, militarilor Suciu Vasile Cornel si Kostyal Stefan, care, in ziua de 4 iunie 1970, au fost trecuti in evidenta rezervistilor cu gradul de soldat, fara a fi prezentate informatii ofociale, macar pentru :
faptele savarsite de cei doi generali pentru care au fost scosi din armata cu gradul de soldat ;
faptele savarsite de soldatii in cauza in perioada 4 iunie 1970 – 22 decembrie 1989, fapte care au fost recunoscute si rasplatite de noua conducere a tarii ;
natura si volumul recompenselor materiale acordate celor doi generali .
23 – Prin D.L. № 81 din 9 februarie, a fost legalizata noua formatie politica C.P.U.N., facandu-se cunoscut oficial si transformarea F.S.N., in formatie politica de sine statatoare, neexistand documente oficiale privind :
institutia statului nostru, care a aprobat infiintarea formatiei politice respective ;
documentul care a fost emis oficial pentru infiintarea partidului in cauza ;
statutul de organizare si functionare a acestuia ;
forma organizatorica a noului partid si cadrele de conducere a acestuia .
24 – Prin D.L. № 82 din 13 februarie a fost hotarata componenta C.P.U.N. , cu un numar total de 253 membri.
Aceasta noua formatie politica de conducere a tarii noastre a depus o activitate oficiala pana la 16 iunie 1990.
Pentru perioada 9.II – 16.VI nu au fost date publicitatii informatii privind :
programul pentru dezvoltarea economiei nationale emis de Biroul Executiv al C.P.U.N., format din 21 membrii, si realizarile concrete obtinute in perioada sa de functionare ;
componenta si conducerea celor 16 comisii de specialitate ;
obiectivele cuprinse in programul celor 16 comisii si modul lor de indeplinire, in special de :
− comisia de reconstructie economica
− comisia pentru agricultura
− comisia pentru cercetarea abuzurilor care au dus la incalcarea drepturilor fundamentale ale anului si pentru reabilitarea victimelor dictaturii ;
formatiile de specialisti care au participat oficial la lucrarile desfasurate in cadrul C.P.U.N.
25 – Nu a fost publicata oficial norma legislativa emisa pentru activitatea inceputa de academicianul Postolache la 27 februarie si prezentata guvernului peste doua luni, adica la 20 aprilie, cand a fost prezentata la audienta guvernului lucrarea ‘’ Schita privind strategia infaptuirii economiei de piata in Romania’’ ( 94 – 16).
Pentru documentatia respectiva, conducerea statului nostru a inlaturat si urmatoarele sale obligatii :
consultarea specialistilor in economie, inaintea emiterii D.L. № 1 din 26 decembrie 1989, in care a fost cuprins si obiectivul desfiintarii dreptului de proprietate a celor 8 milioane de salariati ;
publicarea sumei onorariilor achitate celor peste 1500 de specialisti care au conlucrat, pentru intocmirea studiului respectiv ;
editarea documentatiei in cauza, intr-un numar suficient pentru a fi trimise macar urmatoarelor institutii centrale si locale :
− institutii de invatamant economic mediu si superior ;
− arhivele nationale centrale si judetene ;
− bibliotecile centrale, judetene si comunale .
26 – Dupa inlaturarea normelor privind raspunderile din gospodarirea patrimoniului economic, prin D.L. № 95 emis la 14 martie 1990, a fost hotarata trecerea la saptamana de lucru de 5 zile la toate unitatile de stat, actiune politica pentru care nu exista nici informatiile oficiale privind :
continutul programului emis pentru desfasurarea activitatii saptamanale in toate sectoarele de activitate ale tarii noastre pe timp de 5 zile saptamanal in loc de 6 zile ;
rezultatele obtinute, in unitatile respective, dupa reducerea saptamanii de lucru, cu o zi ;
masurile concrete dispuse de conducerea statului, pentru mentinerea randamentului, in unitatile economice si bugetare din tara noastra, dupa intrarea in vigoare a normei legislative in cauza .
27 – Cu D.L. № 124 din 24 aprilie a fost infiintata fundatia ‘’ Fondul Libertatea ‘’, de utilitate publica, cu personalitate juridica.
Pentru aceasta institutie, nu au fost prezentate oficial nici informatiile privind :
continutul statutului de organizare si functionare a fundatiei respective ;
volumul fondurilor banesti depuse dupa 22 decembrie 1989, in conturile deschise la unitati bancare si la CEC pentru ajutorarea Romaniei – preluate de aceasta fundatie ;
componenta Consiliului de administratie a acestei fundatii si documentul emis de C.P.U.N. in acest sens ;
volumul fondurilor primite dupa 24 aprilie 1990 si modul de utilizare a acestora ;
volumul total al fondurilor banesti acumulate ;
volumul total al fondurilor utilizate pentru finantarea fiecaruia din cele 16 actiuni prevazute in H.G. № 535 din 14 mai 1990 ;
controalele efectuate asupra gestiunii ‘’Fondului Libertatea’’, de catre organele din Corpul de Control economico – financiar al primului ministru – si rezultatele acestora ;
litigiile aparute in administrarea fondurilor respective, si modul de finalizare a acestora.
28 – Parlamentul tarii noastre, prin Legea № 13 din 7 august 1990 a abrogat art. 8 si 11 din Legea № 2/1987, articole care au prevazut :
− pentru realizarea unei repartitii teritoriale corespunzatoare a padurilor, asigurarea potentialului productiv si pastrarea echilibrului ecologic, se interzice pe o perioada de 10 ani, taierile de produse principale in zonele prevazute in anexa 1 ;
In anexa 1, au fost cuprinse 27 teritorii judetene, din care facea parte si municipiul Bucuresti, caruia i-a fost interzisa taierea in toate ocoalele sale silvice.
− volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual pe zone geografice si destinatii, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
In cazul acestei masuri legislative aprobata de Presedintele Romaniei nu au fost prezentate explicatii oficiale nici pentru :
gradul indeplinirii in cei aproape trei ani a programului privind intarirea fondului forestier in teritoriul celor 27 judete ;
programul de impadurire care urma sa fie indeplinit in urmatorii sapte ani, in judetele respective ;
documentatia care a determinat legiferarea inlaturarii programului de intarire a fondului forestier national si identitatea specialistilor care au intocmit-o .
29 – Cu Legea № 17 din 7 august, privind regimul juridic al apelor interioare ale marii teritoriale si a zonei contigne a Romaniei a fost luata hotararea ca marea teritoriala a tarii noastre sa aiba o latime de 12 mile.
Prin Decretul № 142/1986, spatiul marin al tarmului romanesc la Marea Neagra instituia zona economica exclusiva a R.S.R. si se intindea in partea ei exterioara pana la o distanta de 200 mile marine, in urma unor negocieri cu statele vecine.
Pentru modificarile aduse decretului in cauza, nu au fost prezentate explicatii oficiale privind :
motivarea noii conduceri a statului nostru pentru modificarea Decretului № 142/1986 ;
avantajele aduse Romaniei in urma modificarilor aduse zonei economice din suprafata maritima , cuvenita tarii noastre ;
30 – Guvernul Romaniei prin Hotararea № 915 din 14 august, a dispus infiintarea Comisiei guvernamentale pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre N. Ceausescu si colaboratorii sai. Pana in prezent nu au fost publicate oficial informatii nici pentru :
componenta Comisiei interdepartamentale desemnata la 13 ianuarie 1990 pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate de catre N. Ceausescu si colaboratorii sai, temeiul legal al functionarii acesteia si rezultatele obtinute pana la data prezentei Hotarari de guvern ;
componenta noii comisii guvernamentale ;
efectivele de avocati si experti in descoperirea de fraude financiar – bancare, angajate de Comisie, volumul drepturilor banesti oferite de statul nostru – si rezultatele concrete prezentate oficial de specialistii respectivi ;
sinteza rapoartelor lunare prezentate guvernului de catre Comisia guvernamentala ;
volumul fondurilor deturnate din patrimoniul tarii de catre N. Ceausescu si colaboratorii sai, stabilit de Comisia guvernamentala in cauza, recuperarea si modul de evidentiere a acestuia in patrimoniul national.

Istoria Romanilor: Intrebari fara raspuns (XI) – Partea a II-a
Regimul post comunist de exploatare a Romaniei


Scris de Invitat Miercuri, August 17, 2011, 10:49. Publicat in sectiunea Intrebari | 1,818 vizualizari

31 – Guvernul Romaniei, prin Hotararile № 959 si 960 din 16 august 1990, a dispus :
− constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea Romaniei la crearea unor noi organizatii interguvernamentale de colaborare economica multilaterala in locul C.A.E.R. ;
− numirea reprezentantului permanent al Romaniei la C.A.E.R.
In cazul C.A.E.R. – ului nu au fost aduse oficial la cunostinta romanilor, informatii nici pentru :
volumul valoric al participarii tarii noastre la C.A.E.R., in perioada sa de functionare ;
efectivul personalului roman care a fost imputernicit sa-si desfasoare activitatea la aceasta organizatie internationala , si ramurile organizatorice in care a functionat ;
principapepe servicii aduse tarii noastre prin participarea la C.A.E.R., pana la formarea noii comisii ;
lista nominala a comisiei in cauza, durata de functionare a acesteia si rezultatele obtinute ;
durata de functionare a academicianului Postolache ca reprezentant permanent al Romaniei la C.A.E.R. si activitatea desfasurata de dansul.
32 – In sedinta de guvern din 6 septembrie, ministrul Doru Viorel Ursu, a prezentat o informare intitulata ‘’ Probleme sociale acute aparute in ultima perioada de timp ‘’ – cu cifre incredibile despre :
− crime
− furturi
− coruptia practicata la diverse verigi ale administratiei de stat
− hemoragia unor marfuri peste hotare (94 – 69)
Intrucat pana in prezent nu au fost prezentate de guvernul roman informatii oficiale pentru masurile dispuse in cazul problemelor sociale cuprinse in informarea respectiva, sunt necesare urmatoarele masuri minime :
publicarea oficiala a informarii, prezentata de ministrul de interne la sedinta guvernului din 6 septembrie 1990 ;
publicarea oficiala a rapoartelor intocmite de organele S.R.I., in cazul crimelor economice constatate – si care au fost prezentate organelor de conducere suprema a Romaniei, cat si publicarea masurilor oficiale dispuse de conducerea statului nostru in aceasta privinta ;
publicarea listei nominale a organizatorilor de crime, furturi, coruptia din diverse verigi ale administratiei de stat si in hemoragia unor marfuri peste hotare ;
publicarea masurilor dispuse de primul guvern democrat al tarii noastre, pentru pedepsirea vinovatilor care au savarsit crimele expuse in raportul respectiv.
33 – In aceeasi sedinta de guvern, ministrii Victor Babiuc, Ionel Aurel Stoica si Adrian Severin au intervenit cu propuneri pentru modificarea Codului Penal, in special pentru articolele : 254, 255, 256 si 257, privind urmarirea, judecarea si condamnarea faptelor de coruptie. (94 – 70).
Faptele de coruptie puse in discutie, priveau :
− luarea de mita
− darea de mita
− primirea de foloase necuvenite si
− traficul de influenta .
Pentru pedepsirea faptelor in cauza, Codul Penal prevedea pedeapsa cu inchisoare de la o luna, la 10 ani si plata unor contraventii.
Guvernul Roman, Parlamentul si Presedentia, nu au prezentat explicatii oficiale nici pentru :
nemodificarea articolelor din Codul Penal care se refereau la cele patru categorii ale faptelor de coruptie ;
neinlaturarea si nepedepsirea mai aspra a faptelor de coruptie din institutiile statului .
34 – Guvernul Roman, prin Hotararea № 1109 emisa la 18 octombrie, a dispus liberalizarea preturilor si unele masuri de protectie sociala.
Prin legislatia respectiva au fost majorate preturile cu ridicata la materiile prime de baza de peste trei ori la unele din acestea, operatiune prin care a fost provocata anarhia, inlaturarea raspunderii cadrelor de conducere din economia romaneasca si dezvoltarea fara limita a birocratiei.
In cazul acestei actiuni ‘’capitaliste’’ dispusa de Petre Roman, nu au fost prezentate informatii oficiale nici pentru :
motivarea aprobarii neoficiale de catre Presedentia si Parlamentul tarii, a desfasurarii actiunii de liberalizare a preturilor in economia tarii noastre, dispusa de guvernul Petre Roman desi aceasta actiune nu facea parte din atributiile sale ;
componenta formatiei care a conceput si a finalizat norma legislativa in cauza, pregatirea profesionala si functiile indeplinite de acestia la inceputul lunii decembrie 1989 ;
insistenta presedintelui Camerei Deputatilor, Alexandru Barladeanu la dezbaterile parlamentare din 7 noiembrie 1990, de amanare a masurilor de liberalizare a preturilor, cu 3 – 4 luni, ( 94 – 115).
liberalizarea traumatica a preturilor la cele mai multe marfuri, care s-a produs printr-o dublare sau triplare instantanee a lor. Moneda romaneasca a fost devalorizata cu 75% , dar la o sesime din rata neoficiala in vigoare. (95 – 175,176).
35 – Senatul Romaniei, prin Hotararea № 28 din 31 octombrie 1990 a desemnat o comisie pentru audierea persoanelor care la 22 decembrie 1989 au fost nevoite sa paraseasca locul de munca si domiciliul din judetele Harghita si Covasna.
Comisia respectiva a fost formata cu 7 senatori sub coordonarea senatorului Mihai Chetan, nefiind publicate informatii oficiale nici pentru :
identitatea, functia si efectivul familiilor persoanelor care au parasit cele doua judete din Transilvania ;
cauzele care au determinat parasirea locului de munca si a domiciliul de catre persoanele respective ;
identitatea celor care au impus parasirea locului de munca in cele doua judete de catre persoanele in cauza ;
masurile propuse de comisia in cauza in sarcina celor vinovati de comiterea faptelor respective, – si modul de indeplinire a acestora.
36 – Parlamentul Romaniei, prin Hotararea № 3 din 12 noiembrie 1990, la cererea guvernului, a aprobat, ca acesta sa contracteze credite financiare externe in limita unui plafon trimestrial.
In cazul acestei imputerniciri emisa de Parlamentul Romaniei, nu exista informatii oficiale nici pentru :
volumul creditelor financiare externe contractate de guvernul Roman in perioada 1.XII.1990 – 31.XII.1991 ;
volumul creditelor financiare externe obtinute in periada respectiva, pe termene si pe nivelul dobanzilor achitate ;
unitatile statului nostru care au beneficiat de creditele respective si volumul acestor resurse financiare pe care le-au primit.

Constantin Bulibasa

Bibliografie – Intrebarile fara raspuns ale istoriei moderne a Romaniei


Scris de Invitat Duminica, Noiembrie 8, 2009, 9:53. Publicat in sectiunea Intrebari | 2,387 vizualizari

1 Istoria Parlamentului si a vietii parlamentare in Romania
 Pag.: 143, 185, 189, 194, 456
Editura academiei R.S.R., Bucuresti 1983
 2  Istoria loviturilor de stat in Romania , volumul I
Pag. : 232, 239, 336
Alex Mihai Stoenescu
International Publishing Company 2006
 3 Constitutia din 1923
In dezbaterea contemporanilor
Pag. : 25,81,443
Humanitas, Bucuresti 1990 
 4  O istorie sincera a poporului roman
Pag.: 262, 279, 282, 307, 332, 333, 348, 359, 360, 466, 467
Florin Constantin
Univers Enciclopedie Bucuresti 1997
 5 Casa Regala – volumul I – 1866-1900
Pag. : 17,18,65,129
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti  2003
6  Burghezia romana
Pag. : 126, 131, 134, 218
Stefan Zeletin
Humanitas Bucuresti 1991 
 7 Opere economice
Pag. : 367
P.S. Aurelian
Editura Academiei R.S.R. 1967 
 8 Istoria loviturilor de stat in Romania volumul II
Pag. : 124, 127, 176, 188, 211, 214, 232, 237, 246, 312, 313, 314, 316, 322, 324, 327, 380
Alex Mihai Stoenescu
International Publishing Company 2006 
 9 De ce a fost sacrificat Eminescu ?
Pag. : 93, 94, 97
Theodor Codreanu
Editura ’’ Grigore Tabacaru’’ Bacau 2001
 10 Studii
Pag. : 489, 530
G. Zane
Editura Eminescu 1980 
 11 Rascoala taranilor de la 1888
Pag. : 10, 152
Constantin Corbu
Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1978
 12 Istoria Dreptului Romanesc volumul I
Pag. : 172
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1980
 13 Istoria Dreptului Romanesc volumul II – partea intai
Pag. : 255, 308
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1984 
 14 Istoria Dreptului Romanesc volumul II – partea a doua
Pag. : 183, 233
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1987 
15   Neam fara noroc – sau blestemul lui Zamolxe
Pag. : 98, 110, 164, 178, 191, 209, 236, 247, 255, 263, 264, 265, 352
Alexander E. Ronnett
Editura Vicovia Bacau 2008
 16 Stenogramele sedintelor Consiliului de ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul I
 Pag. : 191, 206, 538
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 1997
 17 Casa Regala volumul II – 1901-1930
Pag. : 205, 207, 216, 262, 280
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2004 
 18 Relatiile agrare si miscari taranesti in Romania
Pag. : 196, 558, 572, 585
Institutul de Istorie ’’N. Iorga’’ al Academiei R.S.R.
Editura Politica 1967 
 19 Reforma agrara din 1921 in Romania
Pag. : 146, 231, 307, 342, 352
D. Sandu
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1975 
 20  Sub trei dictaturi
Pag. : 42
Lucretiu Patrascanu
Editura Politica Bucuresti 1970
 21 Pentru legionari volumul I
Pag. : 20, 21, 28

Corneliu Zelea Codreanu
Editura Scara Bucuresti 1999 
 22 Romania, cu si fara Antonescu
Pag. : 209, 291, 293, 335
Gheorghe Buzatu
Editura Moldova Iasi 1991 
 23  Magazinul istoric – Luna octombrie 2008
Pag. : 24
 24 Amorurile principelui Carol de Hohenzolern
Gabriel Perrenii
Editura Omnes 1971 
25  Armata, maresalul si evreii
Pag. : 52, 59, 105, 166, 201, 448, 449, 484
Alex Mihai Stoenescu
Rao International Publishing Company 1998 
26  Casa Regala volumul III – 1930-1937
Pag. : 77, 113, 144, 178
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2005 
 27 Istoria loviturilor de stat in Romania volumul III
Cele trei dictaturi
Pag. : 13, 121, 122, 123, 139, 142, 256, 311, 398, 399, 538, 539, 543, 553, 562, 660, 661, 669, 671, 672, 674
Alex Mihai Stoenescu
Rao International Publishing Company 2006 
28  Viata economica si politica a Romaniei 1933-1938
Pag. : 100, 130, 131, 282
Emilia Sonea • Gavrila Sonea
Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1978
 
29    Romania in perioada revolutiilor nationale din Europa ( 1919 – 1944 ) –
Miscarea legionara
Pag. : 44, 81, 102, 103, 112, 118
Michele Rallo
Sempre Bucuresti 1999
30  Viata politica si procesul lui Iuliu Maniu volumul I
Pag. : 129, 130, 262
Cicerone Ioanitoiu
Bucuresti 1997 
31   Viata politica din Romania 1918 – 1944
Pag. : 150
Ioan Scurtu
Editura Albatros Bucuresti 1982
 32 Era Libertatii
Statul National Legionar volumul I
Pag. : 102, 113, 116, 121, 201
Horia Sima
Editura Gordian Timisoara 1995 
33  Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu ( mai 1938 )
Pag. : 223, 224, 225, 226
Kurt W. Treptow – Gheorghe Buzatu – Iasi 1994 
 34  Istoria Garzii de Fier 1919 – 1941
Mistica Ultranationalismului
Pag. : 10, 11, 261, 283, 292
Francesco Veiga
Humanitas Bucuresti 1993
 35  Miscarea legionara – in texte originale si imagini
Pag. : 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Editor Lucian Borleanu
Editura Lucman Bucuresti
 36 Legiunea ’’ Arhanghelul Mihail ’’
 Pag. : 208
Armin Heinen
Editura Humanitas Bucuresti 1999
 37 Destinul Miscarii Legionare
Pag. : 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Stefan Aparaschivei
Editura Gama 1996 
 38 Casa Regala volumul IV – 1938-1947
Pag. : VIII, X, 106, 240
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2006 
39  Capitalul strain in societatile anonime din Romania, in perioada interbelica
 Pag. : 118
Constantin Bogdan – Adrian Platon
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1981
 40 Casa Regala si afacerile cu devize 1935 – 1940 volumul IV
Pag. : 26, 97
Costin Murgescu
Editura Academiei R.S.R. Bucuresti 1970 
 41 Garda de Fier – organizatie terorista de tip fascist
Pag. : 62, 63, 131
Mihai Fatu – Ion Spalatelu
Editura Politica Bucuresti 1980
 
 42  Istoria politica si militara a razboiului Romaniei contra Rusiei Sovietice
Pag. : 58
General Platon Chirnoaga
Editura Fides Iasi 1997
 43  Era libertatii – Statul National Legionar volumul II
Pag. : 76, 82, 116, 119, 125, 126, 129, 131
Horia Sima
Editura Gordian Timisoara 1995
 44  Evreii sub regimul Antonescu
Pag. : 77, 311, 312, 335
Radu Ioanid
Editura Hasefer a F.C.E.R. Bucuresti 1997
 45  Arhivele totalitarismului
Pag. : 32
Revista Institutului National pentru studiul totalitarismului
Anul I – № 1/1993
 46  Legionarii nostri
Pag. : 178, 179
Ion Coja
Editura Kogaion Bucuresti 1997
 47  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministrii – Guvernarea Ion Antonescu volumul II
Pag. : 58, 181, 359, 755
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 1998
 48  Noica si Miscarea Legionara
Pag. : 256
Sorin Lavric
Humanitas Bucuresti 2007
 49  Maresalul Antonescu si Catastrofa Romaniei
Pag. : 108, 171
Eduard Mezincescu
Editura Artemis Bucuresti 1993
 50  Evreii sub regimul Antonescu
Pag. : 48
Radu Ioanid
Editura Hasefer Bucuresti 1997
 51  Hitler, regele Carol si maresalul Antonescu – Relatiile romano-germane 1938 – 1944
Pag. : 271, 279, 280, 285
Andreas Hillegruber
Humanitas Bucuresti 1994
 52  Procesul lui Ion Antonescu
Pag. : 178, 196, 477
Editura Eminescu 1995
 53  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul IX
Pag. : 27, 42, 429
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2006
 54  Preliminarii politico – diplomatice ale insurectiei romane din august 1944
Pag. : 92, 133, 461, 462, 464, 468, 478, 479
A. Simion
Editura Dacia Cluj 1979
 55 Monitorul Oficial
№ 299 / 17-XII-1941 
 56  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul III
Pag. : 381, 433
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2001
 57  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul VII
Pag. : 250
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2003
 58  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul VIII
Pag. : 625
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2004
 59  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul X
Pag. : 518
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2007
 60  Jurnal
Pag. : 151
Constantin Sanatescu
Editura Humanitas Bucuresti 1993
 61  23 august 1944 – documente 1944 – 1945 volumul III
Pag. :XXI
Directia Generala a Arhivelor Statului
Centrul de studii si cercetari de istorie si teorie militara
Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1985
 62  23 august 1944 – documente 1944 – 1945 volumul IV
Pag. : 542
Directia Generala a Arhivelor Statului
Centrul de studii si cercetari de istorie si teorie militara
Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1985
 63  Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri – Guvernarea Ion Antonescu volumul V
Pag. : 226
Arhivele Nationale ale Romaniei Bucuresti 2005
64  Romania ca o prada
Pag. : 305, 315
Radu Theodoru
Editura Alma 
 65  Romania la cumpana istoriei
Pag. : 308, 309, 357, 385, 386
Ion Suta
Editura Enciclopedica Bucuresti 1991
 66  Romania sub regimul comunist
Pag. : 26, 31, 54, 114, 121, 179
Dennis Deletant
Biblioteca Sighet
Fundatia Academia Civica Bucuresti 1997
 67 Mari crime impotriva natiunii romane – Contributia unor minoritati nationale la bolsevizarea Romaniei
Pag. : 30, 32, 33, 34, 76, 77, 78, 79, 85, 88, 89
Neagu Cosma
Bravo Pres 1995
68  Sovietizarea Romaniei – Perceptii angro-americane 1944 – 1947
Pag. : 106
Ion Chiper – Florin Constantin – Adrian Pop
Iconica Bucuresti 1993 
 69  Dezvoltarea economica a Romaniei 1944 – 1964
Pag. : 26, 116
Academia R.P.R. – Institutul de cercetari economice
Editura Academiei R.P.R. Bucuresti 1964
 70 Monitorul Oficial № 33 din 10 februarie 1945 
 71 Monitorul Oficial № 128 din 5 iunie 1946
 72 Anul 1948 – institutionalizarea comunismului
Pag. : 509, 512, 514 – 519, 832 – 839
Fundatia Academia Civica 1998 
 73 Instaurarea comunismului – Intre rezistenta si represiune
Pag. : 106, 213 – 278, 384, 434
Fundatia Academia Civica 1995 
 74 Buletinul Oficial al R.S.R. № 1 din 21 august 1965 
 75 Anii 1973 – 1989 Cronica unui sfarsit de sistem
Pag. : 152, 831
Analele Sighet – 10 –
Fundatia Academia Civica  2003
 76 Buletinul Oficial I , № 39 din 1 decembrie 1989 
 77 Jurnalul fericirii
Pag. : 34, 82, 107, 151, 286
N. Steinhardt
Editura Dacia Cluj  1991
 78  Buletinul Oficial I , № 13 din 18 aprilie 1989
 79  Buletinul Oficial I , № 38 din 30 noiembrie 1989 
 80  Buletinul Oficial I , № 18 din 2 aprilie 1989 
 81  Buletinul Oficial I , № 62 din 7 decembrie 1989 
 82 Anuarul statistic al Romaniei – 1990
Pag. : 105, 630 – 645
Comisia nationala pentru statistica 
 83 H.C.M. № 1557/1973 
84  H.C.M. № 73/1975
 85  H.C.M. № 76/1975
 86  H.C.M. № 189/1976
 87 Decretul  № 358/1976
88 Decretul  № 322/1979
89  Decretul № 220/1976
 90 H.R. Patapievici Politice
Pag. : 63
Humanitas Bucuresti 1997 
91  Silviu Brucan Treptele tranzitiei spre capitalism
Pag. : 36, 37
Nemira 1999 
 92  Silviu Brucan Stalpii noii puteri in Romania
Pag. : 144
Nemira 1996
 93 Andrei Radulescu Pagini inedite din istoria dreptului vechi romanesc
Pag. : 30, 153 – 203
Editura Academia Romana Bucuresti 1991
 
94   Echipa de sacrificiu – Din culisele guvernarii postrevolutionare 5.I.1990 – 5.II.1991
Pag. : 16, 69, 70, 115
Editat de ’’ Romania azi’’ S.A. Bucuresti 1992
95  Nestor Rates – Romania :revolutia incalcita
Pag. : 175, 176
Editura Litera Bucuresti   1994
 96 Ion Iliescu – Revolutia traita
Pag. : 58
Editura redactiei publicatiilor pentru strainatate 1995 
 97 Monitorul Oficial II – Dezbateri Parlamentare
№ 205 din 10 noiembrie 1995 – Senat 
 98 Cuget Ortodox № 9 (anul II) iulie – august 2009
Pag. : 15
Editat de Manastirea Sfantul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului, Suceava 
 99  Cuget Ortodox № 8 (anul II) mai – iunie 2009
Pag. : 4
Editat de Manastirea Sfantul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului, Suceava 
 100 Dictionarul enciclopedic roman volumul II D –J
Pag. : 210
Editura Politica Bucuresti 1964 
101  Mihail Fotin Enescu – Garda de Fier, in ancheta Tribunalului de la Nürberg
Pag. : 7
Fundatia culturala ‚’’ Buna Vestire’’ Sibiu 1996

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

26 februarie 2014 Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană!

Editorial Porumbacu a scăpat porumbelul: Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană! Posted by on 26 februarie 2014 Partajare99 Constituţia României nu-i permite lui Iohannis Klaus Werner să ocupe funcţia de ministru, prim-ministru şi nici preşedinte al României, fiindcă are dublă cetăţenie!
  Lui Crin Antonescu i-a scăpat, în data de 23 februarie a.c., la emisiunea „După 20 de ani” a unei televiziuni private, o afirmaţie foarte gravă: „(…) câtă vreme şi Traian Băsescu vorbeşte despre faptul că, în condiţiile în care nu intrăm în Schengen din cauză că nu vrea Germania, prezenţa unui om, nu doar etnic german, ci şi cu cetăţenie germană, cum este Klaus Iohannis (…)” (http://www.romaniatv.net/crin-antonescu-arunca-in-aer-usl-mai-devreme-sau-mai-tarziu-klaus-iohannis-va-fi-premier-in-locul-lui-ponta_128519.html#ixzz2u8L8UnT0) Mai clar decât atât nu se poate: Klaus Werner Iohannis are cetăţenie germană! Păi, atunci cum…

Raluca Prelipceanu. Conferință- Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie

Conferința cu tema Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu. În primul rând deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările econo…

Biblioteca Digitala a Bucurestilor Colecţii > PUBLICAŢII PERIODICE