Treceți la conținutul principal

SFATUL ȚĂRII o asociație ale cărei principii merită toată atenția și solidaritatea activă
sâmbătă, 27 august 2011Selectând titlurile, puteţi accesa conţinutul

-pentru a vă exprima opiniile, rugăm contactati-ne prin scrisoare, mail, fax sau telefonic şi veţi primi operativ raspunsul în mod direct sau public prin afişarea pe blog. Răspundem doar temelor şi optiunilor serioase, constructive, de implicare efectivă în scopul de A FACE ceva şi nu de a palavragi...
NOI nu suntem un forum neproductiv pentru diletanţi, ci un ONG ce are un obiectiv constructiv sub deviza =  FAPTE, NU VORBE ! OPŢIUNILE NOASTRE DOCTRINARE; CADRU GENERAL
 Stat-NAŢIUNE, INDEPENDENŢĂ, OMENIE şi CREDINŢĂ

-SUPUSE DEZBATERII şi DECIZIEI PUBLICE-

                                               1. PRINCIPII generale

* Acceptăm că lumea este BIPOLARĂ -materie şi spirit- şi că există o luptă continuă între BINE şi RAU ; DUMNEZEU-SATANA ; exploatator-exploatat ; bogat-sărac ; pace-război ; viaţă-moarte; dreapta-stânga, etc- şi că trebuie să milităm, acordând PRIORITATE SPIRITULUI.
* Doctrina este bazată predilect pe ideea de CONSTRUCŢIE, de atitudine NU CONTEMPLATIVĂ ci una real ACTIVĂ: de IMPLICARE, de căutare a SOLUŢIILOR, etc.
* Nu luptăm împotriva cuiva, ci pentru CEVA care să slujească binelui comun, aceasta însemnând : ECHITATEA SOCIALĂ, OMENIA, STAT NAŢIONAL UNITAR INDEPENDENT, RESPECTÂND LEGILE CREATORULUI DIVIN şi convingerea că VIAŢA continuă într-o ALTĂ LUME...
* Noi FACEM, nu VORBIM; nu vorbim despre "iubirea aproapelui", ci CHIAR îl IUBIM; iar tinerilor le spunem : NU VORBIŢI despre IUBIRE, ci IUBIŢI-VĂ şi întemeiaţi-vă familii solide şi aveţi copii sănătoşi !
* Dreptul la viată NORMALĂ este un drept DIVIN, decis de CREATORUL tuturor VĂZUTELOR si NEVĂZUTELOR şi pe care îl vom numi convenţional din practica majorităţii religiilor: DUMNEZEU UNUL-CEL ADEVARAT [ evident numele nu este important ci RESPECTAREA celor 7 LEGI DIVINE (vezi*1) ce trebuiesc GARANTATE tuturor oamenilor, cu toţii bucurându-se în PACE de aceleaşi drepturi şi obligaţii.
* Lupta de clasă, inechitatea între cei ce muncesc cu adevărat-proletarii [ cei care îşi vând capacitatea de muncă fizică sau intelectuală ] şi patroni-stăpânii lor,- se amplifică, iar polarizarea sărăciei şi bogăţiei a ajuns de nesuportat pentru circa 2/3 din populaţia lumii.
* Războaiele economice, în slujba înavuţirii, cer solidarizarea celor mulţi, care la nivel naţional şi mondial, reprezintă puterea majorităţii în orice democraţie reală, ce trebuie să DEVINA practic prin alegeri cinstite şi participare efectivă la vot, FORŢA MAJORITĂŢII DECIDENTE !
* Eficienţa societăţii civile în conlucrare cu partidele predilect socialiste- social democrate şi independenţi, se decide DOAR prin conştientizare, organizare şi acţiune: FAPTE NU VORBE, în structuri ce respectă principiile democratice şi centralismul democratic.

2.Tinte CADRU

*Democratia nu este doar un sistem de guvernare ci la nivel spiritual animă o mişcare internaţională pentru: LIBERTATE, DREPTATE SOCIALĂ, EGALITATE şi SOLIDARITATE, scopuri ce derivă dintr-o lume a păcii, unde fiecare individ poate trăi o viaţă demnă, care îi asigură dezvoltarea personalităţii sale odată cu cea a drepturilor civice-omeneşti, într-o societate a suveranităţii poporului ....norodului cum a fost numit acesta de liderul nostru spiritual- Tudor Vladimirescu.
* Libertatea înseamnă dreptul de a nu fi supus oricărui fel de constângeri politice şi posibilitatea omului de a se bucura de realizarea obiectivelor persoanle şi valorificarea potenţialului propriu. Ele sunt posibile doar dacă omenirea în ansamblu, susţine recunoaşterea istoriei sale şi garantează că nicio persoană, indiferent de sex, religie sau rasă, nu va fi subordonată altor persoane !
* Dreptatea înseamnă sfârşitul discriminării, iar egalitatea este cea a drepturilor şi a şanselor tuturor. Acestea includ totodată şi o compensare echitabilă în cazul oamenilor cu probleme fizice, mintale, sociale, prin înţelegerea deplină a deţinătorilor de putere.


* Solidaritatea cuprinde celelalte valori. Este umanismul universal şi angajamentul solemn necondiţionat şi eficace, faţă de toate victimele nedreptăţii de orice fel.
* Pacea este condiţia tuturor speranţelor noastre, decisivă pentru omenire; războiul distruge vieţi şi dezvoltarea socială, iar unul nuclear poate fi sfârşitul vieţii pe pământ !
* Se cer imperios NOI forme de securitate colectivă, care să includă, o încredere politică colectivă, dar care nu trebuie să însemne DOAR absenţa războaielor! Soluţiile actuale bine cunoscute şi practicate, nu pot garanta o PACE MONDIALA sigură!
*Doar împreună putem crea premizele DEMOCRAŢIEI SOCIALE, POLITICE şi ECONOMICE la nivel mondial.
* Democraţia este primul mijloc de control popular şi de umanizare a forţelor scăpate de control ce vor să REMODELEZE planeta prin forţa sau dictat, fără a ţine seama de SUPRAVIEŢUIREA SA.
*Drepturile omului cuprind: drepturi economice, sociale; printre care mai ales dreptul de a forma sindicate şi de a organiza grevă; bunăstarea tuturor, protecţia mamei-copilului; dreptul la educaţie, la domiciliu stabil, locuinţă decentă într-un mediu curat, siguranţa economică. Dreptul la muncă utilă, alături de o remuneraţie echitabilă şi obţinerea/repartizarea profitului. TOATE ACESTEA TREBUIESC asigurate efectiv şi controlate CINSTIT prin mecanismele societăţii civile !
*Şomajul este o atingere a demnităţii, o ameninţare la stabilitatea socială şi totodată o risipă nedreaptă a celei mai importante resurse- cea umană.
*Drepturile economice nu trebuie să fie un privilegiu acordat indivizilor pasivi, ci argumentul prin care se asigură participarea activă a tuturor cetăţenilor la proiectele societăţii. IAR marginalizaţii societăţii, trebuiesc integraţi condiţiilor de existentă şi bunăstare ale tuturor semenilor !
*Naţionalizarea poate fi uneori necesară, dar nu este singura soluţie a relelor sociale; creşterea economică poate provoca dezechilibre, ATUNCI când interesele societăţii private omit din răspunderea lor, componenta socială şi ecologică. Activitatea eficientă nu poate fi încredinţată decât profesioniştilor  dovediţi !
* Sfatul Ţării..., susţine şi proprietatea publică, considerând-o parte a unei economii MIXTE. Odată cu internaţionalizarea economiei şi revoluţia tehnologică, să fie avute în vedere şi luate ca posibile căi de urmat- prin adoptare integrală, parţială sau cu amendamente,- unele măsuri deja cunoscute precum ar fi:
          - producţia participativă şi descentralizată;
          - controlul public al investiţiilor de orice fel ;
           - protecţia intereselor publice-sociale, pusă sub controlul comunităţilor beneficiare;
          - socializarea controlată a costurilor şi beneficiilor, cu schimbările în economie;
          - participarea muncitorilor la deciziile atelierelor-locurilor de muncă, simultan cu implicarea sindicatelor la definitivarea politicilor economice naţionale-sectoriale-locale;
           - cooperative cu autogestiune, a muncitorilor-ţăranilor-liber profesioniştilor;
           - întreprinderi publice, cu forme de control şi decizie democratică - în forme explicite, pentru a permite apoi guvernanţilor, să-şi stabilescă priorităţile economice şi sociale globale;
           - democratizarea instituţiilor economice-financiare mondiale, care să permită participarea obligatorie-nedescriminatorie,[ ca parte a acestora ], a tuturor ţărilor lumii;
           - controlul internaţional prin urmărire sau limitare, după caz, a activităţilor corporaţiilor transnaţionale, incluzând drepturile transnaţionale ale sindicatelor în sânul acestora; nu este suficient controlul formal-legal al statului, ci trebuie făcut şi cu participarea efectivă a beneficiarilor- adică muncitorii şi reprezentaţii acestora, la LUAREA DECIZIILOR ECONOMICE, la nivel NAŢIONAL - INTERNAŢIONAL.
* Pieţei angajată teoretic spre egalitate economică şi socială, nu trebuie să i se permită, să fie dominată de puterea ECONOMICĂ PRIVATĂ şi nici să fie MANIPULATĂ, prin DEZINFORMARE sau prin forţă şi abuz !
* Concentrarea puterii economice, TREBUIE ÎNLOCUITĂ DE URGENŢĂ, cu un sistem NOU în care cetăţeanul / consumator-salariat /, să poată interveni în STABILIREA PREŢULUI CINSTIT, dar şi în distribuţia, producţia, condiţiile de muncă, concurenţă, pe plan naţional şi internaţional;
* Statul trebuie să fie şi regulatorul-decident al pieţii, în interesul populaţiei, un apărător al său, privind condiţiile de muncă, timpul de odihnă, de împlinire personală...
* Informarea, instruirea, transferul informaţiilor, transmiterea între generaţii a moştenirii culturale- spirituale, pregătirea pentru viaţă a tineretului, să fie bazate pe egalitatea şanselor, sprijinul individului în dezvoltarea sa, toate acestea implicând deopotrivă şi interesul Statului;


* Noi apreciem valoarea libertăţii, dreptăţii sociale, solidaritatea şi toleranţa, aşezându-le în centrul procesului educativ. Cooperarea între grupurile unei societăţi multiculturale şi diversitatea culturală îmbogăţeşte societăţile mai mult decât le pune în primejdie şi credem că uniformitatea este o primejdie pentru libertate şi democraţie !
* Acordăm o atenţie sporită relaţiei dintre generaţii. Persoanelor în vârstă le datorăm respect şi susţinere materială şi morală: să le invităm în mijlocul comunităţii, unde pot duce o activitate-inclusiv de transfer profesional al experienţei şi evident o prezenţă vie în domeniul cultural şi social .
* Inegalitatea dintre bărbat şi femeie, este forma cea mai răspândită de opresiune din istoria umanităţii. Durează de la naşterea societăţii omeneşti, ca şi în statele dezvoltate. Femeile au încă un rol secundar în structurile decidente, iar crizele economice, afectează întâi femeile, care suportă : sărăcia, şomajul, lipsa de locuinţe şi salariile scăzute.
* Societatea civilă trebuie să susţina o dezvoltare PRECEDATĂ prioritar şi riguros de realizarea unui echilibru ECOLOGIC / chiar înainte de a se crea noi locuri de muncă în lume / dar şi ca politica economică, trebuie să fie toate subscrise CALITĂŢII VIEŢII în ANSAMBLU, numită de noi "NORMALITATE" !
* Suntem extrem de rezervaţi faţă de obiectivele globaliste, dar susţinem şi participăm la proiectele unei economiei mondiale CU ADEVARAT NOI: prin revederea-coordonarea obiectivă a intereselor ţărilor industrializate cu interesele ţărior în curs de dezvoltare; o reformă financiară CINSTITA care să ajute cooperarea economică internaţională; o ordine economică echitabilă, care, nu doar ca gest de solidaritate, să creze o economie mondială mai eficientă, productivă şi REAL echilibrată,- UMANĂ şi nediscriminatorie.
* Soluţia la datoriile internaţionale ale ţărilor sărace, trebuie să fie cea a ştergerii acestor datorii; ori de a le reduce sau capitaliza !. Ţările bogate, trebuie să facă gesturi concrete, în a deschide şi pieţele lor, produselor din Sud şi totodată să stopeze politicile de subsidii exporturilor acestor ţări !
* Cu toate că productivitatea creşte rapid, ca urmare a noilor tehnologii, este în acelaşi timp necesară redefinirea PIEŢEI MUNCII. Umanizarea condiţiilor de muncă, înseamnă nu doar noi tehnologii, dar şi o nouă implicare a muncitorilor. Noi investiţii se cer pentru servicii sociale, în refacerea mediului, ca şi în infrastuctură. Reducerea timpului de lucru, ajută la folosirea mai eficientă a capacitătilor pieţei muncii şi către noi preocupări casnice, sau redistribuiri între bărbaţi şi femei, incluzând şi alte genuri de activităţi, incluzând şi munca directă pentru sine sau familie.
* Un acces mai permisiv şi ieftin la achiziţii de tehnologii noi, pot contribui la dezvoltarea propriilor resurse-capacităţi ştiinţifice; de ex. în domeniul biotehnologiilor, se poate pune capăt dependenţei -de multe ori ineficente-  faţă de tehnologiile de mâna doua !
* Noi credem că în ţările sărace, sprijinirea economiilor-capacităţilor tradiţionale, rămâne vitală, chiar dacă necesită unele reforme agrare, de antrenare a ţăranilor în asigurarea unei producţii permanente, prin tradiţionalele cooperative rurale deşi această producţie rurală nu va putea pune capăt tuturor lipsurilor şi nici a foamei pe termen lung.

* Inechităţile sociale, manipularea, fraudele legalizate şi dictaturile mascate, sunt cei mai mari duşmani al drepturilor omului şi al dezvoltării REALE.
- Democraţia în plan social şi economic, nu pot fi considerată un lux pe care - minţind- doar ţările bogate îl pot oferi. Mai degrabă acestea sunt necesare într-o ţară care îsi doreşte calea spre dezvoltare. Iată de ce extinderea politicilor de echitate socială în Europa şi în toate statele din Sud [ inclusiv în America latină ] sunt semnale ÎNCURAJATOARE pentru omenire !

* Rezumativ încheim cu nădejdea că sunt sanse ca omenirea să-si asigure paşnic noi ordini democratice reale, adăugând crezului nostru şi îndemnul:

          Nu trebuie să permitem noi, PROLETARII-PLEBEII-POPORUL-NORODUL  [ cei ce am muncit, muncim sau vom munci cu adevarat = creatorii de bunuri materiale sau spirituale, creatorii plus valorii, la care putem alătura INOVAREA şi economisirea- care va rămane pe vecie unica sursa a progresului si buna starii....  ] ca structuri economice parazite, private-exploatatoare-capitaliste,- numite de Tudor Vladimirescu- "TAGMA JEFUITORILOR",încerce ori chiar să impună modelarea structurilor politice, economice, sociale  sau de alt fel, ca pe un produs secundar doar al propriilor lor
interese CONSUMISTE- a nemuncii şi huzurului imoral, la îndemnul slugilor Satanei.
         
*Naţiunile unite ca şi alte structuri ale sale, trebuie sprijinite selectiv şi motivate convingător, spre a dovedi că pot contribui eficient la identificarea - implementarea unor obiective internaţionale de interes incontestabil COMUN, într-o lume a PACII MONDIALE.
*Noi nu ne imaginăm că pacea şi dreptatea se pot impune printr-o lege, atâta timp cât există grave şi intolerabile inechităţi-nedreptăţi sociale. Se impune, abolirea inegalităţilor si suferinţelor tuturor oamenilor trăitori azi şi în viitor pe această planetă, în care România- binecuvântată de Dumnezeu-, poate redeveni DACIA FELIX de altă dată!

          -Crearea unei lumi PLURALISTE şi DEMOCRATICE, bazată pe CONSENS şi COOPERARE, sunt condiţii necesare pentru progresul omenirii ! Şansa copiilor noştri să trăiască în PACE, LIBERTATE, SOLIDARITATE, DEMNITATE, depinde de modul în care, TOŢI bărbaţii şi femeile, se vor solidariza pentru atingerea acestui ŢEL !

                                      3. Câteva SOLUŢII practice

 A. IATĂ ce credem noi (şi cei care cinstit vor dori să ni se alăture) despre cum pot şi ar trebui să intervină cei cca. 70 % din alegători români, ABSENTEIŞTII în lupta electorală, pentru obţinerea unui rezultat prin care viaţa noastră să redevină NORMALĂ !
          1. Să conştientizăm că noi, reprezentând societatea civilă, putem fi ceea ce cu adevărat ar trebui să reprezentâm, anume : FORŢA MAJORITÎŢII DECIDENTE şi că de mâine ne pasă, de noi şi de ţară! 
Vorba cântecului ştiut: "HAI LA LUPTA CEA MARE, ROB CU ROB SĂ NE UNIM ..!
          2. Să începem să ne organizăm, pornind de la Organizaţia SECTIEI  DE VOTARE corespunzător fiecărei secţii de votare; 11 cetăţeni vor forma primul DIVAN ad-hoc, încheind un Proces Verbal de acord comun, înaintând-comunicând aceasta, la adresele din acest blog.
În acest fel la nivelul naţiunii pot fiinţa aproximativ 18.000 de organizaţii, cu circa 200 000 de membri;
          3. Trecerea la acţiune, se face după confirmarea noastră- care vă vom trimite ACORDUL statutar, împreună cu Regulamentul de organizare şi alte precizări / cu paşii următori /.
 B. Proiectul / OFERTA electorală- îl ţinem la dispoziţia celor decişi să colaboreze, din cadrul societăţii civile, independenţii politic sau partidele numite uneori "de stânga" ; menţionăm că ne alăturăm tuturor principiilor-constatărilor-soluţiilor etc. însuşite de comunităţile celor mulţi, naţionale-internaţionale.
  C. În legătură cu tema în curs de extindere şi cu imprevizibilele sale consecinţe, cea legată de Crizele MONDIALE precum cele : ALIMENTARE, ENERGETICE, CLIMATICE, POLITICE, RELIGIOASE, MORALE, etc. şi consecinţele asupra siguranţei biologice a omenirii, SIGURANŢEI ZILEI de MÂINE,- pregătim pe baza unor ample dezbateri la nivel planetar, obţinerea unor concluzii de atitudine civică angajantă ce o vom pune la dispoziţia publiculului larg !

Supunem dezbaterii publice proiectul nostru şi soluţiile practice:

1. RECENSĂMÂNTUL CORECT al TUTUROR ROMÂNILOR cu DREPT de VOT.[ De fapt, alegători români în lume sunt peste 21 mil., nu 18 mil., fapt ce conduce la decizii eronate grav- definirea noţiunii de MAJORITATE este făcută mereu neconvingător].
2.O NOUĂ LEGE ELECTORALĂ şi VOT UNINOMINAL, în funcţie doar de numărul voturilor persoanei care a candidat, indiferent dacă formaţia care l-a propus a depăşit sau nu pragul electoral prevăzut de lege; aceasta, cu atât mai mult, când candidatul este independent.
3.Urgent MODIFICAREA CONSTITUŢIEI cu prevederi ca: 
-parlament UNICAMERAL cu max.200 aleşi la fiecare 100.000 locuitori.
-REPUBLICĂ PREZIDENŢIAL.
-STAT NAŢIONAL UNITAR ROMÂN REÎNTREGIT şi NEUTRU.
-Limba ROMANA unica limbă oficială şi în şcoli; 
-LAICIZAREA RELIGIILOR (- vezi *2).
-INTERZICEREA partidelor politice reprezentând ETNII.
-REACTUALIZAREA vechii Legi 18/1968 privind CONTROLUL AVERILOR ilicite. -REINTRODUCEREA pedepsei CAPITALE şi pentru infracţiuni economice. -INTERZICEREA finanţării ONG- urilor, PARTIDELOR, organizaţiilor private etc- de la Buget.
-INTERZISĂ plata NEMUNCII sau a activităţii ineficiente / ajutor social NUMAI celor cu DIZABILITAŢI  
 4.Un capitol NOU sau articole noi, privitoare la SIGURANŢA BIOLOGICĂ A NAŢIUNII şi ŢĂRII

Adică,- PROPRIETĂŢI în GESTIONAREA-EXPLOATAREA exclusivă a STATULUI pentru toate BOGĂŢIILE naturale ale solului-subsolului [ cursurile de apă, pământul marilor exploataţii agricole-zootehnice, industria alimentară, apa potabilă, etc.] pădurile, minereurile, cărbunele, ţiţeiul, gazele, energia electrică şi încălzirea, capacităţile de apărare şi tot ce credem că ne condiţonează viaţa.
-EXCLUSĂ VÂNZAREA lor, inclusiv de acţiuni la străini.
- Limitarea explicită a proprietăţilor private; pedepsită penal SPECULA, loteriile, bursa şi oricare speculaţie financiară sau similare, mai precis: câştigurile fără muncă.
5.O nouă Lege, a ECO-ECONOMIEI, de revizuire a actualelor concepţii-practici ECONOMICE, azi CONSUMISTE [principala cauză a distrugerii ecosistemului]. Noua CONCEPŢIE va asigura PROTECŢIA REALĂ durabilă A MEDIULUI NATURAL. [ reformându-se şi învăţământul, legile şi organizările aferente, incluzând şi instituirea controlului sever legalizat, de către societatea civilă].
6. Deconspirarea FURTULUI-EXPLOATĂRII INSTITUŢIONALIZATE, făcută în principal prin ANULAREA legilor comuniste care pedepseau abuzurile, nedreptatea, sabotarea economiei naţionale, etc. şi reactualizare imediată, cu valabilitate de la data apariţiei iniţiale a respectivei legi; consecinţele, se vor trata similar acestor prevederi ;
7.REORGANIZAREA ECONOMATELOR, cu preţuri de producător şi distribuţie subvenţionată, pentru UN COŞ ZILNIC CORECT şi doar cetăţenilor care azi sunt adevăraţii defavorizaţi;
8.SĂNĂTATEA publică MINIMALĂ GRATUITĂ, în proprietatea-gestiunea, exclusivă a STATULUI;
9.PROGRAME de SUSŢINERE-ÎNCURAJARE A NOILOR FAMILII / predilect a celor foarte tinere.
10.ÎNVĂŢĂMÂNTUL obligatoriu şi GRATUIT de 12 ani. Cel UNIVERSITAR, în proporţie de min.30% cu BURSE.
11.TOATE PENSIILE gestionate şi ASIGURATE numai prin BUGETUL de stat [stop privaţilor !].
12.O lege penală urgentă pentru întocmirea INVENTARULUI AVUŢIEI NAŢIONALE la 01.01.1990 şi în istoric ASTAZI, cu recuperarea diferenţelor-inclusiv renaţionalizarea. Declanşarea unui PROCES reparatoriu, de CONDAMNARE a FURTULUI INSTITUŢIONALIZAT !
13.Elaborarea -cu prioritate- a UNEI NOI LEGI a PENSIILOR / cu redefinirea noţiunilor şi cu o GRILĂ NAŢIONALĂ UNICĂ şi limitarea explicită şi strictă a nivelului minim, respectiv maxim.
14.Reînfiinţarea unei BĂNCI NAŢIONALE CINSTITE /-CEC-/, doar cu capital autohton, gestionată de stat, cu filiale în localităţi, acordând CREDITE cu dobânzi preferenţiale.
15.Legiferarea UNUI COD MORAL OBLIGATORIU în care: PORNOGRAFIA, PROSTITUŢIA, SEXUALITATEA, INDECENŢA, GOLĂNIA, LENEA, INEFICIENŢA managerială, PARAZITISMUL, SPECULA de orice fel, FURTUL sub paravan legal, gestionarea frauduloasă a BANULUI PUBLIC, EVAZIUNEA fiscală şi similare să fie tratate ca infracţiuni, incluzând sancţionarea favorizării !
16.Reglementarea ROLULUI societăţii civile anume: prin PROFESIONISTI inclusiv pensionari, SA FIE CREATE ORGANE DE CONTROL AUTORIZATE în ANGAJAREA, DIRIGENŢIA, DECONTAREA tuturor CHELTUIELILOR din BANUL PUBLIC.
17.În TOATE structurile decidente-funcţionarii publici, prin lege, DOAR PROFESIONIŞTI.

ÎNCHEIERE-Rugă...
        #Asa să ne ajute Dumnezeu şi semenii care cred că apărarea vieţii normale a lor, este nu doar o obligaţie istorică, ci  o acţiune pentru VIAŢA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE !
          # Cu respect, nădejde , VĂ RUGĂM-îndemnăm să trecem la ACŢIUNE.
          # AMINTIŢI-vă că: MUNŢII NOŞTRI AUR POARTĂ, iar NOI CERŞIM DIN POARTĂ-N POARTĂ ! Să apărăm de înstrăinare avuţia naţională, de ex. Roşia Montană...şi altele.
          # Să nu acceptăm a fi săraci într-o ţară BOGATĂ şi să nu uităm să-i mulţumim DOMNULUI pentru bogăţiile României ca să redevenim BOGAŢI într-o ţară BOGATĂ !
                                                         
                                                Selecţie şi coautor Aristide Buzuloiu

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

26 februarie 2014 Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană!

Editorial Porumbacu a scăpat porumbelul: Klaus Werner Iohannis, care se vrea premier sau preşedinte al României, are şi cetăţenie germană! Posted by on 26 februarie 2014 Partajare99 Constituţia României nu-i permite lui Iohannis Klaus Werner să ocupe funcţia de ministru, prim-ministru şi nici preşedinte al României, fiindcă are dublă cetăţenie!
  Lui Crin Antonescu i-a scăpat, în data de 23 februarie a.c., la emisiunea „După 20 de ani” a unei televiziuni private, o afirmaţie foarte gravă: „(…) câtă vreme şi Traian Băsescu vorbeşte despre faptul că, în condiţiile în care nu intrăm în Schengen din cauză că nu vrea Germania, prezenţa unui om, nu doar etnic german, ci şi cu cetăţenie germană, cum este Klaus Iohannis (…)” (http://www.romaniatv.net/crin-antonescu-arunca-in-aer-usl-mai-devreme-sau-mai-tarziu-klaus-iohannis-va-fi-premier-in-locul-lui-ponta_128519.html#ixzz2u8L8UnT0) Mai clar decât atât nu se poate: Klaus Werner Iohannis are cetăţenie germană! Păi, atunci cum…

Raluca Prelipceanu. Conferință- Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie

Conferința cu tema Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu. În primul rând deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările econo…

Biblioteca Digitala a Bucurestilor Colecţii > PUBLICAŢII PERIODICE